Grønn

Alle aktueltsaker

Filtrer tema

Filtrer år

Publisert: 30.11.2021

Vinnere av høstens vervekonkurranse

Vinnere av høstens vervekonkurranse er nå trukket!

 

Vi vil takke alle som meldte seg på for deltakelsen, og ønsker samtidig alle nye medlemmer velkommen til NTL Forsvar.

 

En stor takk rettes også til dere som har lagt ned en ekstra innsats for å verve nye medlemmer!

Publisert: 16.11.2021

Ønsker du å leie på Trysil vinteren 2022?

Det er nå mulighet for å søke om leie på Trysil vinteren 2022. Gjelder fra uke 1 til og med uke 17 (jan-april).

Du kan søke om å leie en helg, midtuke eller hel uke. Bruk vedlagte skjema (nederst på siden) og legg inn maksimalt 3 ønsker. Det vil, ved tildeling, også bli hensynstatt om du har hatt leiligheten tidligere.  Les mer om hvordan du søker ved å trykke på artikkelen. 

Lønnsoppgjør

Publisert: 10.09.2021

Enighet om delegering av lokale lønnsforhandlinger i Forsvaret (HTA 2.5.1)

NTL Forsvar har i dag blitt enige med de sentrale parter om at det skal føres delegerte lønnsforhandlinger i alle driftsenheter i Forsvaret. Hoveddelen av tilgjengelige lønnsmidlene er dermed delegert til driftsenhetene ut fra antall årsverk på LO, YS og UNIO sin tariffavtale. Partene lokalt er nå gjort i stand til å rette opp i skjevheter i lønn som er oppstått de siste årene, eller til andre lønnsøkninger de måtte bli enige om. 

Publisert: 23.08.2021

Aktivitetsfond - NTL Forsvar

Aktivitetsfondet bidrar økonomisk til medlems- og verveaktivitet. Målet er å styrke NTL Forsvar gjennom ulike arrangementer i regi av NTL Forsvar sine lokalavdelinger og tillitsvalgte.

Publisert: 17.08.2021

Høstens vervekonkurranse er i gang. Du kan vinne et gavekort på kr 1000,-

Høstens vervekonkurranse med fokus på lærlinger og nyansatte og ikke minst fokus på synlighet.

Konkurransen gjelder vervinger og innmeldinger i perioden 15.08.2021 til 15.10.2021.

Lønnsoppgjør

Publisert: 01.06.2021

Digitalt medlemsmøte 21.06.21 kl. 13:00 - Årets lønnsoppgjør

Siste digitale medlemsmøte før sommerferien!

Hovedfokus vil være resultat fra årets lønnsoppgjør og kort informasjon om veien videre. Det vil bli satt av god tid til spørsmål. Dersom dere ikke ønsker å stille spørsmål direkte i møtet kan dere gjerne sende de inn på forhånd til post@ntlforsvar.no, merk emnefeltet "Spørsmål til medlemsmøtet".

Publisert: 31.05.2021

Lønnsoppgjøret i Staten

Etter lange meklingsrunder er partene enige om rammen og innretningen for lønnsoppgjøret i staten. Den totale rammen endte på 2,73%, hvor halvparten gis i et sentralt tillegg og resterende fordeles i lokale forhandlinger.

Publisert: 03.05.2021

Digitalt medlemsmøte 18.05.21 - Lønnsoppgjøret, kurs og vinneren av vårens vervekonkurranse

Vi inviterer til nytt digitalt medlemsmøte! Denne gangen vil vi ta en titt på gangen i årets lønnsoppgjør og dele den informasjonen vi har om fremgangen i lønnsoppgjøret i staten 2021. Vi vil også vise deg hvilke kurstilbud som er tilgjengelige for våre medlemmer, og hvilke rettigheter du har i forbindelse med det å delta på kurs i regi av NTL. Vi runder av med trekning av vinnere i vårens vervekonkurranse!

Avtaleverk

Publisert: 22.04.2021

Avtaler og regelverk

Målet med disse sidene er å gi en oversikt over avtaler, regelverk og lover som er relevante for din arbeidssituasjon.

Publisert: 01.04.2021

Nettsidene er under arbeid

Vi har fått nye nettsider og er i gang med å oppdatere informasjon og artikler. Det kan som følge av dette være at du ikke finner alt du lurer på her inne enda, og det vil kunne forekomme endringer på sidene i tiden fremover.

Send e-post til post@ntlforsvar.no om du savner noe, har innspill til nettsidene eller bare har et spørsmål du ønsker svar på.

Publisert: 01.01.2021

Sekretariatet

Publisert: 01.01.2021

Om oss

NTL Forsvar er ei fagforening med over 5000 medlemmer i forsvarssektoren. Vi organiserer sivile, OR 2-4 og lærlinger i Forsvaret, Forsvarsbygg, Forsvarsmateriell, Forsvarets forskningsinstitutt og Nasjonal sikkerhetsmyndighet. Vi har medlemmer på tvers av fagbakgrunn, utdanningsnivå og stilling.

Gjennom mer enn 60 års erfaring har vi bygget opp solid kompetanse om avtaler og regelverk, samt innsikt i de unike utfordringene forsvarssektoren står i. På arbeidsplassene rundt om i Norge finnes mange NTL-tillitsvalgte. Disse er godt skolerte og kan bistå deg hvis det oppstår situasjoner på arbeidsplassen som du trenger hjelp til å håndtere.

NTL Forsvar bygger sterke og inkluderende fellesskap på arbeidsplassene fordi kollektive rettigheter gir trygghet. NTL Forsvars mål er en solidarisk lønnspolitikk som sikrer lønnsutvikling for alle, og samtidig resulterer i lavere lønnsforskjeller. Vi jobber for en god personalpolitikk med mulighet for kompestaneutvikling for alle.

Vi håper du vil bli med i vårt fellesskap.

Publisert: 01.01.2021

For tillitsvalgte og medlemmer

På disse sidene vil du finne informasjon som er relevant for våre tillitsvalgte og medlemmer.

Tillitsvalgte

Publisert: 01.01.2021

Våre tillitsvalgte

NTL Forsvar har mange flinke tillitsvalgte. Vi deler for enkelthets skyld inn våre tillitsvalgte i to hovedkategorier:

- Tillitsvalgte i medbestemmelseslinjen (valgt etter hovedavtalen)

- Tillitsvalgte i organisasjonslinjen (valgt etter vedtektene i NTL Forsvar)

Publisert: 01.01.2021

Nytt forsikringstilbud fra NTL Forsvar

NTL Forsvar har i samarbeid med Sparebank 1 og Fremtind forsikring utviklet to forsikringspakker tilpasset alle våre medlemmer i forsvarssektoren.

Pakkene gir god dekning til alle som har en aktiv hverdag og passer spesielt godt for de som er operative. Forsikringspakkene er aldersbetinget og har fått navnene Forsvarspakken U27 og Forsvarspakken O27. Innholdet i de to pakkene er ganske likt, men det er noen små viktige forskjeller. I denne artikkelen går vi igjennom likhetene og forskjellene i de to pakkene.

Publisert: 01.01.2021

Gratis medlemskap for læringer

Fra 1. januar 2021 dekker NTL Forsvar medlemskap for alle lærlinger som er medlem i NTL Forsvar.

Publisert: 01.01.2021

Styret NTL Forsvar 2020-2022

Publisert: 01.01.2021

Medlemsfordeler

Her finner du oversikt over de ulike medlemsfordelene du har tilgang til som følge av ditt medlemsskap i NTL Forsvar.

Publisert: 31.12.2020

Tillitsvalgte - Sjøforsvaret

 

OBS! Krav til lokale lønnsforhandlinger 2021 i Sjøforsvaret sendes til Steinar Berthelsen på e-post: sberthelsen@mil.no

 

Dersom du har spørsmål om lokale lønnsforhandlinger 2021 i Sjøforsvaret kan du også sende disse på e-post til Steinar, eller ringe han på telefon 95964233.

 

Publisert: 31.12.2020

Tillitsvalgte - Forsvarsbygg Eiendomsforvaltning

FB Eiendomsforvaltning tillitsvalgt (nivå 1)

arsbygg.no

SHTV

Daniel Sjåfjell

990 38 127

daniel.sjafjell@forsvarsbygg.no

Vara SHTV

 

FB Eiendomsforvaltning - Avdelingstillitsvalgte (nivå 2)
   

Last inn neste 20