Orginal - Rød
Jan Rune Yanni Vikan og Elisabeth Steen
Foto
Renate Holsbøvåg-Lyngstad/Jan Rune Yanni Vikan

NTL NAV lanserer to nye kandidater til verv i Norsk Tjenestemannslag

Det nærmer seg landsmøte i NTL og med det også valg av tillitsvalgte i NTL, i dagligtale omtalt som "forbundet". NTL NAV har to nye, supre kandidater til sentrale verv. Elisabeth Steen som hovedkasserer! Jan Rune Yanni Vikan som forbundssekretær! Les artikkelen for å bli kjent med kandidatene.

Elisabeth Steen stiller til valg som hovedkasserer. Vervet innebærer hovedansvaret for forbundets økonomi, organisasjonsbygging og verving, men betyr også en plass i ledelsen hvor strategiske beslutninger tas. Hun er for tida leder i NTL NAV og har, i tillegg til god økonomisk erfaring, utdannelse som jurist. Hun har svært lang fartstid i lokalpolitikk, blant annet med 9 år som heltidspolitiker og omfattende ledererfaring. Vervet som leder i NTL NAV har også gitt henne solid forhandlingskompetanse og erfaring med å lede andre tillitsvalgte. 

Jan Rune Yanni Vikan stiller som kandidat til forbundssekretær. Han har god erfaring som leder og hovedtillitsvalgt i NTL NAV Oslo og som redaktør og frikjøpt tillitsvalgt i NTL NAV (landsforeninga). Som redaktør har han bidratt til å tenke nytt rundt kommunikasjonsstrategi og NTL NAV er blitt mer synlig på nett og i sosiale media. I NTL NAV har han i tillegg til å lede kommunikasjonsarbeidet også ledet gruppe lønn, og har solid kompetanse på lønn og tariff.

NTL NAV støtter også gjenvalg av forbundssekretærene Torstein Brechan (pt Samfunnsavdelingen), Sven Ivar Skodjevåg (pt Studie- og organisasjonsavdelingen) og Hennie Isaksen (pt Avdeling tilsettings- og personalsaker).

 

 

Tema
NTLs organisasjon