Orginal - Rød

Siste nytt fra NTL NAV

Handlingsplan for Ung-arbeid i NTL NAV

Lillian Skrede er Ung-kontakt i vår landsforening NTL NAV, hun er i tillegg nyvalgt leder i NTL NAV Oslo og vara hovedtillitsvalgt i NAV familie- og pensjonsytelser. Hun  har i samarbeid med de andre Ung-kontaktene i NTL NAV utarbeidet en handlingsplan for Ung-arbeidet. 

27.06.2022

Handlingsplan for Ung-arbeid i NTL NAV

Lillian Skrede er Ung-kontakt i vår landsforening NTL NAV, hun er i tillegg nyvalgt leder i NTL NAV Oslo og vara hovedtillitsvalgt i NAV familie- og pensjonsytelser. Hun  har i samarbeid med de andre Ung-kontaktene i NTL NAV utarbeidet en handlingsplan for Ung-arbeidet. 

27.06.2022

Valg av tillitsvalgte i NAV Kontaktsenter

NAV Kontaktsenter (NKS) gjennomførte valg av nye tillitsvalgte for NTL NAV den 4. april 2022. Valget foregikk via møtesystemet Mymeet og her hadde alle medlemmene i NKS mulighet for å delta i valget. Tove Bye ble gjenvalgt som hovedtillitsvalgt. Hun har vært HTV siden 2018 og har i tillegg også vært styremedlem i lansforeningen fra 2018. 

27.06.2022

Valg av tillitsvalgte i NAV Kontaktsenter

NAV Kontaktsenter (NKS) gjennomførte valg av nye tillitsvalgte for NTL NAV den 4. april 2022. Valget foregikk via møtesystemet Mymeet og her hadde alle medlemmene i NKS mulighet for å delta i valget. Tove Bye ble gjenvalgt som hovedtillitsvalgt. Hun har vært HTV siden 2018 og har i tillegg også vært styremedlem i lansforeningen fra 2018. 

27.06.2022

Hovedtariffoppgjøret 2022

Meklinga i staten er nå over og partene LO Stat, YS Stat og arbeidsgiver har kommet til enighet om en ny, likelydende hovedtariffavtale.

24.05.2022

Hovedtariffoppgjøret 2022

Meklinga i staten er nå over og partene LO Stat, YS Stat og arbeidsgiver har kommet til enighet om en ny, likelydende hovedtariffavtale.

24.05.2022

DET 7. ORDINÆRE REPRESENTANTSKAPSMØTET I NTL NAV

10.05.2022

DET 7. ORDINÆRE REPRESENTANTSKAPSMØTET I NTL NAV

10.05.2022

Hva skjer i NTL NAV?

Excel-kurs for lønnsforhandlingsutvalg

23.08.2022

23.08.2022

Påmeldingsfrist: 23.08.2022

Microsoft Teams

Kurs for lønnsforhandlingsutvalg

05.09.2022

05.09.2022 - 07.09.2022

Påmeldingsfrist: 01.08.2022

Quality Airport Hotel Gardermoen

Hva skjer i NTL?

Medlemsnett: Excel-lister

31.08.2022

31.08.2022

Teams

LOs utdanningskonferanse

08.09.2022

08.09.2022 - 09.09.2022

Sørmarka

eForvaltningskonferansen 2022

20.09.2022

20.09.2022 - 21.09.2022

Oslo Kongressenter

Landsstyremøte

19.10.2022

19.10.2022 - 20.10.2022

Bestemmes senere

Leder

Elisabeth Steen

Nestleder

Torgeir Homme

Kasserer

Ida Birgitte Skogland

Sekretær

Tarjei Aamot Haga

Studieleder

June Helen Berg

Redaktør

Jan Rune Yanni Vikan

Sentralt frikjøpt tillitsvalgt

Johan Gunnerud

Sentralt frikjøpt tillitsvalgt

Harald Borgerud

Sentralt frikjøpt tillitsvalgt

Rasmus Rydland

Sentralt frikjøpt tillitsvalgt

Solfrid Helen Borger

Sentralt frikjøpt tillitsvalgt

Tine Olsen

Sentralt frikjøpt tillitsvalgt

Harald Langstad

Styremedlem og UNG-kontakt

Lillian Skrede

Styremedlem

Tove Bye

Styremedlem

Bjarki Steinarsson

Styremedlem

Anne Kari Moberg

Styremedlem

Birgit Marta Rennemo

1. vara styremedlem

Ruby Dyrud Castellanos

2. vara styremedlem

Ricky Mehmi

3. vara styremedlem

Hanne Elisabeth Kolby

4. vara styremedlem

Runar Endal

5. vara styremedlem

Jens Martin Olsen

Kontakt oss

post@ntlnav.no

NTL NAV, Møllergata 10, 0179 OSLO

Leder Elisabeth Steen - 959 17 006
  Nestleder Torgeir Homme - 992 33 213
  Redaktør Jan Rune Yanni Vikan - 412 80 914

  

       
Facebook Instagram Podkast YouTube

 

 

 

NTL NAV finner du i mange kanaler...

post@ntlnav.no

NTL NAV, Møllergata 10, 0179 OSLO

Leder Elisabeth Steen - 959 17 006
  Nestleder Torgeir Homme - 992 33 213
  Redaktør Jan Rune Yanni Vikan - 412 80 914

  

       
Facebook Instagram Podkast YouTube

 

 

 

Våre avdelinger

NTL NAV Nordland

Julie Vestgård

NTL NAV Servicesenter og NAV Økonomi

Ida Elise Bruhaug

NTL NAV Arbeids- og velferdsdirektoratet

Ragna-Torill Dyrud Castellanos

NTL NAV Oslo

Lillian Skrede

NTL NAV Troms

Gaute Mehus

NTL NAV Møre og Romsdal

Kristoffer Tangen Gjerde

NTL NAV Finnmark

Ricky Mehmi

NTL NAV Rogaland

Aasmund Aasland

NTL NAV Hjelpemiddel og tilrettelegging

Cecilie Nornes

NTL NAV Trøndelag

Birgit Marta Rennemo

NTL NAV Agder

Karina Riste

NTL NAV Vest-Viken

Kristian Strebel Grøv

NTL NAV Innlandet

Bjarki Steinarsson

NTL NAV Øst-Viken

Mats Grønlund

NTL NAV Vestland

Elin Merete Almklov

NTL NAV Vestfold og Telemark

Anne Tømmervåg

Hovedtillitsvalgte

NAV Arbeid og ytelser

Ove Torheim-Sandvik

NAV Familie- og pensjonsytelser

Mette Aakvik Bjørge

NAV Kontroll

Ann-Kristin Vangberg

NAV Kontaktsenter

Tove Bye

NAV Klageinstans

Anne Karine Jensen

NAV Arbeids- og velferdsdirektoratet

Ragna-Torill Dyrud Castellanos

NAV Oslo

Mahsa Bahari

NAV Rogaland

Aasmund Aasland

NAV Møre og Romsdal

Elisabeth Tovik

NAV Nordland

Elin Marie Gustavsen

NAV Troms og Finnmark

Ricky Mehmi

NAV Hjelpemidler og tilrettelegging

Gerd Janne Midtgård

NAV Trøndelag

Svein-Arild Gullvåg

NAV Agder

Karina Riste

NAV Innlandet

Marianne Korst

NAV Vest-Viken

Torild Hals

NAV Øst-Viken

Solfrid Helen Borger

NAV Vestland

Siv Dyrnes

NAV Vestfold og Telemark

May-Evelyn Jonsås