NTLs streikehefte

streik.jpgDette heftet er et vedlegg til streikeheftet fra LO Stat og er tilpasset forholdene i NTL. Som hovedsammenslutning har LO Stat én rolle - og NTL en annen. Dette påvirker streikeforberedelsene og arbeidsfordelingen under en eventuell konflikt.

Før du leser dette heftet er det derfor viktig at du først har lest streikeheftet fra LO Stat.

En konflikt påvirker andre aktiviteter. Alle forberedelser til å iverksette streik må gjøres slik at den er effektiv fra starten av. Som det går fram av heftene er det svært mye forberedelsesarbeid som må gjøres. Forbundskontoret må ta forbehold om at deltakelse fra forbundets tillitsvalgte i arrangementer som ikke berører streiken, kan bli avlyst eller endret i denne perioden.