Orginal - Rød

Fleksibel arbeidstid i staten

Staten har en særavtale om fleksibel arbeidstid. Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) og hovedsammenslutningene ble i møte 23. mars 2021 enige om ny særavtale om fleksibel arbeidstid i staten. Avtalen har virkning fra og med 1. mars 2021 til og med 31. desember 2022.

Den 26. november i 2020 ble det holdt forhandlingsmøte i KMD om ett midlertidig tillegg til særavtale om fleksibel arbeidstid i staten. For å sikre fortsatt fleksibilitet under Covid-19 pandemien, ble KMD og hovedsammenslutningene enige om at kjernetiden i staten fortsatt skulle settes ut av kraft, frem til og med 31. august 2021. 

Avregningstidspunkt for fleksitid ble drøftet av partene i NAV, i sentralt MBA den 4. mai i år. Arbeidsgiver fremmet forslag om at nytt fast avregningstidspunkt for fleksitidsaldoer skulle settes til 31.august hvert år. For 2021 ble avregningstidspunkt satt til 31.mai og deretter til 31.desember, fra og med 2022 blir tidspunktet 31.august.

NTL viste under drøftingene til at avregningstidspunktet ikke løser det underliggende problemet med bemanningsutfordringer og minner om plikten ledere har med å legge til rette for uttak av fleksitid 4 måneder før avregningstidspunkt. 

NTL NAV minner både tillitsvalgte og ansatte på at de må sørge for avspasering av plusstid før neste avregningstidspunkt den 31.12.21. Alle timer over 50 timer plusstid vil bli strøket. 

Du kan lese mer om denne saken i vår neste utgave av medlemsbladet GAIDEN som kommer ut i desember. 

Tema
Arbeidstid