Orginal - Rød
Bjarki Steinarsson er leder for NTL NAV Innlandet.
Foto
Jan Rune Yanni Vikan

NTL NAV Innlandet

Avdelinga har om lag 700 medlemmer og organiserer alle som har arbeidsted i Innlandet, med unntak av NAV Hjelpemidler og tilrettelegging - som er en egen landsdekkende avdeling.


 

 

Styret

 

Leder   Bjarki Steinarsson
Nestleder   Karste Tigerstedt Jøssang
Kasserer   Pauline V. Johansen
Sekretær   Erik Haugen
Studieleder   Nina Wågene Engebretsen
Organisasjonsansvarlig   Maren Ensby Teslo
Ung-kontakt   Mari Trætteberg Haraldsen
Styremedlem   Eli Johnsen Ringdalen
Styremedlem   Marianne Korst
1. vara styremedlem   Lars Erik Eide
2. vara styremedlem   Håkon Hide
3. vara styremedlem   Stine Moseby Westli

 

Revisorer

 

1. revisor   Kjetil Salomonsen
2. revisor   Lars Ivar Hoelstad
Vara revisor   Åmund Austdal

 

Valgkomite

 

Medlem   Dag Siem Pettersen  
Medlem   Bjørn Stenvold  
Medlem   Vivi Ann Lie  
Medlem   Lars Erik Eide  

Tema