Orginal - Rød

Siste nytt fra NTL NAV – Størst og tydeligst i NAV

LO Stats avgjørelse om å sette til side uravstemningen er udemokratisk og uryddig

Uravstemningen er avsluttet og resultatet er klart. Over to tredjedeler (68,2%) av medlemmene har stemt, noe som betyr at resultatet er bindende. Med 76,3 % av stemmene har medlemmene sagt tydelig «Nei» til resultatet i årets lønnsoppgjør, og LO Stat sin signatur på avtalen er gjort ugyldig.

18.06.2024

LO Stats avgjørelse om å sette til side uravstemningen er udemokratisk og uryddig

Uravstemningen er avsluttet og resultatet er klart. Over to tredjedeler (68,2%) av medlemmene har stemt, noe som betyr at resultatet er bindende. Med 76,3 % av stemmene har medlemmene sagt tydelig «Nei» til resultatet i årets lønnsoppgjør, og LO Stat sin signatur på avtalen er gjort ugyldig.

18.06.2024

Høy temperatur rundt IA-avtalen på NTLs landsstyremøte

IA-avtalen har levd et hardt liv. Helt siden den første avtalen om et inkluderende arbeidsliv ble inngått mellom regjeringen og partene i arbeidslivet i 2001 har det vært tautrekkinger, trussel om å skrote avtalen og «riv-seg-i-håret»-tilstander blant brukerorganisasjoner ettersom fokus i avtalen har endret seg opp gjennom åra.

Ricky Mehmi og Tine Olsen fra NTL NAV fremmet i går et forslag til landsstyremøtet i NTL om å engasjere seg sterkere i innholdet i den nye avtalen som skal forhandles fram i løpet av høsten 2024.

14.06.2024

Høy temperatur rundt IA-avtalen på NTLs landsstyremøte

IA-avtalen har levd et hardt liv. Helt siden den første avtalen om et inkluderende arbeidsliv ble inngått mellom regjeringen og partene i arbeidslivet i 2001 har det vært tautrekkinger, trussel om å skrote avtalen og «riv-seg-i-håret»-tilstander blant brukerorganisasjoner ettersom fokus i avtalen har endret seg opp gjennom åra.

Ricky Mehmi og Tine Olsen fra NTL NAV fremmet i går et forslag til landsstyremøtet i NTL om å engasjere seg sterkere i innholdet i den nye avtalen som skal forhandles fram i løpet av høsten 2024.

14.06.2024

Styret i NTL NAV anbefaler medlemmene å stemme JA i uravstemningen om meklingsoppgjøret i staten

Styret i NTL NAV har 30. mai 2024 behandlet spørsmålet om anbefaling til uravstemning om tariffoppgjøret 2024. Med et flertall på seks stemmer anbefaler styret at medlemmene stemmer «Ja». Et mindretall på fem stemmer anbefaler «Nei». Voteringen i styret er et godt bilde på det dilemmaet vi nå står i, og som må vurderes når du stemmer. Det er ikke alle konsekvensene vi vet på nåværende tidspunkt, men for å gi et best mulig grunnlag har vi laget et notat som oppsummerer argumentene for å stemme «Ja» og «Nei», sammen med det vi vet om mulige konsekvenser.

 

30.05.2024

Styret i NTL NAV anbefaler medlemmene å stemme JA i uravstemningen om meklingsoppgjøret i staten

Styret i NTL NAV har 30. mai 2024 behandlet spørsmålet om anbefaling til uravstemning om tariffoppgjøret 2024. Med et flertall på seks stemmer anbefaler styret at medlemmene stemmer «Ja». Et mindretall på fem stemmer anbefaler «Nei». Voteringen i styret er et godt bilde på det dilemmaet vi nå står i, og som må vurderes når du stemmer. Det er ikke alle konsekvensene vi vet på nåværende tidspunkt, men for å gi et best mulig grunnlag har vi laget et notat som oppsummerer argumentene for å stemme «Ja» og «Nei», sammen med det vi vet om mulige konsekvenser.

 

30.05.2024

NTL NAV er avventende med å gi en anbefaling til meklingsresultatet

Tidlig fredag morgen kom LO Stat til enighet med staten i årets hovedoppgjør for statsansatte. Forbundet vårt NTL, mener avtalen ikke er god nok og stemte nei til resultatet i LO Stats forhandlingsutvalg.  NTL NAV, som den største landsforeningen i NTL på statlig side, er avventende med å gi en anbefaling om medlemmene skal stemme ja eller nei til meklingsresultatet i uravstemminga. 

24.05.2024

NTL NAV er avventende med å gi en anbefaling til meklingsresultatet

Tidlig fredag morgen kom LO Stat til enighet med staten i årets hovedoppgjør for statsansatte. Forbundet vårt NTL, mener avtalen ikke er god nok og stemte nei til resultatet i LO Stats forhandlingsutvalg.  NTL NAV, som den største landsforeningen i NTL på statlig side, er avventende med å gi en anbefaling om medlemmene skal stemme ja eller nei til meklingsresultatet i uravstemminga. 

24.05.2024

Promotert arrangement

Hva skjer i NTL NAV – Størst og tydeligst i NAV?

NTL NAVs kurskalender

01.01.2300

01.01.2300

Oversikt

Hva skjer i NTL sentralt?

Video

Leder

Torgeir Homme

Nestleder

Solfrid Helen Borger

Sekretær

Tarjei Aamot Haga

Kasserer

June Helen Berg

Redaktør

Johan Gunnerud

Etatstillitsvalgt

Karsten Tigerstedt Jøssang

Etatstillitsvalgt og verveansvarlig

Martin Kvalvik

Etatstillitsvalgt

Harald Langstad

Etatstillitsvalgt

Tine Olsen

Etatstillitsvalgt

Vegard Opedal

Etatstillitsvalgt

Laine Elin Wold

Ung-tillitsvalgt

Jenny Richardsen

Styremedlem

Nina Åsbakk

Styremedlem

Tove Bye

Styremedlem

Ricky Mehmi

Styremedlem

Mahsa Bahari

1. vara styremedlem

Anne Kari Moberg

2. vara styremedlem

Ane Stø

3. vara styremedlem

Ove Torheim-Sandvik

4. vara styremedlem

Birgit Marta Rennemo

5. vara styremedlem

Mats Grønlund

Kontakt oss

post@ntlnav.no

NTL NAV, Møllergata 10, 0179 OSLO

Leder Torgeir Homme - 992 33 213
 Redaktør Johan Gunnerud - 413 03 990
   
   

 

       
Facebook Instagram Podkast YouTube

 

 

 

NTL NAV finner du i mange kanaler...

post@ntlnav.no

NTL NAV, Møllergata 10, 0179 OSLO

Leder Torgeir Homme - 992 33 213
 Redaktør Johan Gunnerud - 413 03 990
   
   

 

       
Facebook Instagram Podkast YouTube

 

 

 

Våre avdelinger

NTL NAV Agder

Karina Riste

NTL NAV Arbeids- og velferdsdirektoratet

Hilde Nyutstumoen

NTL NAV Finnmark

Ricky Mehmi

NTL NAV Hjelpemiddel og tilrettelegging

Sølvi Prytz

NTL NAV Innlandet

Fredrik Jørgensen

NTL NAV Møre og Romsdal

Jhunu Marita Langmyren Tautra

NTL NAV Nordland

Julie Vestgård

NTL NAV Oslo

Petter Gunerius Haug

NTL NAV Rogaland

Aasmund Aasland

NTL NAV Servicesenter og NAV Økonomi

Ida Elise Bruhaug

NTL NAV Troms og Finnmark

Ricky Mehmi

NTL NAV Trøndelag

Birgit Rennemo

NTL NAV Vestfold og Telemark

Malin Øren Lund

NTL NAV Vestland

Elin Merete Almklov

NTL NAV Vest-Viken

Turid Larsen

NTL NAV Øst-Viken

Mats Grønlund

Hovedtillitsvalgte

NAV Agder

Stein Bjarne Larsen

NAV Innlandet

Marianne Korst

NAV Troms og Finnmark

Ricky Mehmi

NAV Arbeids- og velferdsdirektoratet

Hilde Nyutstumoen

NAV Familie- og pensjonsytelser

Tor Anders Lenn

NAV Vestland

Siv Dyrnes

Hjelpemiddelsentralene

Erik Skulstad

NAV Hjelpemidler og tilrettelegging

Erik Skulstad

NAV Klageinstans

Anne Karine Jensen

NAV Kontaktsenter

Tove Bye

NAV Kontroll

Ann-Kristin Vangberg

NAV Øst-Viken

Mats Grønlund

NAV Nordland

Elin Marie Gustavsen

NAV Rogaland

Aasmund Aasland

NAV Trøndelag

Thomas Aleksander Sørlie

NAV Arbeid og ytelser

Ove Torheim-Sandvik

NAV Vestfold og Telemark

May-Evelyn Jonsås

NAV Økonomi Pensjon

Tom-Inge Nilsen

NAV Økonomi Stønad

Ida Elise Bruhaug

NAV Oslo

Mahsa Bahari

NAV Vest-Viken

Torild Hals

NAV Møre og Romsdal

Elisabeth Tovik

Plasstillitsvalgte

NAV Familie- og pensjonsytelser Ålesund

Mette Aakvik Bjørge

NAV Alna

Tanja Juul Rødahl

NAV Alta

Tina Marie Bjørnstrøm

NAV Andøy

Lisbeth Dagny Markussen

NAV Arbeid og helse Oslo

Wenche Engan

NAV Arbeidslivssenter Agder

Eva Hvidsten

NAV Arbeidslivssenter Hordaland

Jarle Berge

NAV Arbeidslivssenter Innlandet

Håkon Hide

NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal

Dagmar Landstad

NAV Arbeidslivssenter Nordland avd. Bodø

Grete Alice Mosand

NAV Arbeidslivssenter Oslo

Roger Nordnes

NAV Arbeidslivssenter Rogaland (overordnet)

Eirik Grønbech Hope

NAV Arbeidslivssenter Troms og Finnmark

Ronald Brede Hansen

NAV Arbeidslivssenter Troms og Finnmark - Tromsø

Ronald Brede Hansen

NAV Arbeidslivssenter Trøndelag - Trondheim

Kari Grotdal Brænd

NAV Arbeidslivssenter Vestfold og Telemark

Ole-Petter Henriksen

NAV Arbeidslivssenter Vest-Viken

Annette Paul

NAV Arbeidslivssenter Øst-Viken

Hanne Westrum Skulstad

NAV Arbeidsrådgivning Hordaland

Jan Terje Kalstad

NAV Arbeidsrådgivning Nordland

Kjell Hugo Karlsen

NAV Arbeidsrådgivning Rogaland - Stavanger

Randi Kydland

NAV Arbeidsrådgivning Troms og Finnmark - Vadsø

Siv-Anne Persen

NAV Arbeidsrådgivning Trøndelag

Anne Aanerud Fornes

NAV Arbeidsrådgivning Øst-Viken - Fredrikstad

Shazia Majothi

NAV Arbeidsrådgivning Øst-Viken

Shazia Majothi

NAV Arendal

Camilla Koch Christensen

NAV Asker

Jorunn Brunstad

NAV Askvoll

Liv Hjetland

NAV Askøy

Tanja Høgtun

NAV Aukra

Anne Uran Larsen

NAV Aure

Evy Merete Råket

NAV Aurskog-Høland

Trude Engebretsen Smith

NAV Austevoll

Adelheid B. Eidsheim

NAV Averøy

Ole-Martin Nedrelid

NAV Avjovarri

Johan Vasara

NAV Balsfjord

Åse Kongrød

NAV Bamble

Marte Vik Kvamsdal

NAV Bergen Sør

Ketil Bergh

NAV Bergenhus

Heidi Berger

NAV Bergenhus

Vaida Serpytiene

NAV Berlevåg

Tove Eriksen

NAV Birkenes

Maria Haugerudsbråten Semb

NAV Bjerke

Kim-Andre Lintho

NAV Bodø

Silje Blomquist

NAV Bærum

Cathrine Victoria Klosowska Paulsen

NAV Bømlo

Anna Taib

NAV Båtsfjord

Lise Eriksen

NAV Dalane

Karoline Sætrevik

NAV Drammen

Hanne Cecilie Rutledal

NAV Eidfjord

Haldis Myrvang Riber

NAV Eidskog

Elin Kvisla

NAV Eidsvoll Hurdal

Stine Limbodal

NAV Eiganes og Tasta - Stavanger

Geir Mardon Olsen

NAV Evje og Hornnes

Palma Johanne Follerås

NAV Falkenborg - Trondheim

Elisabeth Lien Forbord

NAV Familie- og pensjonsytelser Bergen

Cathrine H. Skjeret

NAV Familie- og pensjonsytelser Drammen

Vegard Eliassen Stillerud

NAV Familie- og pensjonsytelser Oslo 1

Dhoria Jane Warren

NAV Familie- og pensjonsytelser Oslo 2

Sadiqa Iqbal

NAV Familie- og pensjonsytelser Porsgrunn

May-Jorunn Antonsen

NAV Familie- og pensjonsytelser Steinkjer

Nina Maria Oddvik

NAV Familie- og pensjonsytelser Stord

Malin Aas Lindahl

NAV Familie- og pensjonsytelser Styringsenhet

Tord Anders Eliassen

NAV Familie- og pensjonsytelser Tromsø - Finnsnes

Christiane Rørbakk

NAV Familie- og pensjonsytelser Tromsø

Christiane Rørbakk

NAV Familie og pensjonsytelser Tromsø - Lenvik

Signhild Johanne Simonsen

NAV Familie- og pensjonsytelser Tromsø - Sortland

Anne Cathrine Båtnes

NAV Familie- og pensjonsytelser Vadsø

Julie Harila Christensen

NAV Farsund

Line Svendsen Kolnes

NAV Fellestjenester Øst-Viken

Jan Marius Breivoll

NAV Fjell

Alma Tennebø

NAV Flora

Siv Dyrnes

NAV Fredrikstad

Janne Lørdahl

NAV Frogn

Ulf Wennersgaard

NAV Frogner

Hilde Venevil Sandhu

NAV Færder

Berit Slotnes Brygard

NAV Gáivuotna - Kåfjord

Grete Anie Nymoen

NAV Gamle Oslo

Marwa El Farri

NAV Giske

Randi Anita Haahjem

NAV Grimstad

Hilde Topland

NAV Grorud

Pelinsu Esmekaya

NAV Grünerløkka

Jarle Engen

NAV Hadeland

Eli Johnsen Ringdalen

NAV Hadsel

Ine Helene Eilertsen

NAV Halden

Tanja Renate Eggesvik Gjerstad

NAV Hallingdal

Lina Lindblom

NAV Hamar

Bente Sofie Ågotnes

NAV Hammerfest - Måsøy

Tone Konradsen

NAV Haram

Lillian Thomassen

NAV Hasvik

Tina Marianne Isaksen

NAV Haugesund

Silje Linnes

NAV Hemnes

Synnøve Bruhaug

NAV Herøy Fosnavåg

Brianna Emilee Nærø

NAV Hillevåg og Hinna - Stavanger

Laila Sjøthun

NAV Hitra Frøya

Åse Eide

NAV Hjelpemiddelsentral Agder

Anders Føreland

NAV Hjelpemiddelsentral Innlandet - Elverum

Rita Mogen

NAV Hjelpemiddelsentral Innlandet - Gjøvik

Dag Holen

NAV Hjelpemiddelsentral Møre og Romsdal

Mariann Hilde Djupvik Aakvik

NAV Hjelpemiddelsentral Nordland

Anne-Jorid Moldjord

NAV Hjelpemiddelsentral Oslo

Line Østli

NAV Hjelpemiddelsentral Rogaland

Hilde Bjordal

NAV Hjelpemiddelsentral Troms og Finnmark

Trine Rognmo

NAV Hjelpemidler og tilrettelegging

Sigrid Tranaas Svendsen

NAV Hjelpemiddelsentral Trøndelag

Ann Cathrin Jeremiassen

NAV Hjelpemiddelsentral Vestfold og Telemark

Mona Coch Edvardsen

NAV hjelpemiddelsentral Vestland - Bergen

Morten Glistrup

NAV Hjelpemiddelsentral Vestland - Førde

Turid Vallestad

NAV Hjelpemiddelsentral Vest-Viken

Thor-Arne Ellefsen

NAV Hjelpemiddelsentral Øst-Viken

Ulf Erik Flathen

NAV Hole

Anne Berge

NAV Horten

Merethe Grønneberg

NAV Hundvåg og Storhaug - Stavanger

Henrik Moen

NAV Hustadvika

Sofie Elisabeth Brekken

NAV Hå

Lise Bore Underhaug

NAV Indre Fosen

Kristin Kårli-Hjelmen

NAV Indre Namdal

Evy Anne Bergin

NAV Indre Salten

Kariann Danielsen Schjem

NAV Indre Østfold

Hege Camilla Gåseby

NAV Innlandet fylkeskontor - Hamar

Vladislav Meshvez

NAV Inn-Trøndelag

Grete Synnøve Brønstad

NAV Jevnaker

Fanny Fransrud

NAV Karmøy-Bokn

Arild Lund

NAV Klageinstans Midt-Norge

Golan Engelsen

NAV Klageinstans Nord

Roy-Inge Berg

NAV Klageinstans Oslo og Akershus

Kristin Åsene Buskerud

NAV Klageinstans styringsenhet

Anne Celine Olsen

NAV Klepp og Time

Merita Haliti

NAV Kongsberg

Nenad Pezelj

NAV Kongsvinger

Stine Moseby Westli

NAV Kontaktsenter Agder - Kristiansand

Maren Dalskjær Toftenes

NAV Kontaktsenter Innlandet - Lillehammer

Gunn Jorun Furuhaugen

NAV Kontaktsenter Nordland

Lasse Sørensen

NAV Kontaktsenter Nordland Mo i Rana

Kristian Tveiten

NAV Kontaktsenter Nordland Mo i Rana

Inger-Helene Nesje

NAV Kontaktsenter Nordvest-landet - Molde

Jhunu Marita Langmyren Tautra

NAV kontaktsenter Nordvest-landet

Jhunu Marita Langmyren Tautra

NAV Kontaktsenter Rogaland - Forus

Nina Marie Sundstøl

NAV Kontaktsenter styringsenhet - Bodø

Stein-Rune Skjold Evjen

NAV Kontaktsenter Troms og Finnmark

Marte Olaussen Solli

NAV Kontaktsenter Trøndelag - Namsos

Cecilie Einvold Vestgøte

NAV Kontaktsenter Trøndelag - Trondheim

Mads Skaugen

NAV kontaktsenter Vestfold og Telemark

Karianne Heggeskog

NAV Kontaktsenter Vestfold og Telemark -Tønsberg

Karianne Heggeskog

NAV Kontaktsenter Vestland

Lene Løvik

NAV Kontaktsenter Vest-Viken - Drammen

Eva Ruud

NAV Kontaktsenter Vest-Viken

Eva Ruud

NAV Kontaktsenter Øst-Viken

Helena Rozita Borgen-Chandarana

NAV Kontroll Analyse Oslo

Aina Dalland Jørgensen

NAV Kontroll Analyse Vågå

Ann-Kristin Vangberg

NAV Kontroll Medlemskap og Avgift

Elena Oliver

NAV Kontroll Vest

Berit Arlene Tysdal

NAV Kontroll Øst - Oslo

Vibeke Sundal Buø

NAV Kragerø

Bente K Kristensen

NAV Kristiansand

Anja Marie Sætrum Nome

NAV Kristiansund

Britt Daghild Sund

NAV Kvinnherad

Nina Hvål

NAV Fyllingsdalen

Marianne Blommedal

NAV Laksevåg

Marianne Blommedal

NAV Larvik

Elin Snedal Christiansen

NAV Lerkendal - Trondheim

Eirin Larsen

NAV Levanger

Mette Wilhelmsen Lyngen

NAV Lier

Ingvild Lappebakke Winge

NAV Lillehammer-Gausdal

Daniel Cliffe

NAV Lillesand

Elin Talas Engh

NAV Lillestrøm

Gina Charlotte Heggedal

NAV Lindesnes

Kristin Blørstad

NAV Lindås

Silje Osland-Grepstad

NAV Lofoten

Geir Inge Johnsen

NAV Lom og Skjåk

Gerd Kari Moen

NAV Lørenskog

Mohamed Amin Elmabrouki

NAV Lørenskog

Ole Aditya Morewood

NAV Løten

Siv Iren Nilsen

NAV Madla - Stavanger

Linda Charlott Stoltenberg Engelsen

NAV Malvik

Marit Irene Grindheim

NAV Marked Midt-Rogaland - Stavanger

Kirsti Torgersen

NAV Melhus

Tone Hundeide Sung

NAV Meløy

Brita Kjerpeseth Omnes

NAV Midt-Agder Bykle

Anne Karin Blix Grimestad

NAV Midt-Buskerud

Heidi Skjelsbæk Gulliksen

NAV Innlandet fylkeskontor - Lillehammer

Silje Lindviksmoen

NAV Midtre Gauldal

Laetitia Mugwaneza

NAV Midtre Namdal

Anne Flakk

NAV Midt-Telemark

Wenche Lillian Vadder

NAV Molde

Roy Økland

NAV Moss

Stine Vikaskag

NAV Møre og Romsdal Fylkeskontor

Jonas Gulliksrud

NAV Bardu

Vibeke Walle

NAV Målselv-Bardu

Line Hagen Sætaberget

NAV Nannestad

Erlend Væring

NAV Narvik

Marit Indahl

NAV NAY Fauske

Julie Vestgård

NAV NAY Fauske - Fauske

Julie Vestgård

NAV NAY Fauske - Mosjøen

Aleksandra Likic

NAV NAY Innlandet - Hamar

Fredrik Jørgensen

NAV NAY Innlandet

Lars Erik Eide

NAV NAY Karmøy

Tonje Helgeland

NAV NAY Karmøy - Sandnes

Lena Skålevik Tislevoll

NAV NAY Kristiania - Oslo

Andreas Sørestrand Øye

NAV NAY Kristiania - Vardø

Jørn Marvin Grønberg

NAV NAY Romerike

Berit Viddal

NAV NAY Sarpsborg

Tine Ronja Edskerud

NAV NAY Skien

Irene Bakka

NAV NAY Styringsenhet Oslo

Aneth Fossen

NAV NAY Sørlandet

Anita Utne Bjørke

NAV NAY Trondheim

Eivind André Sjårud

NAV NAY Tønsberg

Malin Øren Lund

NAV Nes på Romerike

Fredrik Arnstad

NAV Nesna

Marie Vassdal

NAV Nesodden

Silje Floer Arctander

NAV Nesseby

Marina Ingilæ

NAV Nittedal

Margo Margrethe Olavesen

NAV Nordfjord - Bremanger

Marit Nybø Frøyen

NAV Nordfjord - Stryn

Aud Jorunn Egge

NAV Nord-Fosen Åfjord

Ingrid Helen Gilde Bye

NAV Nordkapp

Hilde Berntine Olsen

NAV Nordre Aker

Ingmar Ott

NAV Nordre Follo - Ski

Per Alexander Bratsberg

NAV Nordre Land

Åshild Sveen

NAV Nordreisa

Anne-Mette Nilsen

NAV Nordstrand

Shagufta Shakeeb Haider

NAV Notodden

Lisbeth Nordli

NAV Nærøysund

Stine Andrea Finne

NAV Odal

Lise Juliussen Rønneseter

NAV Odda

Synne Aksnes

NAV Oppdal og Rennebu

Tuva Sandnes

NAV Orkland

Anita Berg

NAV Os i Hordaland

Jesenka Tafro

NAV Oslo Fylkesadministrasjonen

Janne Brøto-Johnsen

NAV Osterøy

Camilla Nordpoll Mosevoll

NAV Porsanger

Eva Øien

NAV Porsgrunn

Bente Kvam Movik

NAV Rakkestad

Sandra Kristine Arntsen

NAV Rana

Espen Bråten Stien

NAV Randaberg

Nina E. Vikshåland

NAV Registerforvaltning Hamar

Mats-Joakim Davidsen

NAV Ringerike

Turid Larsen

NAV Ringsaker

Inger Johanne Bryn

NAV Risør

Jens Martin Olsen

NAV Rogaland fylkeskontor - Stavanger

Tom Christensen

NAV Rælingen

Malin Cecilie M. Midttun

NAV Røros, Os og Holtålen

Ola Kirkhus

NAV Råde

Remi A. Johansen

NAV Sagene

Solav Abbas

NAV Sandefjord

Ann-Kristin Drevland

NAV Sandnes

Karoline Runestad

NAV Sarpsborg

Angelika Karolina Rusinek-Pietrzak

NAV Sauda

Siv Ann Pedersen

NAV Sel

Sverre Lien

NAV Senja - Sørreisa

Jannike Schultz Mikkelsen

NAV Sentral forsyningsenhet

Kåre Gunnar Smørvik

NAV Skien

Boushra Guermati

NAV Skiptvet

Linda Orderud

NAV Skjervøy

Johanne Simonsen

NAV Sola

Laila Bergo

NAV St.Hanshaugen

Carina Louise Stokka

NAV Stange

Nina Borgen Didriksen

NAV Stord

Tove Romfog

NAV Stor-Elvdal

Jan Gaare

NAV Stovner

Fatiha Darrazi

NAV Strand

Jeanette Fossmark

NAV Stranda

Ida Marie Iversen

NAV Styringsenheten

Siri Tangen

NAV Sveio

Vegard Opedal

NAV Søndre Land

Ståle Avlestuen

NAV Søndre Nordstrand

Shahzad Ghazanfar

NAV Sør-Helgeland

Maria Bugten

NAV Sør-Troms - Harstad

Masoud Qaitouri

NAV Sør-Troms

Masoud Qaitouri

NAV Sør-Varanger

Arve Greiner Green

NAV Tiltak Innlandet - Lillehammer

Kine Camilla Nymoen

NAV Tiltak Oslo

Arne Bjørnvolden

NAV Tiltak Rogaland - Stavanger

Musharaf Razzaq

NAV Tiltak Troms og Finnmark - Tromsø

Anna Ellen Berntine Vatne

NAV Tiltak Trøndelag - Trondheim

Anne-Sofie Talseth Skar

NAV Troms og Finnmark fylkeskontor - Vadsø

Eva-Lill Johansen Margit

NAV Tromsø

Gaute Mehus

NAV Tromsø

Gaute Mehus

NAV Trøndelag fylkeskontor - Steinkjer

Kristin Haug-Smith

NAV Tynset

Stine Hellsaa

Nav Tysnes

Ingrid Marie Kjærefjord

NAV Tysvær

Helene Ingvaldsen

NAV Tønsberg

Silje Stavenes-Knutsen

NAV Ullensaker

Nsimire Sylvie Machozi

NAV Ullern

Olsen Karoline

NAV Utland og Fellestjenester

Uzma Nazir

NAV Vadsø

Sylvia Johansen

NAV Vaksdal

Dani Solheim

NAV Valdres

Bergit Ødegård

NAV Vefsna

Heidi Gjengstø

NAV Verdal

Vegard Tømmerås

NAV Vestby

Terje Magnus Knutsen

NAV Vestfold og Telemark fylkeskontor - Skien

Ståle Wam

NAV Vestland fylkeskontor - Bergen

Bodil Mydland

NAV Vestnes

Natalie Linn Bauer

NAV Vestre Aker

Trinh Lily Phan

NAV Vestre Toten

Oda Moen Gulbrandsen

NAV Vest-Telemark

Janne Haugland

NAV Vest-Viken fylkeskontor - Drammen

Marte Båsen

NAV Vindafjord-Etne

Siw Elena Eide Seldal

NAV Voss

Turid Seim

NAV Værnes

Kari Mette Børholm

NAV Ytre Helgeland

Irene M Svendsen

NAV Økonomi Pensjon - Harstad

Tom-Inge Nilsen

NAV Økonomi Stønad

John-Eirik Sømnes

NAV Økonomi Stønad

Faste Ystad Skjei

NAV Økonomi Stønad

Camilla Bech

NAV Øksnes

Hanne Kristin Brun Salangi

NAV Ørland

Lajla Solem

NAV Ørsta Volda

Eli-Ann Bøe

NAV Øst i Agder

Aud Bente Loftesnes

NAV Østensjø

Mariam Naeem

NAV Østre Toten

Laila Hermanrud Gjerde

NAV Øst-Viken fylkeskontor - Moss

Kjell Erik Baanrud

NAV Øvre Eiker

Torild Hals

NAV Øyer

Ida Holelien

NAV Ålesund

Vlada Moldskred Boeva

NAV Åmot

Marit Dufseth

NAV Årdal

Bjørg Svinø

NAV Årstad

Birte Sletten

NAV Ås

Henrik Nilsson

NAV Åsane

Kristin Moe Dalaker

NAV Skaun

Ildri Anita Mebust Øyasæter

NAV Steigen

Marit Løvhaug

NAV NAY Sarpsborg - Oslo

Tonje Rognli Brandsdal