Orginal - Rød

Lover og avtaler

Opplasting av relevante lover og avtaler pågår.

I mellomtiden kan du logge inn på ntl.no og sjekke ut Compendia (Krever at du er pålogget) ("Verktøy til NTL-arbeidet")

Prosesser

Ansettelser

Medbestemmelse

Lønn

Arbeidstid

Ferie

Sykdom

Permisjon

Pensjon

Arbeidsmiljø

Helse, miljø og sikkerhet

Vernetjenesten

Lover og avtaler

Arbeidsmiljøloven

Statsansatteloven

Statens personalhåndbok

Personalreglementet i NAV

Hovedtariffavtalene i staten

Lønns- og personalpolitikken i NAV

Hovedavtalen i staten

Tilpasningsavtalen i NAV

Tjenestetvistloven

Likestillings- og diskrimineringsloven

Ferieloven

 

Tema