Grønn

Tillitsvalgte - Forsvarsmateriell Luft kapasiteter

Dersom du ønsker å påta deg ansvar som vara avdelingstillitsvalgt for NTL Forsvar i Luft kapasiteter, kan du ta forbindelse med NTL Forsvar sin HTV i Forsvarsmateriell.

FMA - Avdelingstillitsvalgte (nivå 2)

ATV

Hilde Aronsen Rolid

45054584

hrolid@mil.no

Vara ATV

Vakant

Tema