Orginal - Rød
Styret i NTL NAV Oslo. Bakerst fra venstre: Vidar Hansen, Stine R. Bergo, Hilde Venevil Sandhu, Linda Booms, Jon Sigurd Kvello, Patrick Gustavsen og Carina Stokka. Foran fra venstre: Lillian Skrede, Elvire Neh Mendomo Chi, Anuradha Varma og Tone Salthe.
Foto
Jan Rune Yanni Vikan

NTL NAV Oslo

Avdelinga har om lag 1100 medlemmer og organiserer alle som har arbeidsted i Oslo, med unntak av NAV Hjelpemidler og tilrettelegging og NAV Arbeids- og velferdsdirektoratet - som er egne avdelinger.

NTL NAV Oslo har også egne nettsider - trykk her.


 

Styret

 

Leder   Lillian Skrede
1. Nestleder   Petter Gunerius Haug
2. Nestleder / Organisasjonsansvarlig   Linda Booms
Kasserer   Jon Sigurd Kvello
Sekretær   Vidar Hansen
UNG-kontakt    Loretta Grace Amoateng 
Studieleder    Anuradha Varma 
Informasjonsansvarlig    Tone Salthe 
Personalsaksansvarlig   Carina Stokka 

1. Vara / Solidaritetsansvarlig

  Hilde Venevil Sandhu

2. Vara / Vara studieleder

  Patrick Gustavsen
3. Vara / Vara kasserer   Isaac Abraham 
4. Vara   Constantin Cibotaru
5. Vara   Mahsa Bahari 
6. Vara   Kai Haugen Shaw 
7. Vara   Runa Blomstrand

 

Komiteer

 

UNG-komite
Leder Loretta Grace Amoateng
Medlem Iselin Winther
  Lillian Skrede
   
Solidaritetskomite
Leder Hilde Venevil Sandhu
Medlemmer Stine Bergo
  Bente Borge
  Lillian Skrede
   
Kompetanstekomite
Leder Petter Gunerius Haug
Medlemmer Geir K. Elstad Jansen
  Elvire Neh Mondomo Chi
  Patrick Gustavsen
   
Organisasjonskomite
Leder Linda Booms
Medlemmer Anita Lindblad
  Jadwiga Markiewicz
  Elenita Vik-Strandli
  Vidar Hansen
   
Informasjonskomite
Leder Tone Salthe
Medlem Natalie Montano
  Helene Grieg

 

Revisorer

 

1. revisor   Jan Rune Yanni Vikan
2. revisor   Jens Eskdeal
1. vara revisor   Ali Bashari

 

Valgkomite

 

Medlem   Uzma Nazir
Medlem   Momina Gholam Hussein
Medlem   Hanne Kolby
Medlem   Lola Wedervang

Tema
NTLs organisasjon