Orginal - Rød
Foto
Benedicte Bakkeskau

Vervekampanje, desember: Marita Frost, NTL Flyktninghjelpen

Vi vil gratulere Marita Frost fra NTL Flykningehjelpen som vinner av desember måneds vervekampanje. Her får hun overrakt en NTL termoskopp som takk for innsatsen.

Vi vil rette en stor takk til alle våre dedikerte ververe for deres innsats gjennom 2023, som har resultert i imponerende vervetall. Selv om de offisielle tallene for året ennå ikke er klare, er vi glade for å informere at vi har overgått målet vårt om å verve mer enn 250 nye yrkesaktive medlemmer. Dette resultatet er et sterkt vitnesbyrd om fellesskapet og engasjementet blant våre medlemmer for å styrke fagforeningen og kjempe for våre felles interesser. Tusen takk for deres viktige bidrag til vårt voksende fellesskap.

Tema