Orginal - Rød

Siste nytt fra NTL NAV

NTL NAV Rogaland: Årsmøte 2021

NTL NAV Rogaland har avholdt sitt årsmøte den 24. september 2021. Årsmøtet ble avholdt som fysisk møte og det ble blant annet gjennomført valg av nytt styre. Trygve Baltzersen ble takket av for mange års innsats som tillitsvalgt! Aasmund Aasland ble valgt som ny leder av avdelingen.

17.11.2021

NTL NAV Rogaland: Årsmøte 2021

NTL NAV Rogaland har avholdt sitt årsmøte den 24. september 2021. Årsmøtet ble avholdt som fysisk møte og det ble blant annet gjennomført valg av nytt styre. Trygve Baltzersen ble takket av for mange års innsats som tillitsvalgt! Aasmund Aasland ble valgt som ny leder av avdelingen.

17.11.2021

Partnerskapet i NAV– Fortsatt et «tvangsekteskap»?

NTL NAV gjennomførte i 2012 en spørreundersøkelse blant våre tillitsvalgte på NAV kontor om partnerskapet i NAV. Som følge av denne undersøkelsen skrev NTL NAV en rapport: «TVANGSEKTESKAP ELLER EKTE KJÆRLIGHET?»

Konklusjonen ut fra undersøkelsen var at NTL NAV skulle arbeide for å etablere statlige NAV-kontorer.

09.11.2021

Partnerskapet i NAV– Fortsatt et «tvangsekteskap»?

NTL NAV gjennomførte i 2012 en spørreundersøkelse blant våre tillitsvalgte på NAV kontor om partnerskapet i NAV. Som følge av denne undersøkelsen skrev NTL NAV en rapport: «TVANGSEKTESKAP ELLER EKTE KJÆRLIGHET?»

Konklusjonen ut fra undersøkelsen var at NTL NAV skulle arbeide for å etablere statlige NAV-kontorer.

09.11.2021

NTL NAV Hjelpemidler og Tilrettelegging: Årsmøte 2021

NTL NAV Hjelpemidler og Tilrettelegging avholdt sitt årsmøte den 18. mars i år. Møtet ble avholdt digitalt ved bruk av Teams og Mymeet. Cecilie Nornes ble valgt som ny avdelingsleder i NTL NAV HoT, med Nina Åsbakk som nestleder. Gerd Midtgård forsetter som hovedtillitsvalgt.

04.11.2021

NTL NAV Hjelpemidler og Tilrettelegging: Årsmøte 2021

NTL NAV Hjelpemidler og Tilrettelegging avholdt sitt årsmøte den 18. mars i år. Møtet ble avholdt digitalt ved bruk av Teams og Mymeet. Cecilie Nornes ble valgt som ny avdelingsleder i NTL NAV HoT, med Nina Åsbakk som nestleder. Gerd Midtgård forsetter som hovedtillitsvalgt.

04.11.2021

NTL NAV har fått over 600 nye medlemmer i år!

Den gode trenden har fortsatt også etter at flere har vendt tilbake til arbeidsplassene sine etter lang tid på hjemmekontor. Vel fire måneder etter at vi passerte 300 nye medlemmer så har NTL NAV nå passert 600 nye medlemmer for året.

03.11.2021

NTL NAV har fått over 600 nye medlemmer i år!

Den gode trenden har fortsatt også etter at flere har vendt tilbake til arbeidsplassene sine etter lang tid på hjemmekontor. Vel fire måneder etter at vi passerte 300 nye medlemmer så har NTL NAV nå passert 600 nye medlemmer for året.

03.11.2021

Hva skjer i NTL NAV?

Se alle NTL NAVs kurs her

01.01.2121

01.01.2121

Oversikt

Hva skjer i NTL?

Medlemsnett: Grunnkurs

08.12.2021

08.12.2021

Digitalt

Svart økonomi-konferansen 2022

19.01.2022

19.01.2022

Mer info kommer

Landsstyremøte

08.02.2022

08.02.2022 - 10.02.2022

Bestemmes senere

eForvaltningskonferansen 2022

16.02.2022

16.02.2022 - 17.02.2022

Mer info kommer

Leder

Elisabeth Steen

Nestleder

Torgeir Homme

Kasserer

Ida Birgitte Skogland

Sekretær

Hanne Elisabeth Kolby

Studieleder

Johan Gunnerud

Redaktør

Jan Rune Yanni Vikan

Sentralt frikjøpt tillitsvalgt

Harald Langstad

Sentralt frikjøpt tillitsvalgt

Harald Borgerud

Sentralt frikjøpt tillitsvalgt

Rasmus Rydland

Sentralt frikjøpt tillitsvalgt

Tine Olsen

Sentralt frikjøpt tillitsvalgt

Renate Holsbøvåg-Lyngstad

Sentralt frikjøpt tillitsvalgt

Tarjei Aamot Haga

Styremedlem

Tove Bye

Styremedlem og Sentralt frikjøpt tillitsvalgt

June Helen Berg

Styremedlem

Solfrid Helen Borger

Styremedlem og UNG-kontakt

Lillian Skrede

Styremedlem

Birgit Marta Rennemo

1. vara styremedlem

Ruby Dyrud Castellanos

2. vara styremedlem

Ricky Mehmi

3. vara styremedlem

Anne Kari Moberg

4. vara styremedlem

Jens Martin Olsen

5. vara styremedlem

Bjarki Steinarsson

Kontakt oss

NTL NAV finner du i mange kanaler...

post@ntlnav.no

NTL NAV, Møllergata 10, 0179 OSLO

Leder Elisabeth Steen - 959 17 006
Nestleder Torgeir Homme - 992 33 213
Redaktør Jan Rune Yanni Vikan - 412 80 914

Facebook Instagram Podkast YouTube

NTL NAV finner du i mange kanaler...

post@ntlnav.no

NTL NAV, Møllergata 10, 0179 OSLO

Leder Elisabeth Steen - 959 17 006
Nestleder Torgeir Homme - 992 33 213
Redaktør Jan Rune Yanni Vikan - 412 80 914

Facebook Instagram Podkast YouTube

Våre avdelinger

NTL NAV Nordland

Julie Vestgård

NTL NAV Servicesenter og NAV Økonomi

Runar Finseth

NTL NAV Arbeids- og velferdsdirektoratet

Ragna-Torill Dyrud Castellanos

NTL NAV Vestfold

Otto Odberg

NTL NAV Oslo

Ali Bashari

NTL NAV Troms

Gaute Andreas Mehus

NTL NAV Telemark

Bente Kvam Movik

NTL NAV Møre og Romsdal

Kristoffer Tangen Gjerde

NTL NAV Finnmark

Ricky Mehmi

NTL NAV Rogaland

Aasmund Aasland

NTL NAV Hjelpemiddel og tilrettelegging

Cecilie Nornes

NTL NAV Trøndelag

Birgit Marta Rennemo

NTL NAV Agder

Karina Riste

NTL NAV Vest-Viken

Sandra Marie Alford Dahl

NTL NAV Innlandet

Bjarki Steinarsson

NTL NAV Øst-Viken

Solfrid Helen Borger

NTL NAV Vestland

Elin Merete Almklov

Hovedtillitsvalgte

NAV Arbeid og ytelser

Ove Torheim-Sandvik

NAV Familie- og pensjonsytelser

Mette Aakvik Bjørge

NAV Kontroll

Jon Sigurd Sjursen Kvello

NAV Kontroll

Dag Erik Lindquister

NAV Kontaktsenter

Tove Bye

NAV Klageinstans styringsenhet

Anne Karine Jensen

NAV - Arbeids- og velferdsetaten

Torgeir Homme

NAV - Arbeids- og velferdsetaten

Ida Birgitte Skogland

NAV - Arbeids- og velferdsetaten

Elisabeth Steen

NAV - Arbeids- og velferdsetaten

Hanne Kolby

NAV Oslo

Mahsa Bahari

NAV Vestfold og Telemark

May-Evelyn Jonsås

NAV Møre og Romsdal

Elisabeth Tovik

NAV Nordland

Elin Marie Gustavsen

NAV Troms og Finnmark

Ricky Mehmi

NAV Hjelpemidler og tilrettelegging

Gerd Janne Midtgård

NAV Trøndelag

Svein-Arild Gullvåg

NAV Agder

Karina Riste

NAV Innlandet

Marianne Korst

NAV Vest-Viken

Torild Hals

NAV Øst-Viken

Solfrid Helen Borger

NAV Vestland

Siv Dyrnes