Orginal - Rød
Krigen i Gaza
Foto
Yasser Qudih / Reuters

Stans krigene!

På NTL NAVs representantskapsmøte 17. til 19. april 2024 vedtok NTL NAV en uttalelse hvor vi krever en stans i krgene i Ukraina og på Gaza. Vi vedtok også bevilgninger til Norsk Folkehjelps hjelpearbeid i Palestina og Ukraina på henholdsvis 50.000 og 25.000 kroner.

NTL NAVs representantskapsmøte bevilget også 10.000 kroner til Støttekomiteen for Vest-Sahara.

 

Stans krigene! 

NTL NAV ønsker en verden der folkeretten respekteres, en verden uten krig, fattigdom, urettferdighet og undertrykkelse. 

Norge har signert FNs folkemordskonvensjon, og er dermed pålagt å forhindre og straffe folkemord i krig og fredstid.  

Israel er under etterforskning for mulig folkemord på Gaza, og Norge må fordømme de pågående krigshandlingene og kreve en umiddelbar stans av disse. 

Alle liv er like mye verdt, og retten til beskyttelse mot krig og folkemord gjelder alle. Norge og verdenssamfunnet kan ikke tolerere brudd på krigens folkerett, uansett hvor i verden de finner sted! 

NTL NAV ser at terroranslaget mot Israel 7.oktober 2023 og den påfølgende israelske krigføringen i Gaza har utløst ufattelige og uakseptable lidelser for sivile. Israels svar på angrepene fra Hamas i Gaza er ikke i tråd med humanitærrettens krav om forholdsmessighet. 

Vi krever en umiddelbar og varig våpenhvile. 

Vi krever en oppheving av blokaden av Gaza, slik at livreddende nødhjelp kan slippe inn i et tilstrekkelig omfang. 

Israel må stanse de pågående krigshandlingene på Gaza og de ulovlige bosettingene og overgrepene mot palestinere på Vestbredden. Norge må kreve at angrep og trakassering av sivile palestinere stanser, og at Israels annektering av land på Vestbredden og fordrivelse av palestinere opphører. 

Norge må jobbe for et forbud mot investeringer i okkuperte og annekterte områder, samt handel med varer og tjenester fra slike områder. 

NTL NAV konstaterer at Russlands angrepskrig i Ukraina nå er inne i sitt tredje år. Krigen har på flere måter blitt en utmattelseskrig med enorme militære og sivile tap. Russland kan stanse krigen ved å trekke seg ut av Ukraina. 

Inntil det skjer, må Norge stå sammen med andre land i NATO i en allianse mot Russlands aggresjon, og videreføre støtten gjennom blant annet Nansen-programmet. 

Tema
NTLs organisasjon