Orginal - Rød
Lillian Skrede, Ung-kontakt.
Foto
June Helen Berg

Handlingsplan for Ung-arbeid i NTL NAV

Lillian Skrede er Ung-kontakt i vår landsforening NTL NAV, hun er i tillegg nyvalgt leder i NTL NAV Oslo og vara hovedtillitsvalgt i NAV familie- og pensjonsytelser. Hun  har i samarbeid med de andre Ung-kontaktene i NTL NAV utarbeidet en handlingsplan for Ung-arbeidet. 

Lillian uttaler til redaksjonen at det er viktig å drive et godt Ung-arbeid og sette fokus spesielt på unge medlemmer under 35 år. Dette er viktig fordi man som ung arbeidstaker ofte er i en mer sårbar situasjon, og ikke minst for å bygge videre på og beholde kompetansen til de unge ansatte i NAV.

For å synliggjøre viktigheten av Ung-arbeid ble det i 2021 startet opp et nettverk for avdelingenes Ung-kontakter i NTL NAV. Ung-kontaktene har jevnlige digitale møter, og avsluttet 2021 med en digital samling over to dager. Samlingen resulterte i en handlingsplan for Ung-arbeid for 2022, denne skisserer ulike mål som skal nås i løpet av året.

Handlingsplanen har som formål å bedre representasjonen av unge medlemmer – både i Landsforeningen og avdelingsstyrene. Representasjon er avgjørende for å sette viktige saker for unge arbeidstakere på agendaen og for å gi unge arbeidstakere en stemme. Et annet ledd i dette er å synliggjøre viktige saker for unge arbeidstakere gjennom f.eks. medlemsbladet Gaiden eller NTL NAVs nettside.  

I handlingsplanen er det også satt som mål å utvikle et informasjonsskriv til nye medlemmer. Det er helt essensielt at nye unge medlemmer og arbeidstakere raskt får elementær informasjon om f. eks lønnssamtaler, medarbeidersamtaler, fleksitidordningen og lignende. Å samle kortfattet og nødvendig informasjon i et slikt skriv vil være nyttig for å ivareta unge medlemmer, men også alle andre nye og gamle medlemmer som har behov for informasjon.

Handlingsplanen gjør det mulig å jobbe målrettet og strategisk med Ung-arbeid! Det vil gjøre det enda enklere for Ung-nettverket å fortsette et kontinuerlig Ung-arbeid. Håpet er å kunne krysse av alle boksene i handlingsplanen ved slutten av 2022 og drive Ung-arbeidet enda et hakk videre i 2023, sier Lillian avslutningsvis.

 

Med ønske om en nydelig sommer til alle medlemmer fra oss i

NTL NAV! 

Tema
NTL Ung