Orginal - Rød
Styret i NTL NAV Vestfold og Telemark. Bak fra venstre: Lillian Anita Kjøllestad, Malin Øren, Anne Karine Jensen, Morten Kaasa, Jeanett Arentz, Boushra Guremati, May Evelyn Jonsås og Karianne Heggeskog. Foran fra venstre: Jeanette Sogn, Lasse Ellingsen, Anne Tømmervåg Røed, Pernille Grung og Sigrid Huse.
Foto
June Helen Berg

NTL NAV Vestfold og Telemark

Avdelinga har om lag 650 medlemmer og organiserer alle som har arbeidsted i Vestfold og Telemark, med unntak av NAV Hjelpemidler og tilrettelegging - som er en egen avdeling.


 

 

Styret

 

Leder   Anne Tømmervåg
Nestleder   Anne Karine Jensen
Kasserer   Jeanette Sogn
Sekretær   Sigrid Huse
Studieleder   Lasse Ellingsen
Styremedlem   Lillian Anita Kjøllestad
Styremedlem   Morten Kaasa
Styremedlem   Eirik Brattum
Styremedlem   May Evelyn Jonsås
Styremedlem   Malin Øren
Styremedlem   Pernille Grung
Styremedlem   Boushra Guremati
1. vara styremedlem   Karianne Heggeskog
2. vara styremedlem   Jeanett Arentz
3. vara styremedlem   Anne Dorthea Hellestad
4. vara styremedlem   Kristi Landmark

 

 

Revisorer

 

Revisor   Elin Snedal Christiansen
Revisor   Åse Wrålid
Vara revisor   Irene Bakka

 

Valgkomite

 

Medlem   Annette Engravslia
Medlem   Kristin Grønvold
Medlem   Hanne Nordhaug
Medlem   Kristiane H. Gjelstad

Tema
NTLs organisasjon