Orginal - Rød
Ny episode ute: SV

Denne våren kjører vår podkastduo, Torgeir og Ove, en spesialsesong av podkasten med fokus på stortingsvalget til høsten. Der inviterer de politikere fra alle partiene på Stortinget for en samtale om velferdspolitikk, arbeidsmarkedspolitikk og da spesielt om NAV.

08.06.2021

Main
Ny episode ute: SV
Main

Denne våren kjører vår podkastduo, Torgeir og Ove, en spesialsesong av podkasten med fokus på stortingsvalget til høsten. Der inviterer de politikere fra alle partiene på Stortinget for en samtale om velferdspolitikk, arbeidsmarkedspolitikk og da spesielt om NAV.

08.06.2021


Ny episode ute: MDG

Denne våren kjører vår podkastduo, Torgeir og Ove, en spesialsesong av podkasten med fokus på stortingsvalget til høsten. Der inviterer de politikere fra alle partiene på Stortinget for en samtale om velferdspolitikk, arbeidsmarkedspolitikk og da spesielt om NAV.

03.06.2021

Main
Ny episode ute: MDG
Main

Denne våren kjører vår podkastduo, Torgeir og Ove, en spesialsesong av podkasten med fokus på stortingsvalget til høsten. Der inviterer de politikere fra alle partiene på Stortinget for en samtale om velferdspolitikk, arbeidsmarkedspolitikk og da spesielt om NAV.

03.06.2021


Ingen belønning for ekstraordinær innsats i 2020

Det har vært stort omfang av ekstraordinær arbeidsinnsats i NAV siden koronapandemien inntraff. Mange medlemmer og tillitsvalgte har etterspurt forhandlinger om lønnstillegg på særskilt grunnlag etter hovedtariffavtalens punkt 2.5.3 nummer 2. I fjor sendte imidlertid arbeidsgiver ut en føring om at driftsenhetene ikke skulle innvilge krav som var begrunnet med ekstraordinær arbeidsinnsats knyttet til koronapandemien.

01.06.2021

Main
Ingen belønning for ekstraordinær innsats i 2020
Main

Det har vært stort omfang av ekstraordinær arbeidsinnsats i NAV siden koronapandemien inntraff. Mange medlemmer og tillitsvalgte har etterspurt forhandlinger om lønnstillegg på særskilt grunnlag etter hovedtariffavtalens punkt 2.5.3 nummer 2. I fjor sendte imidlertid arbeidsgiver ut en føring om at driftsenhetene ikke skulle innvilge krav som var begrunnet med ekstraordinær arbeidsinnsats knyttet til koronapandemien.

01.06.2021


Enighet i mellomoppgjøret i staten

17 timar på overtid kom LO Stat saman med YS Stat og Unio til enighet med staten i årets lønnsoppgjør. Rammen enda på 2,7%.

27.05.2021

Main
Enighet i mellomoppgjøret i staten
Main

17 timar på overtid kom LO Stat saman med YS Stat og Unio til enighet med staten i årets lønnsoppgjør. Rammen enda på 2,7%.

27.05.2021


Promotert arrangement
Utfordringer i NAV etter åtte blå år – Hvordan vil etaten se ut etter et eventuelt regjeringsskifte?

Etter 8 år med en blå regjering ser det nå ut til å bli et regjeringsskifte etter valget i høst. Hvilke konsekvenser vil et eventuelt regjeringsskifte få for NAV og NAVs ansatte? Hvilke problemstillinger og utfordringer ved NAV er opposisjonspartiene opptatt av, og hvordan vil de løse dem?

date 16.06.2021

deadline Påmeldingsfrist: 15.06.2021

place Microsoft Teams

Main
Foto: Yanni Vikan

Etter 8 år med en blå regjering ser det nå ut til å bli et regjeringsskifte etter valget i høst. Hvilke konsekvenser vil et eventuelt regjeringsskifte få for NAV og NAVs ansatte? Hvilke problemstillinger og utfordringer ved NAV er opposisjonspartiene opptatt av, og hvordan vil de løse dem?

Main
Foto: Yanni Vikan

date 16.06.2021

deadline Påmeldingsfrist: 15.06.2021

place Microsoft Teams

Utfordringer i NAV etter åtte blå år – Hvordan vil etaten se ut etter et eventuelt regjeringsskifte?

16.06.2021

date 16.06.2021

deadline Påmeldingsfrist: 15.06.2021

place Microsoft Teams


NTLs Tariffkonferanse for Staten 2021

18.06.2021

date 18.06.2021

deadline Påmeldingsfrist: 15.06.2021

place Microsoft Teams


Utfordringer i NAV etter åtte blå år

16.06.2021

date 16.06.2021

place Digitalt


Medlemsnett: Grunnkurs

16.06.2021

date 16.06.2021

place Teams


Infonettverksmøte

17.06.2021

date 17.06.2021

place Digitalt


Medlemsnett: Grunnkurs

25.08.2021

date 25.08.2021

place Digitalt


Leaders
Leder
Elisabeth Steen
Leaders
Nestleder
Torgeir Homme
Leaders
Kasserer
Ida Birgitte Skogland
Leaders
Sekretær (permisjon)
Hanne Elisabeth Kolby
Leaders
Studieleder
Johan Gunnerud
Leaders
Redaktør
Jan Rune Yanni Vikan
Leaders
Sentralt frikjøpt tillitsvalgt
Harald Langstad
Leaders
Sentralt frikjøpt tillitsvalgt
Harald Borgerud
Leaders
Sentralt frikjøpt tillitsvalgt
Rasmus Rydland
Leaders
Sentralt frikjøpt tillitsvalgt
Tine Olsen
Leaders
Sentralt frikjøpt tillitsvalgt
Renate Holsbøvåg-Lyngstad
Leaders
Sentralt frikjøpt tillitsvalgt
Tarjei Aamot Haga
Leaders
Styremedlem
Tove Bye
Leaders
Sekretær (vikar)
June Helen Berg
Leaders
Styremedlem
Solfrid Helen Borger
Leaders
Styremedlem og UNG-kontakt
Lillian Skrede
Leaders
Styremedlem
Birgit Marta Rennemo
Leaders
1. vara styremedlem
Ruby Dyrud Castellanos
Leaders
2. vara styremedlem
Ricky Mehmi
Leaders
3. vara styremedlem
Anne Kari Moberg
Leaders
4. vara styremedlem
Jens Martin Olsen
Leaders
5. vara styremedlem
Bjarki Steinarsson
Kontakt oss
NTL NAV finner du i mange kanaler...
   post@ntlnav.no

   NTL NAV, Møllergata 10, 0179 OSLO

  Leder Elisabeth Steen - 959 17 006
    Nestleder Torgeir Homme - 992 33 213
    Redaktør Jan Rune Yanni Vikan - 412 80 914

 

 

       
Facebook Instagram Podkast YouTube

 

 

 
Main
Foto:
NTL NAV finner du i mange kanaler...
Main
Foto:
   post@ntlnav.no

   NTL NAV, Møllergata 10, 0179 OSLO

  Leder Elisabeth Steen - 959 17 006
    Nestleder Torgeir Homme - 992 33 213
    Redaktør Jan Rune Yanni Vikan - 412 80 914

 

 

       
Facebook Instagram Podkast YouTube

 

 

 

Leder:
Nestleder:
Org.sekretær:

NTL NAV Nordland
Julie Vestgård
NTL NAV Servicesenter og NAV Økonomi
Runar Finseth
NTL NAV Arbeids- og velferdsdirektoratet
Ragna-Torill Dyrud Castellanos
NTL NAV Vestfold
Otto Odberg
NTL NAV Oslo
Ali Bashari
NTL NAV Troms
Gaute Andreas Mehus
NTL NAV Telemark
Bente Kvam Movik
NTL NAV Møre og Romsdal
Kristoffer Tangen Gjerde
NTL NAV Finnmark
Ricky Mehmi
NTL NAV Rogaland
Trygve Baltzersen
NTL NAV Hjelpemiddel og tilrettelegging
Cecilie Nornes
NTL NAV Trøndelag
Birgit Marta Rennemo
NTL NAV Agder
Karina Riste
NTL NAV Vest-Viken
Sandra Marie Alford Dahl
NTL NAV Innlandet
Bjarki Steinarsson
NTL NAV Øst-Viken
Solfrid Helen Borger
NTL NAV Vestland
Elin Merete Almklov
NAV Arbeid og ytelser
Ove Torheim-Sandvik
NAV Familie- og pensjonsytelser
Mette Aakvik Bjørge
NAV Kontroll
Jon Sigurd Sjursen Kvello
NAV Kontroll
Dag Erik Lindquister
NAV Kontaktsenter
Tove Bye
NAV - Arbeids- og velferdsetaten
Torgeir Homme
NAV - Arbeids- og velferdsetaten
Ida Birgitte Skogland
NAV - Arbeids- og velferdsetaten
Elisabeth Steen
NAV - Arbeids- og velferdsetaten
Hanne Kolby
NAV Oslo
Mahsa Bahari
NAV Vestfold og Telemark
May-Evelyn Jonsås
NAV Rogaland
Trygve Baltzersen
NAV Møre og Romsdal
Elisabeth Tovik
NAV Nordland
Elin Marie Gustavsen
NAV Troms og Finnmark
Ricky Mehmi
NAV Hjelpemidler og tilrettelegging
Gerd Janne Midtgård
NAV Trøndelag
Svein-Arild Gullvåg
NAV Agder
Karina Riste
NAV Innlandet
Marianne Korst
NAV Vest-Viken
Torild Hals
NAV Øst-Viken
Solfrid Helen Borger
NAV Vestland
Siv Dyrnes