Orginal - Rød
Shokhan Hussaini
Foto
Privat

Suppleringsvalg i NTL NAV Klageinstans

Den 17. juni 2021 ble det avholdt ny valgsamling og suppleringsvalg i NTL NAV Klageinstans. Årsak til suppleringsvalget var at hovedtillitsvalgt Bernhard Hyldmo fikk ny jobb utenfor etaten. 

Vara hovedtillitsvalgt Anne Karine Jensen rykket opp til rollen som ny hovedtillitsvalgt. Hun har hatt verv for NTL i NAV Klageinstans lenge og er en erfaren tillitsvalgt. Trude Waage Haagensli la frem innstilling fra valgkomiteen på Shokhan Hussaini (KA Midt) som ny vara hovedtillitsvalgt og hun ble enstemmig valgt!

Vi gratulerer Shokhan Hussaini som nyvalgt vara hovedtillitsvalgt for NTL NAV Klageinstans og Anne Karine Jensen som ny hovedtillitsvalgt. Takk også til Bernhard Hyldmo for innsatsen!

Tema
NTLs organisasjon