Orginal - Rød
Per Hugo Samuelsen ble hedret for 40 års medlemskap i LO på årsmøte i NTL NAV Øst-Viken
Foto
Jørund Gustavsen

Årsmøte i NTL NAV Øst-Viken

NTL NAV Øst-Viken gjennomførte årsmøte og valg onsdag 16. mars på Teams. 

Avdelingen i Øst-Viken gjennomførte årsmøte digitalt 16. mars. På årsmøtet ble det valgt nytt styre, det ble valgt delegater til representantskapsmøte i NTL NAV og fire medlemmer ble hedret med hedersmerke for 25 og 40 års medlemskap i LO.

Det nyvalgte styret består av:

Leder   Solfrid Borger (g)
Nestleder   Mats Grønlund (g)
Sekretær   Grete Alnæs (n)
Kasserer   Vibeke Aspelund (g)
Styremedlem   Elin Grønnevik (g)
Styremedlem   Henrik H. Nilsson (g)
Styremedlem   Eva Mølmen (i)
Styremedlem   Ingvild Bjørke Brovold (i)
Styremedlem   Hege Engen (i)
Vara styremedlem   Marte Mandt (g)
Vara styremedlem   Mohamed Amin Elmabrouki (n) 
Vara styremedlem   Elisabeth Aasland (g) 
Vara styremedlem   Ove Torheim-Sandvik (i) 
Vara styremedlem   Kristoffer Eikemo (n) 
Vara styremedlem    Hanne Westrum Skulstad (i) 
Vara styremedlem    Masoome Sobut (g) 
Vara styremedlem    Nsimire Sylvie Macnozi (n) 
Vara styremedlem    Ester Espelund (i) 
Vara styremedlem    Harald Langstad 

 

Revisor   Selliah Rajagopal
Revisor   Ulf Wennersgård
Vara revisor   Ingvild Arnesen (g)
Vara revisor   Marte Smedsrud (g) 

 

g = gjenvalg, i = ikke på valg, n = nyvalgt 

 

NTL NAV gratulerer med gjen- og nyvalg, samtidig takker vi for innsatsen til de som trådte ut av sine verv!

Tema
NTLs organisasjon