Grønn

Tillitsvalgte - Forsvarsmateriell IKT kapasiteter

FMA - Avdelingstillitsvalgte (nivå 2)

ATV

Tommy Reinholdtsen

982 07 792

treinholdtsen@mil.no

Vara ATV

Steinar Halvorsen

957 13 296

shalvorsen@mil.no

Tema
Tillitsvalgte