Grønn

Enighet om delegering av lokale lønnsforhandlinger i Forsvaret (HTA 2.5.1)

NTL Forsvar har i dag blitt enige med de sentrale parter om at det skal føres delegerte lønnsforhandlinger i alle driftsenheter i Forsvaret. Hoveddelen av tilgjengelige lønnsmidlene er dermed delegert til driftsenhetene ut fra antall årsverk på LO, YS og UNIO sin tariffavtale. Partene lokalt er nå gjort i stand til å rette opp i skjevheter i lønn som er oppstått de siste årene, eller til andre lønnsøkninger de måtte bli enige om. 


De sentrale parter er også enige om å forenkle administrasjonene av kronetillegg som ble gitt i det lokale lønnsoppgjøret i 2019 for alle de som fortsatt besitter dette. Kronetillegget fra 2019-oppgjøret ble gitt som en egen lønnsart, og denne lønnsarten (kronetillegget fra 2019) vil nå omgjøres til lønnstrinn. I praksis vil dette bety at du ikke lenger vil se kronetillegget som en lønnsart på lønnsslippen din. I stedet vil du kunne se at kronetillegget er omgjort til ett eller to lønnstrinn, avhengig av størrelsen på lønnstrinnene sett opp mot kronetillegget.

Kort oppsummert: Kronetillegget avvikles i sin helhet, ingen går ned i lønn, og ettersom justeringen gjøres opp til nærmeste lønnstrinn fra kronetillegget, så vil alle med dette i praksis ha fått en lønnsøkning allerede nå.

 

NTL Forsvar sine hovedtillitsvalgte (HTV) i driftsenhetene har sammen med sine lønnsutvalg ansvaret for videre prosess i lønnsforhandlingene. Om kort tid vil det sendes ytterligere informasjon om oppgjøret slik som kravskjema, frister for innsending av krav, lokal lønnspolitikk og annen relevant informasjon (Medlemmer må huske å oppdatere e-postadresse i medlemsregisteret)

 

Fristen for årets lokale forhandlinger er satt til 24.oktober 2021, og forhandlingene i driftsenhetene er endelige. Dette betyr at en eventuell uenighet vil avgjøres av Statens lønnsutvalg eller de sentrale parter. De som omfattes av forhandlingene er medlemmer som er ansatt før 1.mai 2021 og lønnsøkningen vil gjelde fra 1.juli 2021. Utbetalingene vil påbegynnes etter at det er oppnådd lokal enighet.

 

Spørsmål kan rettes til HTV, lønnsutvalgene eller sekretariatet i NTL Forsvar (post@ntlforsvar.no).

 

Krav sendes til din hovedtillittsvalgte (HTV).  Kontaktinfo finner du her: https://medlem.ntl.no/orgledd-artikkel/211814/208890. Dersom det er andre enn din HTV som ivaretar deg i de lokale lønnsforhandlingene skal du ha mottatt e-post fra vedkommende, og du kan sende krav direkte tilbake til denne personen. Er du usikker kan du alltids ta forbindelse med oss i sekretariatet ved å sende e-post til post@ntlforsvar.no.

 

NTL Forsvar vil også gjennomføre et digitalt medlemsmøte om de lokale lønnsforhandlingene. Det digitale medlemsmøtet gjennomføres på Zoom førstkommende onsdag (15.09.21) klokken 12:00. Her er lenken til medlemsmøtet: https://us02web.zoom.us/j/86727592535

 

OBS! Medlemsmøtet var opprinnelig planlagt gjennomført tirsdag 14.09.21 klokken 14:00, men grunnet sykdom er det nå flyttet til dagen etter, altså onsdag 15.09.21 klokken 12:00. Samme lenke gjelder.

 

Lokale lønnsforhandlinger Forsvaret 2021.pdf

Kravskjema+iht+HTA+251-253+-.docx

Tema
Lønnsoppgjør