Grønn

Tillitsvalgte - Forsvarsmateriell Programorganisasjonen MIME/MAST

Programorganisasjonen MIME/MAST ivaretas av ATV i IKT kapasiteter.

 

Dersom du ønsker å påta deg ansvar som avdelingstillitsvalgt for NTL Forsvar i Programorganisasjonen MIME/MAST, kan du ta forbindelse med NTL Forsvar sin HTV i Forsvarsmateriell.

FMA - Avdelingstillitsvalgte (nivå 2)

ATV

Vakant

Vara ATV

Vakant

Tema