Orginal - Rød
Landsforeninga har vært representert på streikevakt i Hegdehaugsveien, her ser vi leder Bjørn Halvorsen iført streikevest.
Foto
Bjørn Halvorsen

Tre uttalelser med støtte til streikende fagorganiserte

Vi er i 2023, men likevel må det fortsatt av og til settes makt bak krav om grunnleggende ting i arbeidslivet, som tariffavtaler og rettferdige pensjonsordninger. NTL Sentralforvaltningens styre vedtok i møte forrige uke tre uttalelser med støtte til streikende fagorganiserte:
 
 
NTL Sentralforvaltningen gir sin fulle støtte til de fagorganiserte i Teisentoppen barnehage og i de andre barnehagene som streiker for pensjon.
Vi stiller oss bak kravet om at de ansatte i Frelsesarmeens barnehager skal ha hybridpensjon som andre ansatte i private barnehager. Det er helt uakseptabelt at ansatte i noen barnehager har en dårligere pensjonsordning. Arbeidsgiver må snarest få på plass en hybridpensjon som sikrer livsvarige og kjønnsnøytrale pensjonsutbetalinger for de streikende.
Denne streiken er prinsipielt viktig da disse barnehagene er medlemmer hos NHO. Dersom Frelsesarmeens barnehager kan fortsette å ha dårligere pensjonsordning er det stor risiko for at andre barnehager går til NHO for å spare penger ved å ha en billigere ordning. For å hindre tariffhopping er det derfor spesielt viktig at denne streiken vinnes.
NTL Sentralforvaltningen støtter solidarisk opp om streiken og står bak dere til dere har vunnet!
-------
NTL Sentralforvaltningen gir sin fulle støtte til de fagorganiserte i logistikkbedriften 360 Logistics AS som streiker for å få tariffavtale.
Ordnede lønns- og arbeidsforhold er en selvfølge for de fleste i norsk arbeidsliv, men dessverre finnes det i 2023 fortsatt arbeidsgivere som motarbeider dette og heller vil utnytte ansatte som de selv vil og maksimere profitten.
For oss er det en selvfølge at alle ansatte skal ha ordentlige lønns- og arbeidsvilkår, og en tariffavtale er den beste garantisten for å få det. Derfor stiller vi oss helt og fullt bak kravet om tariffavtale ved 360 Logistics.
Uten fagorganisering, tariffavtaler og en aktiv fagbevegelse blir det økte forskjeller og dårligere velferdsordninger. Vi oppfordrer også andre fagforeninger til å gi sin støtte til denne rettferdige streiken og stille opp med streikevakter etter behov og sende inn støtteuttalelser.
Vi i NTL Sentralforvaltningen støtter solidarisk opp om streiken og står bak dere til dere har vunnet!
-------
NTL Sentralforvaltningen gir sin fulle støtte til de 21 fagorganiserte som streiker for å få tariffavtale ved restauranten Olivia i Hegdehaugsveien i Oslo.
Ordnede lønns- og arbeidsforhold er en selvfølge for de fleste i norsk arbeidsliv, men dessverre finnes det i 2023 fortsatt arbeidsgivere som motarbeider dette og heller vil utnytte ansatte som de selv vil og maksimere profitten.
For oss er det en selvfølge at alle ansatte skal ha ordentlige lønns- og arbeidsvilkår, og en tariffavtale er den beste garantisten for å få det. Derfor stiller vi oss helt og fullt bak kravet om tariffavtale ved Olivia i Hegdehaugsveien.
Uten fagorganisering, tariffavtaler og en aktiv fagbevegelse blir det økte forskjeller og dårligere velferdsordninger. Vi oppfordrer også andre fagforeninger til å gi sin støtte til denne rettferdige streiken og stille opp med streikevakter etter behov og sende inn støtteuttalelser.
Vi i NTL Sentralforvaltningen støtter solidarisk opp om streiken og står bak dere til dere har vunnet!
-------
Landsforeninga har alt vært representert på streikevakt i Hegdehaugsveien, her ser vi leder Bjørn Halvorsen iført streikevest.

Tema
Streik