Orginal - Rød

Organisasjonsdokumenter // Fokusområder

 

Fokusområder i NTL NAV

 

Styret og de frikjøpte tillitsvalgte har inneværende periode jobbet etter tre definerte fokusområder og 11 hovedmål tilhørende hvert av fokusområdene. Nedenfor ser du en oversikt over fokusområder og hovedmål. Hvert hovedmål har egne delmål og handlingsplaner. Disse er stadig i endring og om du er interessert i å vite flere detaljer kan du kontakte NTL NAVs ledelse - se kontaktinfo på forsiden.

 

Sterkere organisasjon

 

 • Trygge tillitsvalgte
 • Medlemsvekst
 • Hensiktsmessig avdelingsstruktur

 

Forsvarlige arbeidsplasser

 

 • Godt fysisk arbeidsmiljø
 • Gode rammer for hjemmekontor
 • Godt organisatorisk arbeidsmiljø
 • Trygge omstillingsprosesser

 

Faste oppgaver

 

 • Tariffarbeid og lønnsforhandlinger
 • Personalsaker
 • Medbestemmelse og møtepunkter med arbeidsgiver
 • Arbeid internt i LO og NTL

Tema
NTLs organisasjon