Orginal - Rød
Leder i NTL NAV Torgeir Homme
Foto
Johan Gunnerud

NTL NAV er avventende med å gi en anbefaling til meklingsresultatet

Tidlig fredag morgen kom LO Stat til enighet med staten i årets hovedoppgjør for statsansatte. Forbundet vårt NTL, mener avtalen ikke er god nok og stemte nei til resultatet i LO Stats forhandlingsutvalg.  NTL NAV, som den største landsforeningen i NTL på statlig side, er avventende med å gi en anbefaling om medlemmene skal stemme ja eller nei til meklingsresultatet i uravstemminga. 

Hovedtrekkene i meklingsresultatet er som følger: 

  • Økonomisk ramme på 5,2% 
  • 0,75% i sentrale tillegg til alle, dvs 25% av disponibel ramme. Det gir 3.750 til de med 500.000 i inntekt og 6.000 til de med 800.000 i inntekt.  
  • 2,15% av lønnsmassen i den enkelte virksomheten til lokale forhandlinger 
  • Tariffavtalen er basert på avtalen til Akademikerne og Unio, men med minstelønnsbestemmelser og godskrivingsregler 
  • Lønnstabell og lønnstrinn er fjernet 

 

Forbundssekretær i NTL, Lillian Skrede som var med i forhandlingsdelegasjonen til NTL forteller at NTL er skuffa og litt overraska over at staten tar så lite ansvar for å sikre alle ansatte en lønnsutvikling.

- Vi visste det kom til å bli krevende, og det var en krevende mekling. Men det endelige tilbudet til staten var lett å si nei til. En avtale som legger opp til lokale forhandlinger og individualiserte lønnsforhandlinger kunne vi ikke akseptere. Vi ville ha fire likelydende, men en avtale som ivareta ansattes lønnsutvikling. Ikke minst i fremtiden, sier Lillian Skrede.

Torgeir Homme, leder i NTL NAV forteller at: 

- Vi er glade for at NTL står tydelig for våre prinsipper og for våre medlemmer. Situasjonen er litt uoversiktlig nå, og det er viktig at det kommer ut god informasjon til medlemmene om hva dette betyr og hva som er prosessen videre. Det er mange ting som må vurderes nøye de kommende dagene, fram til uravstemning, hvor hvert enkelt medlem skal stemme ja eller nei til den nye avtalen. Styret i NTL NAV kommer med en anbefaling til medlemmene våre torsdag 30. mai, og vi anbefaler alle med å vente med å avgi stemme fram til anbefalingen foreligger.

Tema
NTLs organisasjon