Orginal - Rød
Vegard Opedal, nestleder
Foto
Jørund Gustavsen

Årsmøte i NTL NAV Vestland

NTL NAV Vestland har avholdt sitt årsmøte den 28. september 2021.

Årsmøtet ble avholdt som digitalt møte ved bruk av teams og Mymeet. 43 medlemmer deltok på møtet og de hadde besøk av vår nestleder Torgeir Homme samt frikjøpte sentrale tillitsvalgte Renate Holsbøvåg-Lyngstad og Harald Borgerud. 

 

Homme snakket om den tragiske hendelsen ved NAV Årstad i Bergen. Våre tanker og dype medfølelse fra NTL NAV går til ofrene og andre berørte ved NAV Årstad den 20. september 2021. Årsmøtet avholdt ett minutts stillhet til minne. 

 

Blomster som er lagt ned foran inngangen til NAV Årstad
Blomster ved åstedet - Foto: Sissel Rikheim, NRK

 

Årsmøtet gjennomførte også valg av nytt styre. Valgkomiteen ved Ann Kristin Hufthammer la frem forslag til kandidater til verv i NTL NAV Vestland. Elin Merete Almklov og Vegard Opedal ble gjenvalgt som leder og nestleder. 

 

Styret 

Leder Elin Merete Almklov 

Nestleder Vegard Opedal 

Kasserer Birte Sletten 

Studieleder Kari Therese Eia 

Sekretær Anne Kari Moberg  

Styremedlem Lene Løvik 

Styremedlem Liv Marit Longva 

Styremedlem Jan Terje Kalstad 

Styremedlem Siv Dyrnes 

 

Vara styremedlem Tor Erik Sjøvold 

Vara styremedlem Arne Jakob Vik Olsen

Vara styremedlem Astrid Fossedal

Vara styremedlem Christian Farias 

Revisorer:

Terje Hauge

Tom Arne Høvik

Vara Irene M. Stokke

Vara Kari Berentzen

 

Landsforeningen gratulerer alle de tillitsvalgte med valg og gjenvalg!

 

 

Tema
NTLs organisasjon