Orginal - Rød
Styret i NTL NAV Hjelpemidler og tilrettelegging. Fra venstre: Unni Marthinussen, Sølvi Kristine Hoel, Torbjørn Weidemann, Cecilie Nornes, Erik Skulstad, Gerd Midtgård, Sigrid Tranaas Svendsen og Nina Åsbakk.
Foto
Lars Skjelseth

NTL NAV Hjelpemidler og tilrettelegging

Avdelinga har om lag 500 medlemmer og organiserer alle som jobber i NAV Hjelpemidler og tilrettelegging.

 

Styret

 

Leder   Cecilie Nornes
Nestleder   Torbjørn Weidemann
Kasserer   Ann Cathrin Jeremiassen
Styremedlem   Erik Skulstad
Styremedlem   Unni Marthinussen
Styremedlem   Torill Fauskanger Sørensen
UNG-kontakt    Sigrid Tranaas Svendsen
Vara styremedlem   Frode Nerby
Vara styremedlem   Line Østli

 

Hovedtillitsvalgte

 

Hovedtillitsvalgt   Erik Skulstad
1. vara hovedtillitsvalgt   Gerd Midtgård
2. vara hovedtillitsvalgt   Cecilie Nornes

 

 

Tema
NTLs organisasjon