Grønn

Tillitsvalgte - Forsvarsmateriell Fag- og stabsavdelingene (Økonomi, Investering, Materiell og Fellestjenester)

Dersom du ønsker å påta deg ansvar som avdelingstillitsvalgt eller vara for NTL Forsvar i Fag- og stabsavdelingene, kan du ta forbindelse med NTL Forsvar sin HTV i Forsvarsmateriell.

FMA - Avdelingstillitsvalgte (nivå 2)

ATV

Geir Tore Land

990 83 336

gland@mil.no

Vara ATV

Vakant

Tema