Grønn

Tillitsvalgte - Forsvarsbygg Staber

FB Staber - Sentral hovedtillitsvalgt (nivå 1)

HTV

Daniel Sjåfjell

990 38 127

daniel.sjafjell@forsvarsbygg.no

Vara SHTV

 

FB Staber - Avdelingstillitsvalgte (nivå 2)
   

Tema