Orginal - Rød

Siste nytt fra NTL Skatt

NTL Skatt ungkonferanse

Tirsdag til torsdag gjennomførte NTL Skatt sitt ungutvalg det som må sies å være en svært vellykket konferanse. Her var det ett tett program med blant annet «Fagbevegelsen historie og rolle i samfunnsutviklingen» av NTL ung leder Martin Kvalvik...

19.11.2021

NTL Skatt ungkonferanse

Tirsdag til torsdag gjennomførte NTL Skatt sitt ungutvalg det som må sies å være en svært vellykket konferanse. Her var det ett tett program med blant annet «Fagbevegelsen historie og rolle i samfunnsutviklingen» av NTL ung leder Martin Kvalvik...

19.11.2021

NTL 5`er samling 2021

Denne uka deltok Ingrid, Erling, Sonja og Erik på den årlige samlingen med de 4 andre store fagforeningene i NTL: NAV, Forsvar, Politiet og Sentralforvaltningen. 

08.10.2021

NTL 5`er samling 2021

Denne uka deltok Ingrid, Erling, Sonja og Erik på den årlige samlingen med de 4 andre store fagforeningene i NTL: NAV, Forsvar, Politiet og Sentralforvaltningen. 

08.10.2021

Det er for lite ressurser i etaten!

05.10.2021

Det er for lite ressurser i etaten!

05.10.2021

Konstituerende styremøte i NTL Skatt

Denne uken har vi avholdt konstituerende styremøte for landsforeningen i NTL Skatt på Hamar. AU har sett veldig frem til å møte det nye styret, og vi har gjennom tre dager hatt mange gode diskusjoner om aktuelle saker og hva vi skal ha fokus på i tiden fremover. Blant annet har vi nå fått på plass et eget utvalg som skal jobbe mer politisk, og vi har også etablert to utvalg som skal se nærmere på ulike interne forbedringsmuligheter innen digitalisering og informasjonsvirksomhet (redaksjonsutvalg)..

01.10.2021

Konstituerende styremøte i NTL Skatt

Denne uken har vi avholdt konstituerende styremøte for landsforeningen i NTL Skatt på Hamar. AU har sett veldig frem til å møte det nye styret, og vi har gjennom tre dager hatt mange gode diskusjoner om aktuelle saker og hva vi skal ha fokus på i tiden fremover. Blant annet har vi nå fått på plass et eget utvalg som skal jobbe mer politisk, og vi har også etablert to utvalg som skal se nærmere på ulike interne forbedringsmuligheter innen digitalisering og informasjonsvirksomhet (redaksjonsutvalg)..

01.10.2021

Siste nytt fra NTL

1000 medlemmer i Oslo i første streikeuttak

Drøyt 1000 medlemmer i NTL og de andre forbundene i LO Stat vil bli tatt ut i streik den 24. mai om meklingen ikke fører fram. Det er Oslo som vil merke det i første fase.

19.05.2022

1000 medlemmer i Oslo i første streikeuttak

Drøyt 1000 medlemmer i NTL og de andre forbundene i LO Stat vil bli tatt ut i streik den 24. mai om meklingen ikke fører fram. Det er Oslo som vil merke det i første fase.

19.05.2022

Løsning i pensjonssaken for NTLs medlemmer i orkester, teater og opera

– Vi har sikret våre medlemmer en livsvarig og kjønnsnøytral pensjon, som er det vi har kjempet for i 8 år, sier Fredrik Oftebro, nestleder i NTL.

05.05.2022

Løsning i pensjonssaken for NTLs medlemmer i orkester, teater og opera

– Vi har sikret våre medlemmer en livsvarig og kjønnsnøytral pensjon, som er det vi har kjempet for i 8 år, sier Fredrik Oftebro, nestleder i NTL.

05.05.2022

NTL sier nei til konsekvensutredning av Wisting-feltet

NTL har sendt et høringsvar til Equinor hvor vi går mot å åpne Wistingfeltet nord i Barentshavet for konsekvensutredning og oljeleting. Vi mener prosjektet har mange usikkerhetsmomenter ved seg, blant annet knyttet til tilgang til energi, naturhensyn, manglende økonomisk lønnsomhet og ikke minst hensynet til klimaforpliktelsene våre, sier NTL-leder Kjersti Barsok.

04.05.2022

NTL sier nei til konsekvensutredning av Wisting-feltet

NTL har sendt et høringsvar til Equinor hvor vi går mot å åpne Wistingfeltet nord i Barentshavet for konsekvensutredning og oljeleting. Vi mener prosjektet har mange usikkerhetsmomenter ved seg, blant annet knyttet til tilgang til energi, naturhensyn, manglende økonomisk lønnsomhet og ikke minst hensynet til klimaforpliktelsene våre, sier NTL-leder Kjersti Barsok.

04.05.2022

NTL anbefaler delvis gjeninnføring av tidligere struktur i domstolene

- NTL er glad for at regjeringen tok initiativet til å gjennomgå strukturen i domstolene på nytt, og vi mener at tidligere struktur bør gjeninnføres der dette er mest hensiktsmessig, sier forbundssekretær i NTL Guro Vadstein.

27.04.2022

NTL anbefaler delvis gjeninnføring av tidligere struktur i domstolene

- NTL er glad for at regjeringen tok initiativet til å gjennomgå strukturen i domstolene på nytt, og vi mener at tidligere struktur bør gjeninnføres der dette er mest hensiktsmessig, sier forbundssekretær i NTL Guro Vadstein.

27.04.2022

Hva skjer i NTL?

LO-kongressen

30.05.2022

30.05.2022 - 03.06.2022

Oslo Kongressenter

Medlemsnett: Grunnkurs

08.06.2022

08.06.2022

Digitalt

Landsstyremøte

15.06.2022

15.06.2022 - 17.06.2022

Bestemmes senere

Medlemsnett: Excel-lister

31.08.2022

31.08.2022

Teams

Om verving av NTL-medlemmer

Tariffavtaler

Om oss

NTL Skatt

NTL Skatt er den klart største fagforeningen med medlemmer på absolutt alle nivåer i hele Skatteetaten og i Direktoratet for økonomistyring (DFØ).

NTL Skatt er tilsluttet Norsk Tjenestemannslag (NTL), Landsorganisasjonen i Norge (LO) og Nordisk Skatteorganisasjon (NSO).

Foto
NTL Skatt
NTL Skatt ble stiftet 22.mars 2000 som en sammenslutning av fire fagforeninger i Skatteetaten.
NTL Skatt tilbyr gjennom dyktige tillitsvalgte å ivareta dine interesser som arbeidstaker, både i forhold til sikkerhet i arbeidsforholdet, aktuell informasjon om arbeidsplassen og fagforeningen, medbestemmelse over egen arbeidssituasjon og ikke minst en lønnsutvikling du er tjent med.
NTL Skatt er en enhetsorganisasjon som har som mål å ivareta interessene til ulike medlemsgrupper.

NTL Skatt

Foto
NTL Skatt

NTL Skatt er den klart største fagforeningen med medlemmer på absolutt alle nivåer i hele Skatteetaten og i Direktoratet for økonomistyring (DFØ).

NTL Skatt er tilsluttet Norsk Tjenestemannslag (NTL), Landsorganisasjonen i Norge (LO) og Nordisk Skatteorganisasjon (NSO).

NTL Skatt ble stiftet 22.mars 2000 som en sammenslutning av fire fagforeninger i Skatteetaten.
NTL Skatt tilbyr gjennom dyktige tillitsvalgte å ivareta dine interesser som arbeidstaker, både i forhold til sikkerhet i arbeidsforholdet, aktuell informasjon om arbeidsplassen og fagforeningen, medbestemmelse over egen arbeidssituasjon og ikke minst en lønnsutvikling du er tjent med.
NTL Skatt er en enhetsorganisasjon som har som mål å ivareta interessene til ulike medlemsgrupper.

1. nestleder

Erling Broen

2. nestleder

Erik Boberg Dibba

Sekretær

Sonja Moltumyr

Studieleder

Nina Fosshaug

Kasserer

Bjørn Ove Hersdal

Styremedlem

Malin Hogstad

Styremedlem

Aurora Hagen

Styremedlem/ungtillitsvalgt

Anette Eide

3. vara

John Rosvoll

Våre avdelinger

NTL Direktoratet for økonomistyring

Malin Elisabeth Tvedt Hogstad

NTL Skatt brukerdialog

Glenn Reinholtsen

NTL Skatt informasjonsforvaltning

Unni Jørgensen

NTL Skatt innkreving

Trond Ole Hammer

NTL Skatt innsats

Ann-Mari Balto

NTL Skatt SKD/IT/utvikling

Nina Fosshaug

Plasstillitsvalgte

Skatteetaten Utvikling - Stavanger skattekontor

Maia Ylvisaker Jaatun

Skatteetaten IT - Stavanger skattekontor

Maia Ylvisaker Jaatun

Skatteetaten IT - Rana skattekontor

Hanne Grethe Sætran

Skatteetaten IT - Hamar skattekontor

Linda Myhre

Skatteetaten IT - Grimstad skattekontor

Aslaug Merete Nordal

Skattedirektoratet - Tromsø

Astrid Enge

Skattedirektoratet - Tønsberg skattekontor

Berit R. Ludvigsen

Skattedirektoratet - Stavanger

Maia Ylvisaker Jaatun

Skattedirektoratet - Oslo Schw

Tommy Håvard Gaustad

Skattedirektoratet - Lillehammer skattekontor

Kari Stensli

Skattedirektoratet - Lillestrøm skattekontor

Phenkhae Mathisen

Skattedirektoratet - Molde

Lill Hege Hustad

Skattedirektoratet - Grålum skattekontor

Linda Mørk

Skattedirektoratet - Drammen skattekontor

Ranveig Margrethe Røysi

Skatteetaten Informasjonsforvaltning - Grimstad

Karin Aspås

Skatteetaten Informasjonsforvaltning - Grålum

Arild Ingerø

Skatteetaten Informasjonsforvaltning - Hamar

Ingunn Sæther

Skatteetaten informasjonsforvaltning - Oslo Helsfyr

Ingrid Amundgård

Skatteetaten Informasjonsforvaltning - Hammerfest

Nadia Brovold

Skatteetaten Informasjonsforvaltning - Haugesund

Håkon Alne Paulsen

Skatteetaten Informasjonsf. - Oslo Schw

Annlaug Tho

Skatteetaten Informasjonsforvaltning - Skien

Ingjerd Nomme

Skatteetaten Brukerdialog - Askim

Anne Line M. Dyrnes

Skatteetaten Brukerdialog - Bergen

Jon Atle Spilde

Skatteetaten Brukerdialog - Bø i Telemark

Bjørn Ove Nordskog

Skatteetaten Brukerdialog - Drammen

Unni Wennberg

Skatteetaten Brukerdialog - Tynset

Marianne Kroglund

Skatteetaten Brukerdialog - Tønsberg

Stig Sukke

Skatteetaten Brukerdialog - Ulstein

Bjørn Sæther

Skatteetaten Brukerdialog - Vadsø

Karin Larsen

Skatteetaten Brukerdialog - Ålesund

Erlend Hukkelås Gaustad

Skatteetaten Brukerdialog - Bodø

Frank Terje Olsen

Skatteetaten Brukerdialog - Stjørdal

Veronica Furunes

Skatteetaten Brukerdialog - Surnadal

Fay Johansen Mossing

Skatteetaten Brukerdialog - Kirkenes

Ann Britt Sjåstad

Skatteetaten Brukerdialog - Tromsø

Frode Hansen Bergland

Skatteetaten Brukerdialog - Trondheim

Kristina Reinholdtsen

Skatteetaten Brukerdialog - Sandvika

Monica Sørlie

Skatteetaten Brukerdialog - Skien

Aud Jorunn Farstad

Skatteetaten Brukerdialog - Sortland

Sissel Lauritsen

Skatteetaten Brukerdialog - Stavanger

Mushrifa Ali-Mubarak

Skatteetaten Brukerdialog - Steinkjer

Ragnhild Stubban

Skatteetaten Brukerdialog - Orkanger

Ulrikke Wedø Rabben

Skatteetaten Brukerdialog - Oslo Schw

Miriam Østenheden Gunnestad

Skatteetaten Brukerdialog - Otta

Johnny Dahlen Båtstad

Skatteetaten Brukerdialog - Rana

Bente Helen Madsen

Skatteetaten Brukerdialog - Lyngdal

Turid Ann Olsen

Skatteetaten Brukerdialog - Molde

Amund Vaagen

Skatteetaten Brukerdialog - Moss

Grete Kimerud

Skatteetaten Brukerdialog - Namsos

Julie Mathilde Bjerkem Oksås

Skatteetaten Brukerdialog - Narvik

Bente Kvanmo

Skatteetaten Brukerdialog - Nordfjordeid

Jakob Myrestrand

Skatteetaten Brukerdialog - Kristiansand

Vibeke Næsse Røstad

Skatteetaten Brukerdialog - Kristiansund

Annette Vik

Skatteetaten Brukerdialog - Leikanger

Olav Norstein Eggum

Skatteetaten Brukerdialog - Leira i Valdres

Jan Jørund Mæland

Skatteetaten Brukerdialog - Lillehammer

Kjersti Sulistiono

Skatteetaten Brukerdialog - Harstad

Stein Tore Sebulonsen

Skatteetaten Brukerdialog - Haugesund

Helen Pedersen Jensen

Skatteetaten Brukerdialog - Hønefoss

Ove Bråten

Skatteetaten Brukerdialog - Knarvik

Magdalena Ziemlewicz

Skatteetaten Brukerdialog - Kongsberg

Sanela Sumbuljevic

Skatteetaten Brukerdialog - Kongsvinger

Terje Verhaug

Skatteetaten Brukerdialog - Egersund

Roger Rasmussen

Skatteetaten Brukerdialog - Finnsnes

Bent-Arild Karlsen

Skatteetaten Brukerdialog - Gjøvik

Jon Per Longva

Skatteetaten Brukerdialog - Grimstad

Albert Nævestad

Skatteetaten Brukerdialog - Grålum

Gunnhild Lade

Skatteetaten Brukerdialog - Hamar

Otto Mikkelsen

Skatteetaten Innsats - Bergen

Håkon Hermansen

Skatteetaten Innsats - Drammen

Tove Helen Gaarder

Skatteetaten Innsats - Førde

Jan Eriksen

Skatteetaten Innsats - Gjøvik

Eva Haugstulen

Skatteetaten Innsats - Grimstad

Morten Fiuren Tretteng

Skatteetaten Innsats - Tromsø

Monica Pedersen

Skatteetaten Innsats - Trondheim

Mona Berg Moen

Skatteetaten Innsats - Tønsberg

Mona Sjue

Skatteetaten Innsats - Voss

Marit Sandbæk

Skatteetaten Innsats - Bodø

Annelin Leirvik

Skatteetaten Innsats - Oslo Schw

Rune Aasen

Skatteetaten Innsats - Skien

Øystein Øvervall

Skatteetaten Innsats - Stavanger

Anne Kristin Meland

Skatteetaten Innsats - Leknes

Sissel Toril Mathisen

Skatteetaten Innsats - Lillehammer

Tore Kvisberg

Skatteetaten Innsats - Lillestrøm

Monica Rønold

Skatteetaten Innsats - Haugesund

Brynjar Haarberg

Skatteetaten Innkreving

Erlend Nordbotten

Skatteetaten Innkreving - Grimstad

Reidun Knutsen

Skatteetaten Innkreving - Oslo Schw

Amira Becic

Skatteetaten Innkreving - Oslo Schw

Alf Helge Hartveit Skistad

Skatteetaten Innkreving - Rana

Jørn-Ove Sivertsen

Skatteetaten Innkreving - Skien

Bjarne Møller

Skatteetaten Innkreving - Vadsø

Waqas Tariq

Skatteetaten Innkreving - Drammen

Tanja Gyttrup

Skatteetaten Innkreving - Askim

Pål Rypdal

Skatteetaten Innkreving - Stavanger

Kirsti Elizabeth Walløe

Skatteetaten Innkreving - Bjørnevatn skattekontor

Tor-Petter Hågensen

Skatteetaten Innkreving - Tromsø

Stine Mari Gården

Skatteetaten Innkreving - Trondheim

Erlend Nordbotten