Orginal - Rød

Innkreving

Tillitsvalgte på divisjon innkreving!

Leder                   Trond Hammer      

Nestleder            Tor-Petter Hågensen

Kasserer             Jorid Kristensen

Sekretær             Thor-Inge Kufaas            

Studieleder          Gretha Lauritsen

Styremedlem       Kirsti Walløe     

Styremedlem       Jørn Ove Sivertsen

1. varamedlem:    Karl Inge Klausen

2.  varamedlem    Amira Becic       

Ungtillitsvalgt       Aleksander Egeli            

Valgkomite           Sigbjørn Melbye 

                               Tatjana Eriksen                           

                               Marit Barlaup                   

Valg av revisor     Svein Kåre Eikefjord

                              Katarina Åsulfsen                                                                                                        

vara revisor          Svetlana Lechoukova            

 

  

         

Leder: Trond Hammer 

E-post: trond.hammer@sismo.no

Tema