Orginal - Rød

Konstituerende styremøte i NTL Skatt

Denne uken har vi avholdt konstituerende styremøte for landsforeningen i NTL Skatt på Hamar. AU har sett veldig frem til å møte det nye styret, og vi har gjennom tre dager hatt mange gode diskusjoner om aktuelle saker og hva vi skal ha fokus på i tiden fremover. Blant annet har vi nå fått på plass et eget utvalg som skal jobbe mer politisk, og vi har også etablert to utvalg som skal se nærmere på ulike interne forbedringsmuligheter innen digitalisering og informasjonsvirksomhet (redaksjonsutvalg)..

Styret fortsetter diskusjonen rundt etablering av flere aktuelle utvalg på neste styremøte.

Videre vedtok vi at Erik Boberg Dibba blir landsforeningens verveansvarlig, og at han får ansvaret for å restarte verveutvalget som også består av en verveansvarlig fra hver avdeling. Samtidig hadde vi også en god diskusjon om, og vedtok flere vervetiltak som skal iverksettes i nærmeste fremtid.


Representantskapsmøtet vedtok også at styret fikk i oppgave å følge opp innsendt forslag fra NTL Skatt brukerdialog om klimaavtrykket. Konkret omhandlet forslaget følgende: Landsforeningen bør følge opp LO’s og NTL’s målsetninger om å bidra til mindre forurensning, gjennom konkrete forslag til hvordan landsforeningen kan bidra.

Styret hadde en god diskusjon om fornuftige tiltak. Vi skal blant annet se på muligheten for et enkelt CO2 regnskap for NTL Skatt, og vi skal alltid vurdere innkjøp av ulike produkt opp mot miljøperspektivet. Saken vil være til jevnlig oppfølging i styremøtene.

Tema