Orginal - Rød

Siste nytt fra NTL Sentralforvaltningen

Nye nettsider

NTL Sentralforvaltningen har fått nye nettsider!

01.07.2021

Nye nettsider

NTL Sentralforvaltningen har fått nye nettsider!

01.07.2021

Ressursside om kontorutforming

De siste årene har mange av våre avdelinger vært på flyttefot. Stadig flere av dem står ovenfor utfordringer med såkalt åpent kontorlandskap. Og de opplever at informasjonen de får er i overkant positiv til åpent landskap. Åpent landskap kan være så mangt og det menes så mye.

30.06.2021

Ressursside om kontorutforming

De siste årene har mange av våre avdelinger vært på flyttefot. Stadig flere av dem står ovenfor utfordringer med såkalt åpent kontorlandskap. Og de opplever at informasjonen de får er i overkant positiv til åpent landskap. Åpent landskap kan være så mangt og det menes så mye.

30.06.2021

Viktige dokumenter i omstillingsprosess

En omstilling kan være så mangt. Intern omorganisering, geografisk flytting av arbeidsplassen, nedbemanning, omorganisering der flere virksomheter påvirke, eller kanskje virksomhetsoverdragelse (enten internt i Staten eller ut av Staten). Forskjellige typer omstilling forløper forskjellig, og det er viktig som tillitsvalgt å så tidlig som mulig få kartlagt hvilken type omstilling det er snakk om.

30.06.2021

Viktige dokumenter i omstillingsprosess

En omstilling kan være så mangt. Intern omorganisering, geografisk flytting av arbeidsplassen, nedbemanning, omorganisering der flere virksomheter påvirke, eller kanskje virksomhetsoverdragelse (enten internt i Staten eller ut av Staten). Forskjellige typer omstilling forløper forskjellig, og det er viktig som tillitsvalgt å så tidlig som mulig få kartlagt hvilken type omstilling det er snakk om.

30.06.2021

Hva skjer i NTL Sentralforvaltningen?

Hva skjer i NTL?

NTL-konferansen 2023

15.03.2023

15.03.2023

Sørmarka

NTL Ung-konferansen 2023 - NTL Ungs representantskapsmøte

22.03.2023

22.03.2023 - 24.03.2023

Sundvolden hotel

Styret vårt

Kasserer

Geir Senum

Varamedlem

Anny Skarstein

Varamedlem

Aksel Torsnes Mehlum

Varamedlem

Marius Ringsrud

Leder

Bjørn Halvorsen

Sekretær

Marius Helgå

Nestleder

Arnhild Torsteinsen

Sekretær

Sissel Norder

Ungdomskontakt

Anders Hellestveit

Varamedlem

Ashna Kaka Sablagi

Varamedlem

Kristin Tollefsen

Styremedlem

Wenche Nilsen

Styremedlem

Kjetil Mathisen

Styremedlem

Nina Herland

Styremedlem

Nenad Grujic

Styremedlem

Camilla Huggins Aase

Våre avdelinger

NTL Arbeids- og sosialdepartementet

Bjørn Dølvik

NTL Arbeidsmiljøsenteret

Kari Witsø

NTL Arkivverket

Jon Werner Sandven

NTL Barne- og familiedepartementet

Terje Solberg

NTL Brønnøysundregistrene

Kjetil Mathisen

NTL Bufdir og Bufetat

Håkon Henjum

NTL Design og Arkitektur Norge DOGA

Magnus Knudsen Bjåstad

NTL Digitaliseringsdirektoratet

Helge Norman Bang

NTL Direktoratet for E-helse

Hannah Bergh-Johnsen

NTL Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir)

Sofie Axelsen Osland

NTL Domstolene

Wenche Nilsen

NTL DSS

Johannes Groseth

NTL Finansdepartementet

Eivind Breidlid

NTL Finanstilsynet

Anders Hauglund

NTL Flyktninghjelpen

Benedicte Bakkeskau

NTL FN-sambandet

Mari Eggen Sager

NTL Forbrukerrådet

Gro Mette Moen

NTL Forsvarsdepartementet

Tor Hernes

NTL Fylkesnemnda

Sakina Bougato

NTL Havforskningsinstituttet Hovedkontor

Helene Pedersen

NTL Helse- og omsorgsdepartementet

Eva Sørensen

NTL Helsedirektoratet

Kristin Sandby

NTL Helseøkonomiforvaltningen (HELFO)

Einar Michael Hay-Hansson

NTL Integrerings- og mangfoldsdir.

Ashna Kaka Sablagi

NTL Justervesenet

Marit Sandås

NTL Justis- og beredskapsdepartementet

Jørgen H. Thorkelsen

NTL Kirkens Nødhjelp

Alexandra Tsiolas

NTL Klima- og miljødepartementet

Trygve Homme

NTL Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Vidar Martin Hasle Jensen

NTL Konkurransetilsynet

Alf Jarle Albertsen

NTL Kulturdepartementet

Helle Berg Alfsen

NTL Kunnskapsdepartementet

Anne Kristine Larsen

NTL Landbruks- og matdepartementet

Guro Bolstad

NTL Landbruksdirektoratet

Mikael Anton Meland Leksen

NTL Likestillings- og diskrim.omb (LDO)

Shorish Azari

NTL Lotteri- og stiftelsestilsynet

Justin Mulindabigwi

NTL Luftfartstilsynet

Arild Mortensen

NTL Miljødirektoratet

Sjur Andersen

NTL Nasjonal kommunikasjonsmyndighet

Vanja Elisabeth Grut

NTL Nasjonale biblioteker

Erlend Ra

NTL Nasjonalt folkehelseinstitutt

Marc Gayorfar

NTL Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT)

Helen Bråten

NTL NORAD

Hilde Kirsten Røren

NTL Norges Handikapforbund

Ann-Karin Pettersen

NTL Norges KFUK-KFUM

Alice Jeanette Vatnehol

NTL Norges Naturvernforbund

Janne Melbye Gillgren

NTL Norsk Helsenett

NTL Norsk Kulturråd

Martine Engebretsen Li

NTL Norsk pasientskadeerstatning

Andre Schrøder

NTL Norsk Senter for Utvekslingssamarbeid (NOREC)

Linn-Helen Victoria Evensen

NTL Nærings- og fiskeridepartementet

Leif Kjetil Tviberg

NTL Olje- og energidepartementet

Kaja Mathisen

NTL Redd Barna

Maren Christensen Bjune

NTL Riksantikvaren

Geir Tvedt

NTL Ruter AS

Magne Inge Vetås

NTL Røde Kors

Kristin Kjønnøy Slettvåg

NTL Sametinget

NTL Samferdselsdepartementet

Ellen Marie Sirevåg

NTL Sjøfartsdirektoratet

Anne Kristin Eik

NTL Slottet

Ingvar Strøm Torjuul

NTL Språkrådet

Ellen Hellebostad Toft

NTL Statens helsetilsyn

Una Ruud Saxvik-Lilleaasen

NTL Statens Pensjonskasse

Branka Divkovic

NTL Statistisk sentralbyrå Kongsvinger

Elin Såheim Bjørkli

NTL Statistisk sentralbyrå Oslo

Dag Roll-Hansen

NTL Statsforvalteren

Stig Horsberg

NTL Tolletaten

Kari Elisabeth Hoxmark

NTL Trygderetten

Jørgen Kjøllesdal

NTL Unit - Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning

Esther Mørk

NTL Utdanningsdirektoratet

Mads Aure

NTL Utlendingsdirektoratet

Cecilie Hetland

NTL Utlendingsnemnda

Valentina Soto