Lønnssystem og tariffavtaler

NTL forhandler for sine medlemmer mot flere arbeidsgivermotparter: Staten, Spekter, Virke, NHO/Abelia. På tariffsidene for den enkelte arbeidsgivermotparten finner du informasjon om avtaleverk og tariffoppgjør i det aktuelle tariffområdet.

Les mer om lønnsoppgjøret 2022

Les mer om lønnsoppgjøret 2021

Les mer om lønnsoppgjøret 2020

Les også: Fokusområdesiden om lønnsoppgjør

Lønn og avtaler i staten

Ikon Staten
Det statlige tariffområdet omfatter alle som er ansatt i en statlig virksomhet. Her finner du avtaler, lønnstabeller og nyheter fra det statlige tariffområdet

Lønn og avtaler i Spekter

spekter.jpg
Spekterområdet omfatter virksomheter som er skilt ut fra statsforvaltningen eller som har sterk statlig tilknytning eller finansiering. Her finner du mer om oppgjørene i Spekterområdet.

Lønn og avtaler i Virke

virke.jpg
NTL har medlemmer på folkehøgskoler, museer, frivillige organisasjoner, studentsamskipnader organisert i Virke (tidligere HSH). Her finner du mer om oppgjørene

Lønn og avtaler i NHO/Abelia

abelia.jpg
NTL har medlemmer i NHO Luftfart og i Abelia, som er NHOs landsforening for IKT- og kunnskapsbedrifter og forskningsinstitutter