Orginal - Rød

NTL NAV har fått over 600 nye medlemmer i år!

Den gode trenden har fortsatt også etter at flere har vendt tilbake til arbeidsplassene sine etter lang tid på hjemmekontor. Vel fire måneder etter at vi passerte 300 nye medlemmer så har NTL NAV nå passert 600 nye medlemmer for året.

NTL NAV Møre og Romsdal er en av avdelingene som har hatt en strålende medlemsutvikling i 2021. Vi har tatt en kort prat med avdelingsleder Kristoffer Tangen Gjerde om utviklingen i avdelinga.

-Tallet på nye medlemmer har naturlig nok variert en del fra år til år, samtidig som det av ulike årsaker har gått ut en del yrkesaktive i året. Variasjonen har gjort at vi også har gått litt tilbake noen år. Det som er gledelig i år er at vi ikke har mistet flere enn vanlig, samtidig som vi har vervet godt.

Avdelingsleder i Møre og Romsdal, Kristoffer Tangen Gjerde

 

Når det gjelder vervearbeidet tror Kristoffer at stabilitet og skolering har bidratt til det gode arbeidet.

-Først og fremst tror jeg det handler om godt arbeid over lang tid. I NTL-ånd har vår avdeling alltid prioritert å ha godt skolerte tillitsvalgte. Flere av de dyktige tillitsvalgte i fylket har hatt vervet lenge så kontinuitet har vært viktig rundt om på arbeidsplassene, sier Tangen Gjerde.

 

Høy prioritet på skoleringsarbeidet i pandemitider

-Avdelingen startet også opp høsten 2020 en kursserie hvor vi involverte tillitsvalgte i temaene. Våren 2021 utvidet vi og begynte å tilby kurs i lønn/tariff og medlemskap til alle medlemmer og potensielle medlemmer. Å skape engasjement både hos tillitsvalgte og medlemmer rundt tema som er viktig for den enkelte er mye av grunnen til at vi har lykkes. Vi startet også i sommer opp både en vervekampanje og kvartalsvis utsending av vår egen LokalGaid. Fra starten av vervekampanjen 01.07 har vi til nå hatt god tilstrømming av nye medlemmer, avslutter Tangen Gjerde.


Tema
NTLs organisasjon