Orginal - Rød

Siste nytt fra NTL NAV

NTL NAV Servicesenter og NAV Økonomi stønad: Årsmøte 2021

NTL NAV Servicesenter og NAV Økonomi stønad avholdt sitt årsmøte med valg den 18. mars i år. Avdelingen var samlet på Teams og fikk valgt ett nytt styre og plasstillitsvalgte i NØS og NAV Kontaktsenter Nordland Mo (NKS)

Runar Finseth ble valgt som leder og Ida Elise Bruhaug som nestleder.

28.10.2021

NTL NAV Servicesenter og NAV Økonomi stønad: Årsmøte 2021

NTL NAV Servicesenter og NAV Økonomi stønad avholdt sitt årsmøte med valg den 18. mars i år. Avdelingen var samlet på Teams og fikk valgt ett nytt styre og plasstillitsvalgte i NØS og NAV Kontaktsenter Nordland Mo (NKS)

Runar Finseth ble valgt som leder og Ida Elise Bruhaug som nestleder.

28.10.2021

Suppleringsvalg i NTL NAV Klageinstans

Den 17. juni 2021 ble det avholdt ny valgsamling og suppleringsvalg i NTL NAV Klageinstans. Årsak til suppleringsvalget var at hovedtillitsvalgt Bernhard Hyldmo fikk ny jobb utenfor etaten. 

27.10.2021

Suppleringsvalg i NTL NAV Klageinstans

Den 17. juni 2021 ble det avholdt ny valgsamling og suppleringsvalg i NTL NAV Klageinstans. Årsak til suppleringsvalget var at hovedtillitsvalgt Bernhard Hyldmo fikk ny jobb utenfor etaten. 

27.10.2021

Fleksibel arbeidstid i staten

Staten har en særavtale om fleksibel arbeidstid. Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) og hovedsammenslutningene ble i møte 23. mars 2021 enige om ny særavtale om fleksibel arbeidstid i staten. Avtalen har virkning fra og med 1. mars 2021 til og med 31. desember 2022.

27.10.2021

Fleksibel arbeidstid i staten

Staten har en særavtale om fleksibel arbeidstid. Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) og hovedsammenslutningene ble i møte 23. mars 2021 enige om ny særavtale om fleksibel arbeidstid i staten. Avtalen har virkning fra og med 1. mars 2021 til og med 31. desember 2022.

27.10.2021

Vellykket fagkonferanse for tillitsvalgte i NTL NAV

Endelig kunne landsforeningen arrangere fagkonferanse for hovedtillitsvalgte og vara, avdelingsledere og nestledere! Den planlagte fagkonferansen i april 2020 måtte avlyses grunnet pandemien, men nå har samfunnet åpnet opp og de tillitsvalgte var samlet på Gardermoen fra 29. september til 1. oktober.

07.10.2021

Vellykket fagkonferanse for tillitsvalgte i NTL NAV

Endelig kunne landsforeningen arrangere fagkonferanse for hovedtillitsvalgte og vara, avdelingsledere og nestledere! Den planlagte fagkonferansen i april 2020 måtte avlyses grunnet pandemien, men nå har samfunnet åpnet opp og de tillitsvalgte var samlet på Gardermoen fra 29. september til 1. oktober.

07.10.2021

Hva skjer i NTL NAV?

Se alle NTL NAVs kurs her

01.01.2121

01.01.2121

Oversikt

Hva skjer i NTL?

Medlemsnett: Excel-lister

03.11.2021

03.11.2021

Digitalt

LOs utdanningskonferanse

11.11.2021

11.11.2021 - 12.11.2021

Sørmarka

LO IKT-konferansen 2021

17.11.2021

17.11.2021

Fagforbundet, Keysers gate 15

Medlemsnett: Grunnkurs

24.11.2021

24.11.2021

Digitalt

Leder

Elisabeth Steen

Nestleder

Torgeir Homme

Kasserer

Ida Birgitte Skogland

Sekretær

Hanne Elisabeth Kolby

Studieleder

Johan Gunnerud

Redaktør

Jan Rune Yanni Vikan

Sentralt frikjøpt tillitsvalgt

Harald Langstad

Sentralt frikjøpt tillitsvalgt

Harald Borgerud

Sentralt frikjøpt tillitsvalgt

Rasmus Rydland

Sentralt frikjøpt tillitsvalgt

Tine Olsen

Sentralt frikjøpt tillitsvalgt

Renate Holsbøvåg-Lyngstad

Sentralt frikjøpt tillitsvalgt

Tarjei Aamot Haga

Styremedlem

Tove Bye

Styremedlem og Sentralt frikjøpt tillitsvalgt

June Helen Berg

Styremedlem

Solfrid Helen Borger

Styremedlem og UNG-kontakt

Lillian Skrede

Styremedlem

Birgit Marta Rennemo

1. vara styremedlem

Ruby Dyrud Castellanos

2. vara styremedlem

Ricky Mehmi

3. vara styremedlem

Anne Kari Moberg

4. vara styremedlem

Jens Martin Olsen

5. vara styremedlem

Bjarki Steinarsson

Kontakt oss

NTL NAV finner du i mange kanaler...

post@ntlnav.no

NTL NAV, Møllergata 10, 0179 OSLO

Leder Elisabeth Steen - 959 17 006
Nestleder Torgeir Homme - 992 33 213
Redaktør Jan Rune Yanni Vikan - 412 80 914

Facebook Instagram Podkast YouTube
NTL NAV finner du i mange kanaler...

post@ntlnav.no

NTL NAV, Møllergata 10, 0179 OSLO

Leder Elisabeth Steen - 959 17 006
Nestleder Torgeir Homme - 992 33 213
Redaktør Jan Rune Yanni Vikan - 412 80 914

Facebook Instagram Podkast YouTube

Leder:
Nestleder:
Org.sekretær:

Våre avdelinger

NTL NAV Nordland

Julie Vestgård

NTL NAV Servicesenter og NAV Økonomi

Runar Finseth

NTL NAV Arbeids- og velferdsdirektoratet

Ragna-Torill Dyrud Castellanos

NTL NAV Vestfold

Otto Odberg

NTL NAV Oslo

Ali Bashari

NTL NAV Troms

Gaute Andreas Mehus

NTL NAV Telemark

Bente Kvam Movik

NTL NAV Møre og Romsdal

Kristoffer Tangen Gjerde

NTL NAV Finnmark

Ricky Mehmi

NTL NAV Rogaland

Aasmund Aasland

NTL NAV Hjelpemiddel og tilrettelegging

Cecilie Nornes

NTL NAV Trøndelag

Birgit Marta Rennemo

NTL NAV Agder

Karina Riste

NTL NAV Vest-Viken

Sandra Marie Alford Dahl

NTL NAV Innlandet

Bjarki Steinarsson

NTL NAV Øst-Viken

Solfrid Helen Borger

NTL NAV Vestland

Elin Merete Almklov

Hovedtillitsvalgte

NAV Arbeid og ytelser

Ove Torheim-Sandvik

NAV Familie- og pensjonsytelser

Mette Aakvik Bjørge

NAV Kontroll

Jon Sigurd Sjursen Kvello

NAV Kontroll

Dag Erik Lindquister

NAV Kontaktsenter

Tove Bye

NAV Klageinstans

Anne Karine Jensen

NAV - Arbeids- og velferdsetaten

Torgeir Homme

NAV - Arbeids- og velferdsetaten

Ida Birgitte Skogland

NAV - Arbeids- og velferdsetaten

Elisabeth Steen

NAV - Arbeids- og velferdsetaten

Hanne Kolby

NAV Oslo

Mahsa Bahari

NAV Vestfold og Telemark

May-Evelyn Jonsås

NAV Rogaland

Trygve Baltzersen

NAV Møre og Romsdal

Elisabeth Tovik

NAV Nordland

Elin Marie Gustavsen

NAV Troms og Finnmark

Ricky Mehmi

NAV Hjelpemidler og tilrettelegging

Gerd Janne Midtgård

NAV Trøndelag

Svein-Arild Gullvåg

NAV Agder

Karina Riste

NAV Innlandet

Marianne Korst

NAV Vest-Viken

Torild Hals

NAV Øst-Viken

Solfrid Helen Borger

NAV Vestland

Siv Dyrnes