Orginal - Rød
Nyvalgt styre i HoT, fra venstre: Unni Marthinussen Sølvi Kristine Hoel, Torbjørn Weidemann, Cecilie Nornes, Erin Skulstad, Gerd Midtgård, Sigrid Tranaas Svendsen, og Nina Åsbakk
Foto
Lars Skjelseth

NTL NAV Hjelpemidler og Tilrettelegging: Årsmøte 2021

NTL NAV Hjelpemidler og Tilrettelegging avholdt sitt årsmøte den 18. mars i år. Møtet ble avholdt digitalt ved bruk av Teams og Mymeet. Cecilie Nornes ble valgt som ny avdelingsleder i NTL NAV HoT, med Nina Åsbakk som nestleder. Gerd Midtgård forsetter som hovedtillitsvalgt.

Styret

Leder Cecilie Nornes

Nestleder Nina Åsbakk

Sekretær Gerd Midtgård

Kasserer Unni Marthinussen

Studieleder Sølvi Kristine Hoel

Verveansvarlig Torbjørn Weidemann

Styremedlem/leder lønnsutvalg Erik Skulstad

Ung-kontakt : Sigrid Tranaas Svendsen

Vara Styremedlem Frode Nerby

Vara styremedlem Hilde Horpestad Bjordal

 

Hovedtillitsvalgt Gerd Midtgård

Vara hovedtillitsvalgt Erik Skulstad

 

NTL NAV gratulerer alle de tillitsvalgte med nyvalg og gjenvalg!

Tema
NTLs organisasjon