Orginal - Rød

Siste nytt fra NTL NAV

Mulig brudd på personvernet overfor ansatte i NAV

Rett før jul startet rettsaken om mulig ulovlig innsyn i personopplysninger ved et NAV-kontor i Oslo. Saken går for Oslo Tingrett og omhandler arbeidsgivers oppslag i fagsystemene på egne ansatte. I en artikkel publisert på FriFagbevegelse, forteller Janne Cecilie Thorenfeldt om at nærmeste leder på NAV-kontoret kjente til detaljer om helsen hennes som hun ikke hadde delt med noen på jobben. Det ble starten på en rettslig kamp for bedre sikring av personopplysninger i NAV.

12.01.2022

Mulig brudd på personvernet overfor ansatte i NAV

Rett før jul startet rettsaken om mulig ulovlig innsyn i personopplysninger ved et NAV-kontor i Oslo. Saken går for Oslo Tingrett og omhandler arbeidsgivers oppslag i fagsystemene på egne ansatte. I en artikkel publisert på FriFagbevegelse, forteller Janne Cecilie Thorenfeldt om at nærmeste leder på NAV-kontoret kjente til detaljer om helsen hennes som hun ikke hadde delt med noen på jobben. Det ble starten på en rettslig kamp for bedre sikring av personopplysninger i NAV.

12.01.2022

Samling for Ung-kontakter i NTL NAV

NTL NAV`s NTL Ung-kontakt i landsforeningens styre, Lillian Skrede, har i lang tid planlagt en fysisk samling for våre ung-kontakter ute i avdelingene. Du kan lese hva Lillian skriver om konferansen her: 

10.12.2021

Samling for Ung-kontakter i NTL NAV

NTL NAV`s NTL Ung-kontakt i landsforeningens styre, Lillian Skrede, har i lang tid planlagt en fysisk samling for våre ung-kontakter ute i avdelingene. Du kan lese hva Lillian skriver om konferansen her: 

10.12.2021

Årsmøte i NTL NAV Vestland

NTL NAV Vestland har avholdt sitt årsmøte den 28. september 2021.

Årsmøtet ble avholdt som digitalt møte ved bruk av teams og Mymeet. 43 medlemmer deltok på møtet og de hadde besøk av vår nestleder Torgeir Homme samt frikjøpte sentrale tillitsvalgte Renate Holsbøvåg-Lyngstad og Harald Borgerud. 

 

09.12.2021

Årsmøte i NTL NAV Vestland

NTL NAV Vestland har avholdt sitt årsmøte den 28. september 2021.

Årsmøtet ble avholdt som digitalt møte ved bruk av teams og Mymeet. 43 medlemmer deltok på møtet og de hadde besøk av vår nestleder Torgeir Homme samt frikjøpte sentrale tillitsvalgte Renate Holsbøvåg-Lyngstad og Harald Borgerud. 

 

09.12.2021

NTL NAV Rogaland: Årsmøte 2021

NTL NAV Rogaland har avholdt sitt årsmøte den 24. september 2021. Årsmøtet ble avholdt som fysisk møte og det ble blant annet gjennomført valg av nytt styre. Trygve Baltzersen ble takket av for mange års innsats som tillitsvalgt! Aasmund Aasland ble valgt som ny leder av avdelingen.

17.11.2021

NTL NAV Rogaland: Årsmøte 2021

NTL NAV Rogaland har avholdt sitt årsmøte den 24. september 2021. Årsmøtet ble avholdt som fysisk møte og det ble blant annet gjennomført valg av nytt styre. Trygve Baltzersen ble takket av for mange års innsats som tillitsvalgt! Aasmund Aasland ble valgt som ny leder av avdelingen.

17.11.2021

Hva skjer i NTL NAV?

Arbeidsmiljøutfordringer og bedriftshelsetjenestens (BHT) tilbud i NAV Oslo

27.01.2022

27.01.2022

Påmeldingsfrist: 27.01.2022

Microsoft Teams

Kurs for UNG-medlemmer i NTL NAV Oslo

09.02.2022

09.02.2022

Påmeldingsfrist: 07.02.2022

Microsoft Teams

Hva skjer i NTL?

Landsstyremøte

08.02.2022

08.02.2022 - 10.02.2022

Bestemmes senere

Medlemsnett: Grunnkurs

02.03.2022

02.03.2022

Teams

Medlemsnett: Excel-lister

16.03.2022

16.03.2022

Teams

Svart økonomi-konferansen 2022

18.03.2022

18.03.2022

Mer info kommer

Leder

Elisabeth Steen

Nestleder

Torgeir Homme

Kasserer

Ida Birgitte Skogland

Sekretær

Hanne Elisabeth Kolby

Studieleder

Johan Gunnerud

Redaktør

Jan Rune Yanni Vikan

Sentralt frikjøpt tillitsvalgt

Harald Langstad

Sentralt frikjøpt tillitsvalgt

Harald Borgerud

Sentralt frikjøpt tillitsvalgt

Rasmus Rydland

Sentralt frikjøpt tillitsvalgt

Tine Olsen

Sentralt frikjøpt tillitsvalgt

Renate Holsbøvåg-Lyngstad

Sentralt frikjøpt tillitsvalgt

Tarjei Aamot Haga

Styremedlem

Tove Bye

Styremedlem og Sentralt frikjøpt tillitsvalgt

June Helen Berg

Styremedlem

Solfrid Helen Borger

Styremedlem og UNG-kontakt

Lillian Skrede

Styremedlem

Birgit Marta Rennemo

1. vara styremedlem

Ruby Dyrud Castellanos

2. vara styremedlem

Ricky Mehmi

3. vara styremedlem

Anne Kari Moberg

4. vara styremedlem

Jens Martin Olsen

5. vara styremedlem

Bjarki Steinarsson

Kontakt oss

NTL NAV finner du i mange kanaler...

post@ntlnav.no

NTL NAV, Møllergata 10, 0179 OSLO

Leder Elisabeth Steen - 959 17 006
  Nestleder Torgeir Homme - 992 33 213
  Redaktør Jan Rune Yanni Vikan - 412 80 914

  

       
Facebook Instagram Podkast YouTube

 

 

 

NTL NAV finner du i mange kanaler...

post@ntlnav.no

NTL NAV, Møllergata 10, 0179 OSLO

Leder Elisabeth Steen - 959 17 006
  Nestleder Torgeir Homme - 992 33 213
  Redaktør Jan Rune Yanni Vikan - 412 80 914

  

       
Facebook Instagram Podkast YouTube

 

 

 

Våre avdelinger

NTL NAV Telemark

Bente Kvam Movik

NTL NAV Trøndelag

Birgit Marta Rennemo

NTL NAV Arbeids- og velferdsdirektoratet

Ragna-Torill Dyrud Castellanos

NTL NAV Vestfold

Otto Odberg

NTL NAV Innlandet

Bjarki Steinarsson

NTL NAV Øst-Viken

Solfrid Helen Borger

NTL NAV Oslo

Ali Bashari

NTL NAV Vestland

Elin Merete Almklov

NTL NAV Troms

Gaute Andreas Mehus

NTL NAV Møre og Romsdal

Kristoffer Tangen Gjerde

NTL NAV Vest-Viken

Sandra Marie Alford Dahl

NTL NAV Nordland

Julie Vestgård

NTL NAV Agder

Karina Riste

NTL NAV Hjelpemiddel og tilrettelegging

Cecilie Nornes

NTL NAV Finnmark

Ricky Mehmi

NTL NAV Rogaland

Aasmund Aasland

NTL NAV Servicesenter og NAV Økonomi

Ida Elise Bruhaug

Hovedtillitsvalgte

NAV Arbeid og ytelser

Ove Torheim-Sandvik

NAV Familie- og pensjonsytelser

Mette Aakvik Bjørge

NAV Kontroll

Jon Sigurd Sjursen Kvello

NAV Kontroll

Dag Erik Lindquister

NAV Kontaktsenter

Tove Bye

NAV Klageinstans

Anne Karine Jensen

NAV Arbeids- og velferdsetaten

Torgeir Homme

NAV Arbeids- og velferdsetaten

Ida Birgitte Skogland

NAV Arbeids- og velferdsetaten

Elisabeth Steen

NAV Arbeids- og velferdsetaten

Hanne Kolby

NAV Oslo

Mahsa Bahari

NAV Vestfold og Telemark

May-Evelyn Jonsås

NAV Møre og Romsdal

Elisabeth Tovik

NAV Nordland

Elin Marie Gustavsen

NAV Troms og Finnmark

Ricky Mehmi

NAV Hjelpemidler og tilrettelegging

Gerd Janne Midtgård

NAV Trøndelag

Svein-Arild Gullvåg

NAV Agder

Karina Riste

NAV Innlandet

Marianne Korst

NAV Vest-Viken

Torild Hals

NAV Øst-Viken

Solfrid Helen Borger

NAV Vestland

Siv Dyrnes