Orginal - Rød
Tove Bye, hovedtillitsvalgt.
Foto
June Helen Berg

Valg av tillitsvalgte i NAV Kontaktsenter

NAV Kontaktsenter (NKS) gjennomførte valg av nye tillitsvalgte for NTL NAV den 4. april 2022. Valget foregikk via møtesystemet Mymeet og her hadde alle medlemmene i NKS mulighet for å delta i valget. Tove Bye ble gjenvalgt som hovedtillitsvalgt. Hun har vært HTV siden 2018 og har i tillegg også vært styremedlem i lansforeningen fra 2018. 

NKS velger representanter til følgende verv: 

-           Hovedtillitsvalgt samt vara hovedtillitsvalgt.

-           Lønnsforhandlingsutvalg

-           Ansettelsesråd

-           Valgkomite

 

Valgresultat: 

Hovedtillitsvalgt           Tove Bye                                             

1.vara tillitsvalgt          Erik Haugen                

2.vara tillitsvalgt          Ann Kr Hufthammer    

3. vara tillitsvalgt         Kari Therese Eia         

 

Forhandlingsutvalget

HTV                             Tove Bye
1 vara                          Erik Haugen
2 vara                          Ann Kristin Hufthammer

3 vara                          Kari Therese Eia
Medlem                       Per Hugo Samuelsen

Medlem                       Eli Berge Christiansen
Medlem                       Anders Løkeland Slåke

Ansettelsesrådet

Medlem                       Tina Holte                   

Vara 1                         Per Samuelsen           

Vara 2                          Marte Olaussen Solli   

Valgkomiteen

Leder                           Eli Berge Christiansen 

Medlem                       Trond Helge Hovland  

Medlem                       Mona Lervik

 

NTL NAV gratulerer alle tillitsvalgte med nyvalg og gjenvalg!

Tema
Valg