Orginal - Rød
Ny avdelingsleder: Aasmund Aasland

NTL NAV Rogaland: Årsmøte 2021

NTL NAV Rogaland har avholdt sitt årsmøte den 24. september 2021. Årsmøtet ble avholdt som fysisk møte og det ble blant annet gjennomført valg av nytt styre. Trygve Baltzersen ble takket av for mange års innsats som tillitsvalgt! Aasmund Aasland ble valgt som ny leder av avdelingen.

Trygve Baltzersen, en bauta blir pensjonist!

 

Årsmøtet gjorde stas på Trygve Baltzersen. Han gikk av med pensjon den 1. oktober og stilte ikke til gjenvalg som leder av avdelingen i NTL NAV Rogaland eller som hovedtillitsvalgt.

Han har en lang og imponerende merittliste av ulike verv, blant annet kan nevnes at han har vært sammenhengende avdelingsleder og hovedtillitsvalgt i 25 år, først for NTL Arbeid Sør-Rogaland fra 1997 og senere da Arbeid og Trygd ble slått sammen til NTL NAV i 2007. Han har også vært frikjøpt sentral tillitsvalgt for NTL NAV i perioden fra 2007 til 2016. Trygve forteller at han også ble hentet inn som tillitsvalgt i forbindelse med etableringen av NAV allerede fra 2006, han deltok på vegne av NTL NAV i en partsammensattgruppe ledet av Hans I. Dahl.

Trygve har et stort engasjement for fagforeningsarbeid og har bidratt med sin kompetanse og lange erfaring til beste for NTL NAV i disse årene. Han stiller fortsatt sin kompetanse til rådighet hvis det er behov for det 😊

 

Landsforeningen vil med dette takke Trygve for lang og god innsats!

 

Det nye styret i Rogaland:

Leder Aasmund S. Aasland

Nestleder Jorunn Eriksen

Kasserer Thorleif Skimmeland

Styremedlem Elin Sørensen

Styremedlem Geir Mardon Olsen

Styremedlem Siri Stenberg

Styremedlem Heidi Thorsen

Styremedlem Karoline Runestad

Styremedlem Ellen Malmin

Vara styremedlem Anders Brovold

Vara styremedlem Frode Bjørdal

Vara styremedlem Christin Selvær

 

Revisorer:

Rolf Asbjørn Aase

Heidi Kristin Hagland

Vara: Jorun Dagestad og Hilde Fjetland

 

NTL NAV gratulerer alle de tillitsvalgte med nyvalg og gjenvalg!

Tema
NTLs organisasjon