Orginal - Rød

Innsats

Tillitsvalgte på divisjon innsats!

Styret 2021

Leder:                                                  Ann-Mari Balto

Nestleder:                                          Stein Thorvaldsen

Kasserer:                                           Jens Christian Utsigt

Sekretær:                                          Håkon Daae Hermansen             

Studieleder:                                      Stein Torgeir Høgseth                  

Styremedlem:                                  Annelin Leirvik

Styremedlem:                                  Anette Eide

Styremedlem og ungtillitsvalgt:  Sananthan Gunaratnam

Styremedlem:                                  Eva Synnøve Nygård

1.varastyremedlem:                       Rune Aasen


Leder: Ann-Mari Balto 
E-post: ann-mari.balto@skatteetaten.no 

Tema