Orginal - Rød

PUBLIKASJONER // Uttalelser og høringer

2022

 

NTL NAV reagerer på regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett, NTL NAVs 7. ordinære representantskapsmøte

NTL NAV krever tiltak mot omsorgstrøtthet, NTL NAVs 7. ordinære representantskapsmøte

Velferdsstaten trenger reparasjon og oppgradering, NTL NAVs 7. ordinære representantskapsmøte

Difor treng me ei tillistreform, NTL NAVs 7. ordinære representantskapsmøte

Høringsuttalese om endringer i regelverk for AAP Høringsuttalelsen er gitt av NTL med innspill fra NTL NAV

Tema