Orginal - Rød
Avgåtte leder, Martin Kvalvik, og ny nestleder i NTL Ung, Rikke With Bergseth.
Foto
Pernille Reppesgård Grung

Vemodig avskjed og nye krefter inn i NTL Ung!

«Uansett hva som skjer i politikken vil vi ha fagbevegelsen. Det er fagbevegelsen med våre krav om omfordeling som har vært med å bygge det fantastiske norske velferdssamfunnet. Et samfunn som gir alle mulighet til å leve gode liv selv om vi alle kommer med helt forskjellige utgangspunkt. Et velferdssamfunn jeg personlig er takknemlig for at jeg er en del av. Hadde ikke arbeiderbevegelsen kjempet seg frem til velferdsstaten med friheten det gir for de som trenger det mest, så hadde ikke jeg stått her og hatt æren av å lede NTL Ung i tre år.»

Det ble både personlig og tankevekkende da avtroppende leder, Martin Kvalvik, åpnet NTL Ung-konferansen 2023. Han fortalte om en velferdsstat som har stilt opp i en oppvekst med økonomiske og helsemessige utfordringer. En velferdsstat som har vært helt avgjørende for at han er der han er i dag og som har gitt ham mulighet til å kjempe videre for det sikkerhetsnettet velferdsstaten er for svært mange.  

I sin tale pekte han også på hvilke verdier som i dag står under press. Ukraina kjemper i dag ikke bare for seg selv. De kjemper for oss, for demokrati, vår frihet og for et sivilisert samfunn uten vold. Videre rettet han fokus mot utryggheten mange har følt på etter skytingen i Oslo 25.juni i fjor – skytingen som var et angrep på retten til å elske hvem man vil. Til stor applaus fra salen lovet han at fagbevegelsen aldri vil slutte å kjempe for et trygt og likeverdig samfunn for alle: Ingen er fri før alle er fri.

Ikke minst manet han til engasjement blant de unge. For som han avsluttet talen:

«Styrken av fagbevegelsen avhenger av at du og vi alle sammen stepper opp, tar ordet og tar plassen vi fortjener og utvikler NTL og fagbevegelsen for framtiden».

Det er store sko som skal fylles når Martin Kvalvik nå går av som leder. Men: når noen går av, åpner dette opp for nye krefter og nytt engasjement. NTL Ung-konferansen valgte i ettermiddag et nytt styre og ny ledelse som skal lede NTL Ung det neste året. Mens John Magne Pedersen Tangen fra NTL Sentralforvaltningen ble valgt som leder, ble vår egen Rikke With Bergseth valgt som nestleder. I tillegg ble Kainat Akbar fra NTL NAV Vestfold og Telemark valgt inn som 1.vara styremedlem. Dermed er NTL NAV fortsatt godt representert og vil fortsette å være en stor del av det viktige arbeidet som gjøres i NTL Ung.

Vi vil takke Martin for den fantastiske jobben han har gjort som leder og gleder oss til jobben han skal gjøre som etatstillitsvalgt i NTL NAV. Vi vil også takke Pernille Reppesgård Grung som går av som styremedlem, men heldigvis fortsetter som Ung-kontakt i landsforeningen i NTL NAV. Samtidig gratulerer vi Rikke og Kainat med det viktige vervet de nå har tatt på seg. Vi er sikre på at de og resten av styret vil gjøre en svært god jobb for NTL og medlemmene fremover!

Tema
NTLs organisasjon