Orginal - Rød
Ruby Castellanos ble gjenvalgt som leder for NTL NAV Arbeids- og velferdsdirektoratet.
Foto
Jan Rune Yanni Vikan

NTL NAV Arbeids- og velferdsdirektoratet: Årsmøte og valg

Årsmøtet for NTLs avdeling i Arbeids- og velferdsdirektoratet gikk av stabelen 30. mars. Årsmøtet ble holdt som en hybrid løsning slik at medlemmene både på Steinkjer og i Oslo kunne delta. 

Før årsmøtet hadde avdelinga en presentasjon av NTL NAVs organisering sett opp mot arbeidsgivers organisering. Det ble tatt opp en del problemstillinger knyttet til medlemmer som er lånt ut fra andre deler av NAV - som kan tilhøre en annen avdeling enn der de utfører jobben sin. Dette er utfordringer landsforeninga er godt kjent med og styret i NTL NAV Arbeids- og velferdsdirektoratet jobber med å finne en god løsning for disse medlemmene.

Leder for Gruppe Lønn i NTL NAV, Jan Rune Yanni Vikan, orienterte om forberedelsene til årets hovedtariffoppgjør. Det var kort presentasjon av tariffinnspill fra NTL NAV og tariffpolitiske uttalelser fra NTL og LO. Hovedsammenslutningene har på forhånd uttrykt noen punkter man ser ut til å kunne ha felles front med på arbeidstakersiden, men det har også framkommet motsetninger som kan skape skjær i sjøen. Mange av medlemmene var også spente på om vi kommer tilbake på en felles hovedtariffavtale igjen - det gjenstår å se.

 

Årstmøtet

 

I selve årsmøtet var det ingen kontroversielle saker. Det ble bevilget kr. 35 000,- til Norsk Folkehjelp og kr. 10 000,- til Leger uten grenser. Resultat av valget ble som følger:

 

Leder   Ruby Castellanos (g)
Nestleder   Ane Marit Stø (i)
Sekretær   Elisabeth Hagelsteen (g)
Kasserer   Eugenia Filip Tecusan (g)
Studieleder   Fahim Naeem (g)
UNG-kontakt   Stine Feie Haram (n)
Styremedlem   Håvard Holmen (i)
Styremedlem   Hege A. Voldsdal (i)
Styremedlem   Torill Christine Edvardsen (g)
Vara styremedlem   Geir Gåsodden (g)
Vara styremedlem   Hans-Kristian Biong (n)
Vara styremedlem   Laila Hammeren (g)

 

Revisor   Linda Åsdahl (g)
Revisor   Randi Aasen (g)
Vara revisor   Marion Grüner (n)

 

g = gjenvalg, i = ikke på valg, n = nyvalgt 

 

NTL NAV gratulerer med gjen- og nyvalg, samtidig takker vi for innsatsen til de som trådte ut av sine verv!

 

Tema
NTLs organisasjon