Orginal - Rød

NTL 5`er samling 2021

Denne uka deltok Ingrid, Erling, Sonja og Erik på den årlige samlingen med de 4 andre store fagforeningene i NTL: NAV, Forsvar, Politiet og Sentralforvaltningen. 

Vi var gjennom temaer som arbeidsplasskonseptet, fagforeninger og tillitsvalgte i en ny og mer digital hverdag, organisering av arbeid og arbeidsgiveransvar for frikjøpte tillitsvalgte, verving under pandemien, skylagring og tillitsreformen. Det ble to gode dager med diskusjoner og meningsutvekslinger.

Neste år er det NTL Skatt som skal være arrangør av denne samlingen.

Tema