Orginal - Rød

Alle aktueltsaker

Filtrer tema

Filtrer år

Publisert: 19.11.2021

NTL Skatt ungkonferanse

Tirsdag til torsdag gjennomførte NTL Skatt sitt ungutvalg det som må sies å være en svært vellykket konferanse. Her var det ett tett program med blant annet «Fagbevegelsen historie og rolle i samfunnsutviklingen» av NTL ung leder Martin Kvalvik...

Publisert: 08.10.2021

NTL 5`er samling 2021

Denne uka deltok Ingrid, Erling, Sonja og Erik på den årlige samlingen med de 4 andre store fagforeningene i NTL: NAV, Forsvar, Politiet og Sentralforvaltningen. 

Publisert: 05.10.2021

Det er for lite ressurser i etaten!

Publisert: 04.10.2021

Handlingsplan 2021-2023

Publisert: 01.10.2021

Konstituerende styremøte i NTL Skatt

Denne uken har vi avholdt konstituerende styremøte for landsforeningen i NTL Skatt på Hamar. AU har sett veldig frem til å møte det nye styret, og vi har gjennom tre dager hatt mange gode diskusjoner om aktuelle saker og hva vi skal ha fokus på i tiden fremover. Blant annet har vi nå fått på plass et eget utvalg som skal jobbe mer politisk, og vi har også etablert to utvalg som skal se nærmere på ulike interne forbedringsmuligheter innen digitalisering og informasjonsvirksomhet (redaksjonsutvalg)..

Publisert: 30.09.2021

Sammen i streik

Samtidig som vi hadde styremøte på Hamar, var det streikemarkering fra våre venner i kultursektoren for en livslang pensjon og ingen kjønnsdiskriminering. Les mer om streiken her

Her med sekretær Sonja Moltumyr

Publisert: 22.09.2021

Innkreving

Publisert: 16.09.2021

Vellykket årsmøtekonferanse i Innsats

NTL Skatt Innsats har denne uken avholdt en vellykket årsmøtekonferanse med over 40 tillitsvalgte tilstede. Ann-Mari Balto ble på årsmøtet gjenvalgt som leder av foreningen. Les mer.. 

Publisert: 09.09.2021

Nytt styre

Nytt styret for perioden 2021-2023 valgt. Styret består nå av Ingrid Sølberg (leder), Erling Broen (1. nestleder), Erik B. Dibba (2. nestleder) Sonja Moltumyr (sekretær), Bjørn Ove Hersdal (kasserer), Nina Fosshaug (studieleder), Aurora Hagen (styremedlem), Malin Hogstad (styremedlem), Anette Eide (styremedlem og ungtillitsvalgt), Ella Britt Strand (varastyremedlem), Sananthan Gunaratnam (varastyremedlem) og John Rosvoll (varastyremedlem)

Publisert: 01.09.2021

DFØ

Publisert: 17.08.2021

Høring om forskrift om arbeid som utføres i arbeidstakers hjem

NTL Skatt og LO har sendt svar på høring fra Arbeids-og sosialdept. om endringer i forskrift om arbeid som utføres i arbeidstakers hjem.

Departementet foreslår:

Publisert: 12.07.2021

Informasjonsforvaltning

Publisert: 12.07.2021

Innsats

Publisert: 12.07.2021

Brukerdialog

Publisert: 12.07.2021

SKD/IT/utvikling

Publisert: 21.06.2021

123

123

Publisert: 16.06.2021

Enighet om ny fleksitidsavtale i staten

Kommunal- og moderniseringsdepartementet og de fire hovedsammenslutningene i staten (LO Stat, Unio, YS Stat og Akademikerne) er enige om ny særavtale om fleksibel arbeidstid i staten (fleksitidsavtalen). Ny avtale har virkning fra og med 1. mars 2021 til og med 31. desember 2022.

 

Publisert: 14.06.2021

Norge mot 2025

NTL Skatt har avgitt høringsuttalelse til NOU 2021:4 Norge mot 2025.

Den 12. mai 2020 oppnevnte regjeringen et ekspertutvalg som skulle vurdere grunnlaget for verdiskaping, produksjon, sysselsetting og velferd etter pandemien. Utvalget leverte 2. oktober 2020 en første delrapport om konsekvensene for norsk økonomi av koronautbruddet, utviklingen i internasjonal økonomi, smitteverntiltakene og økonomiske mottiltak. 

Publisert: 27.05.2021

Enighet i oppgjøret i staten

Langt på overtid ble det enighet i lønnsoppgjøret. Les mer om oppgjøret og hva det vil si for deg på forbundets side her

 

Publisert: 28.04.2021

Lønnsoppgjøret i staten i gang

Lønnsoppgjøret i staten startet opp denne uken, og pågår fram til 30.april kl.24.00 som også er virkningsdato for oppgjøret. Oppgjøret er et mellomoppgjør og dersom partene ikke blir enige i forhandlingene, blir meklingsdatoene 5. mai til 26. mai klokken 24.00.

Last inn neste 20