Orginal - Rød
Høring om forskrift om arbeid som utføres i arbeidstakers hjem

NTL Skatt og LO har sendt svar på høring fra Arbeids-og sosialdept. om endringer i forskrift om arbeid som utføres i arbeidstakers hjem.

Departementet foreslår:

17.08.2021

Main
Høring om forskrift om arbeid som utføres i arbeidstakers hjem
Main

NTL Skatt og LO har sendt svar på høring fra Arbeids-og sosialdept. om endringer i forskrift om arbeid som utføres i arbeidstakers hjem.

Departementet foreslår:

17.08.2021


Enighet om ny fleksitidsavtale i staten

Kommunal- og moderniseringsdepartementet og de fire hovedsammenslutningene i staten (LO Stat, Unio, YS Stat og Akademikerne) er enige om ny særavtale om fleksibel arbeidstid i staten (fleksitidsavtalen). Ny avtale har virkning fra og med 1. mars 2021 til og med 31. desember 2022.

 

16.06.2021

Main
Enighet om ny fleksitidsavtale i staten
Main

Kommunal- og moderniseringsdepartementet og de fire hovedsammenslutningene i staten (LO Stat, Unio, YS Stat og Akademikerne) er enige om ny særavtale om fleksibel arbeidstid i staten (fleksitidsavtalen). Ny avtale har virkning fra og med 1. mars 2021 til og med 31. desember 2022.

 

16.06.2021


Norge mot 2025

NTL Skatt har avgitt høringsuttalelse til NOU 2021:4 Norge mot 2025.

Den 12. mai 2020 oppnevnte regjeringen et ekspertutvalg som skulle vurdere grunnlaget for verdiskaping, produksjon, sysselsetting og velferd etter pandemien. Utvalget leverte 2. oktober 2020 en første delrapport om konsekvensene for norsk økonomi av koronautbruddet, utviklingen i internasjonal økonomi, smitteverntiltakene og økonomiske mottiltak. 

14.06.2021

Main
Norge mot 2025
Main

NTL Skatt har avgitt høringsuttalelse til NOU 2021:4 Norge mot 2025.

Den 12. mai 2020 oppnevnte regjeringen et ekspertutvalg som skulle vurdere grunnlaget for verdiskaping, produksjon, sysselsetting og velferd etter pandemien. Utvalget leverte 2. oktober 2020 en første delrapport om konsekvensene for norsk økonomi av koronautbruddet, utviklingen i internasjonal økonomi, smitteverntiltakene og økonomiske mottiltak. 

14.06.2021


Enighet i oppgjøret i staten

Langt på overtid ble det enighet i lønnsoppgjøret. Les mer om oppgjøret og hva det vil si for deg på forbundets side her

 

27.05.2021

Main
Enighet i oppgjøret i staten
Main

Langt på overtid ble det enighet i lønnsoppgjøret. Les mer om oppgjøret og hva det vil si for deg på forbundets side her

 

27.05.2021


Kulturstreiken trappes opp ytterligere

22.september trappes streiken i kultursektoren opp. Da går 121 nye medlemmer ut i streik.

16.09.2021

Main
Kulturstreiken trappes opp ytterligere
Main

22.september trappes streiken i kultursektoren opp. Da går 121 nye medlemmer ut i streik.

16.09.2021


NTL-leder: vi har store forventinger til det nye flertallet

- Dette er en god tirsdag for alle som vil ha en politikk med mindre forskjeller, som vil styrke velferdsstaten, ha et tryggere arbeidsliv og som vil sette fart i den grønne og rettferdige klimaomstillinga, sier NTL-leder Kjersti Barsok.

14.09.2021

Main
NTL-leder: vi har store forventinger til det nye flertallet
Main

- Dette er en god tirsdag for alle som vil ha en politikk med mindre forskjeller, som vil styrke velferdsstaten, ha et tryggere arbeidsliv og som vil sette fart i den grønne og rettferdige klimaomstillinga, sier NTL-leder Kjersti Barsok.

14.09.2021


NTL saksøker staten etter nedleggelse av domstoler

Søksmålsvarselet kommer i kjølvannet av den nye domstolstrukturen som ble innført i vår. Sorenskrivere og jordskifterettsledere i nedlagte tingretter og jordskifteretter mistet sine embeter. NTL har medlemmer blant alle grupper av ansatte i domstolene. - Vi kan ikke ha domstolledere som må holde seg inne med den utøvende makt for å unngå å bli organisert bort, sier Kristin Tollefsen, leder i NTL Domstolene.

09.09.2021

Main
NTL saksøker staten etter nedleggelse av domstoler
Main

Søksmålsvarselet kommer i kjølvannet av den nye domstolstrukturen som ble innført i vår. Sorenskrivere og jordskifterettsledere i nedlagte tingretter og jordskifteretter mistet sine embeter. NTL har medlemmer blant alle grupper av ansatte i domstolene. - Vi kan ikke ha domstolledere som må holde seg inne med den utøvende makt for å unngå å bli organisert bort, sier Kristin Tollefsen, leder i NTL Domstolene.

09.09.2021


Vi streiker for rettferdig pensjon i kultursektoren

Det er streik i teater-, opera- og orkestersektoren etter at LO Stat og Spekter ikke kom til enighet om pensjonsordning for kulturarbeiderne.

03.09.2021

Main
Vi streiker for rettferdig pensjon i kultursektoren
Main

Det er streik i teater-, opera- og orkestersektoren etter at LO Stat og Spekter ikke kom til enighet om pensjonsordning for kulturarbeiderne.

03.09.2021


Medlemsnett: Excel-lister

22.09.2021

date 22.09.2021

place Digitalt


Medlemsnett: NTL-meldinger

29.09.2021

date 29.09.2021

place Digitalt


Landsstyremøte

21.10.2021

date 21.10.2021

place Digitalt


Medlemsnett: Kursadministrasjon

27.10.2021

date 27.10.2021

place Digitalt


Om oss
NTL Skatt

NTL Skatt er den klart største fagforeningen med medlemmer på absolutt alle nivåer i hele Skatteetaten og i Direktoratet for økonomistyring (DFØ).

NTL Skatt er tilsluttet Norsk Tjenestemannslag (NTL), Landsorganisasjonen i Norge (LO) og Nordisk Skatteorganisasjon (NSO).

Main
Foto: NTL Skatt
NTL Skatt ble stiftet 22.mars 2000 som en sammenslutning av fire fagforeninger i Skatteetaten.
NTL Skatt tilbyr gjennom dyktige tillitsvalgte å ivareta dine interesser som arbeidstaker, både i forhold til sikkerhet i arbeidsforholdet, aktuell informasjon om arbeidsplassen og fagforeningen, medbestemmelse over egen arbeidssituasjon og ikke minst en lønnsutvikling du er tjent med.
NTL Skatt er en enhetsorganisasjon som har som mål å ivareta interessene til ulike medlemsgrupper.
NTL Skatt
Main
Foto: NTL Skatt

NTL Skatt er den klart største fagforeningen med medlemmer på absolutt alle nivåer i hele Skatteetaten og i Direktoratet for økonomistyring (DFØ).

NTL Skatt er tilsluttet Norsk Tjenestemannslag (NTL), Landsorganisasjonen i Norge (LO) og Nordisk Skatteorganisasjon (NSO).

NTL Skatt ble stiftet 22.mars 2000 som en sammenslutning av fire fagforeninger i Skatteetaten.
NTL Skatt tilbyr gjennom dyktige tillitsvalgte å ivareta dine interesser som arbeidstaker, både i forhold til sikkerhet i arbeidsforholdet, aktuell informasjon om arbeidsplassen og fagforeningen, medbestemmelse over egen arbeidssituasjon og ikke minst en lønnsutvikling du er tjent med.
NTL Skatt er en enhetsorganisasjon som har som mål å ivareta interessene til ulike medlemsgrupper.
Leaders
Nestleder
Erling Broen
Leaders
Sekretær
Sonja Moltumyr
Leaders
Studieleder
Nina Fosshaug
Leaders
Styremedlem
Erik Boberg Dibba
Leaders
Styremedlem
Stein Thorvaldsen
Leaders
Styremedlem
Tor-Petter Hågensen
Leaders
Ungtillitsvalgt
Sananthan Guratnam
Leaders
Vara
Bjørn Ove Hersdal
NTL Direktoratet for økonomistyring
Malin Elisabeth Tvedt Hogstad
NTL Skatt brukerdialog
Glenn Reinholtsen
NTL Skatt informasjonsforvaltning
Unni Jørgensen
NTL Skatt innkreving
Trond Ole Hammer
NTL Skatt innsats
Ann-Mari Balto
NTL Skatt SKD/IT/utvikling
Nina Fosshaug
Skatteetaten Utvikling - Stavanger skattekontor
Maia Ylvisaker Jaatun
Skatteetaten IT - Stavanger skattekontor
Maia Ylvisaker Jaatun
Skatteetaten IT - Rana skattekontor
Hanne Grethe Sætran
Skatteetaten IT - Hamar skattekontor
Linda Myhre
Skatteetaten IT - Grimstad skattekontor
Aslaug Merete Nordal
Skattedirektoratet - Tromsø
Astrid Enge
Skattedirektoratet - Tønsberg skattekontor
Berit R. Ludvigsen
Skattedirektoratet - Stavanger
Maia Ylvisaker Jaatun
Skattedirektoratet - Oslo Schw
Tommy Håvard Gaustad
Skattedirektoratet - Lillehammer skattekontor
Kari Stensli
Skattedirektoratet - Lillestrøm skattekontor
Phenkhae Mathisen
Skattedirektoratet - Molde
Lill Hege Hustad
Skattedirektoratet - Grålum skattekontor
Linda Mørk
Skattedirektoratet - Drammen skattekontor
Ranveig Margrethe Røysi
Skatteetaten Informasjonsforvaltning - Grimstad
Karin Aspås
Skatteetaten Informasjonsforvaltning - Grålum
Arild Ingerø
Skatteetaten Informasjonsforvaltning - Hamar
Ingunn Sæther
Skatteetaten informasjonsforvaltning - Oslo Helsfyr
Ingrid Amundgård
Skatteetaten Informasjonsforvaltning - Hammerfest
Nadia Brovold
Skatteetaten Informasjonsforvaltning - Haugesund
Håkon Alne Paulsen
Skatteetaten Informasjonsf. - Oslo Schw
Annlaug Tho
Skatteetaten Informasjonsforvaltning - Skien
Ingjerd Nomme
Skatteetaten Brukerdialog - Askim
Anne Line M. Dyrnes
Skatteetaten Brukerdialog - Bergen
Jon Atle Spilde
Skatteetaten Brukerdialog - Bø i Telemark
Bjørn Ove Nordskog
Skatteetaten Brukerdialog - Drammen
Unni Wennberg
Skatteetaten Brukerdialog - Tynset
Marianne Kroglund
Skatteetaten Brukerdialog - Tønsberg
Stig Sukke
Skatteetaten Brukerdialog - Ulstein
Bjørn Sæther
Skatteetaten Brukerdialog - Vadsø
Karin Larsen
Skatteetaten Brukerdialog - Ålesund
Erlend Hukkelås Gaustad
Skatteetaten Brukerdialog - Bodø
Frank Terje Olsen
Skatteetaten Brukerdialog - Stjørdal
Veronica Furunes
Skatteetaten Brukerdialog - Surnadal
Fay Johansen Mossing
Skatteetaten Brukerdialog - Kirkenes
Ann Britt Sjåstad
Skatteetaten Brukerdialog - Tromsø
Frode Hansen Bergland
Skatteetaten Brukerdialog - Trondheim
Kristina Reinholdtsen
Skatteetaten Brukerdialog - Sandnessjøen
Maria Renate Olsen
Skatteetaten Brukerdialog - Sandvika
Monica Sørlie
Skatteetaten Brukerdialog - Skien
Aud Jorunn Farstad
Skatteetaten Brukerdialog - Sortland
Sissel Lauritsen
Skatteetaten Brukerdialog - Stavanger
Mushrifa Ali-Mubarak
Skatteetaten Brukerdialog - Steinkjer
Ragnhild Stubban
Skatteetaten Brukerdialog - Norheimsund
Silje Holden Yndestad
Skatteetaten Brukerdialog - Orkdal
Ulrikke Wedø Rabben
Skatteetaten Brukerdialog - Oslo Schw
Miriam Østenheden Gunnestad
Skatteetaten Brukerdialog - Otta
Johnny Dahlen Båtstad
Skatteetaten Brukerdialog - Rana
Bente Helen Madsen
Skatteetaten Brukerdialog - Lyngdal
Turid Ann Olsen
Skatteetaten Brukerdialog - Molde
Amund Vaagen
Skatteetaten Brukerdialog - Moss
Grete Kimerud
Skatteetaten Brukerdialog - Namsos
Julie Mathilde Bjerkem Oksås
Skatteetaten Brukerdialog - Narvik
Bente Kvanmo
Skatteetaten Brukerdialog - Nordfjordeid
Jakob Myrestrand
Skatteetaten Brukerdialog - Kristiansand
Vibeke Næsse Røstad
Skatteetaten Brukerdialog - Kristiansund
Annette Vik
Skatteetaten Brukerdialog - Leikanger
Olav Norstein Eggum
Skatteetaten Brukerdialog - Leira i Valdres
Jan Jørund Mæland
Skatteetaten Brukerdialog - Lillehammer
Kjersti Sulistiono
Skatteetaten Brukerdialog - Lillestrøm
Trond Eriksen
Skatteetaten Brukerdialog - Harstad
Stein Tore Sebulonsen
Skatteetaten Brukerdialog - Haugesund
Helen Pedersen Jensen
Skatteetaten Brukerdialog - Hønefoss
Ove Bråten
Skatteetaten Brukerdialog - Knarvik
Magdalena Ziemlewicz
Skatteetaten Brukerdialog - Kongsberg
Sanela Sumbuljevic
Skatteetaten Brukerdialog - Kongsvinger
Terje Verhaug
Skatteetaten Brukerdialog - Egersund
Roger Rasmussen
Skatteetaten Brukerdialog - Finnsnes
Bent-Arild Karlsen
Skatteetaten Brukerdialog - Gjøvik
Jon Per Longva
Skatteetaten Brukerdialog - Grimstad
Albert Nævestad
Skatteetaten Brukerdialog - Grålum
Gunnhild Lade
Skatteetaten Brukerdialog - Hamar
Otto Mikkelsen
Skatteetaten Innsats - Bergen
Håkon Hermansen
Skatteetaten Innsats - Drammen
Tove Helen Gaarder
Skatteetaten Innsats - Førde
Jan Eriksen
Skatteetaten Innsats - Gjøvik
Eva Haugstulen
Skatteetaten Innsats - Grimstad
Morten Fiuren Tretteng
Skatteetaten Innsats - Tromsø
Monica Pedersen
Skatteetaten Innsats - Trondheim
Mona Berg Moen
Skatteetaten Innsats - Tønsberg
Mona Sjue
Skatteetaten Innsats - Voss
Marit Sandbæk
Skatteetaten Innsats - Bodø
Annelin Leirvik
Skatteetaten Innsats - Oslo Schw
Rune Aasen
Skatteetaten Innsats - Skien
Øystein Øvervall
Skatteetaten Innsats - Stavanger
Anne Kristin Meland
Skatteetaten Innsats - Leknes
Sissel Toril Mathisen
Skatteetaten Innsats - Lillehammer
Tore Kvisberg
Skatteetaten Innsats - Haugesund
Brynjar Haarberg
Skatteetaten Innkreving
Erlend Nordbotten
Skatteetaten Innkreving - Bergen
Tatjana Eriksen
Skatteetaten Innkreving - Grimstad
Reidun Knutsen
Skatteetaten Innkreving - Oslo Schw
Amira Becic
Skatteetaten Innkreving - Oslo Schw
Alf Helge Hartveit Skistad
Skatteetaten Innkreving - Rana
Jørn-Ove Sivertsen
Skatteetaten Innkreving - Skien
Bjarne Møller
Skatteetaten Innkreving - Drammen
Tanja Gyttrup
Skatteetaten Innkreving - Askim
Pål Rypdal
Skatteetaten Innkreving - Stavanger
Kirsti Elizabeth Walløe
Skatteetaten Innkreving - Bjørnevatn skattekontor
Tor-Petter Hågensen
Skatteetaten Innkreving - Tromsø
Stine Mari Gården
Skatteetaten Innkreving - Trondheim
Erlend Nordbotten