Alle aktueltsaker

Filtrer tema

Filtrer år

NTLs organisasjon

Publisert: 14.09.2022

Malverk

Her finner du powerpointmaler som du kan bruke hvis du skal holde en presentasjon i NTL-sammenheng.

NTLs organisasjon

Publisert: 13.09.2022

Registrere tillitsverv på NTLs medlemsnett

Her finner du noen tips og triks til registreringen av tillitsverv på NTLs medlemsnett.

Digitalisering

Publisert: 07.09.2022

eForvaltningskonferansen 2022

eForvaltningskonferansen setter i år søkelys på digitalt utenforskap, desentralisering av tjenester og overvåkning i arbeidslivet.

Landsmøte 2022

Publisert: 06.09.2022

Last ned saksdokumentene til landsmøtet

Saksdokumentene for sakene som skal behandles på landsmøtet finner du på saklistesiden. Dokumentene inneholder grunnlagstekst, innkomne forslag og landsstyrets innstillinger. Enkelte saker får ikke innstillinger før på landsstyremøtet i oktober, og disse dokumentene legges derfor ut etter dette.

NTLs organisasjon

Publisert: 01.09.2022

NTL-dagen 2022

Bli med på å synliggjøre NTL på arbeidsplassen med stand, seminar, frokost- eller lunsjmøte eller ved å gjøre
noe sosialt under NTL-dagene 22. august til 11. september. I år markerer vi at NTL har vært en viktig del av norsk arbeidsliv i 75 år.

Lønnsoppgjør

Publisert: 26.08.2022

NTLs veileder til lokale forhandlinger i staten

NTLs veileder til lokale forhandlinger i staten har fått ny drakt, er oppdatert for 2022, og du kan laste den ned her.

Tillitsreform

Publisert: 11.08.2022

NTL på Arendalsuka

Arbeidet NTLs medlemmer og tillitsvalgte gjør for bedre fellesskapsløsninger er det gjennomgående temaet for vårt engasjement på Arendalsuka. NTL arrangerer to paneldebatter og er deltager i flere av LOs arrangementer.

Privatisering

Publisert: 10.08.2022

Rødt og SV refser privatiseringen av forsvaret

SVs Ingrid Fiskaa og Rødts Tobias Drevland Lund mener regjeringen må stanse MAST-prosjektet, som er i ferd med å privatisere IKT-driften i forsvarssektoren. – Det å privatisere, ikke bare lagring av Forsvarets data, men drifta av IKT-tjenester, det er å gi fra seg kontrollen på livsviktig infrastruktur og data som vi trenger i krise og krig, sier Fiskaa til Klassekampen.

NTLs organisasjon

Publisert: 14.07.2022

Medlemslister per organisasjonsledd og medlemslister per arbeidssted/virksomhet

På NTLs medlemsnett har tillitsvalgte tilgang til medlemslister. Men disse listen fungerer litt forskjellig avhengig av om du er tillitsvalgt i et NTL-organisasjonsledd eller om du er tillitsvalgt for en enhet i arbeidsgivers organisasjon. Her finner du mer om hvordan dette fungerer.

Lønnsoppgjør

Publisert: 05.07.2022

NTL støtter de streikende SAS-pilotene

NTL støtter SAS-pilotene i deres kamp for trygge jobber, for den norske modellen og for et anstendig arbeidsliv. – Det er uhørt at SAS tar inn piloter fra bemanningsselskaper istedenfor å gi sine egne oppsagte piloter jobben tilbake, sier NTL-leder Kjersti Barsok.

NTLs organisasjon

Publisert: 04.07.2022

NTL Skoler og institusjoner Andebu

NTL Skoler og institusjoner Andebu organiserer i Signo, som gir tegnspråklige tilbud til døve, hørselshemmede og døvblinde på vegne av det offentlige.

Lønnsoppgjør

Publisert: 30.06.2022

Enighet i NRK-mekling

LO Stat og Spekter har i kveld kommet til enighet i lønnsoppgjøret for NTL og Creo i NRK. - Vi er glade for å ha fått innfridd våre økonomiske krav og i tillegg fått viktige forbedringer i overenskomsten under meklingen, sier Fredrik Oftebro, nestleder i NTL.

Publisert: 29.06.2022

Anker tingrettsdom om domstollederes uavhengighet

-Domstolledere må kunne opptre uten risiko for å tape egen stilling, sier forbundssekretær Guro Vadstein. Utfallet av tingrettens avgjørelse er et signal om at ytringer mot Domstolsadministrasjonen, kan få betydning for domstolleders videre karriere. Saken har viktige prinsipielle sider og vi støtter medlemmenes beslutning om å anke.

Forbundslederspalte

Publisert: 28.06.2022

Kampen for mangfold og likeverd

Forbundslederspalten vil komme på trykk i førstkommende NTL-magasin. Innledningen har blitt endret etter helgens tragiske hendelser i Oslo.

 

Lønnsoppgjør

Publisert: 23.06.2022

Medlemmene har sagt ja til resultatene i årets lønnsoppgjør i staten

- Det er fint å se at så mange av våre medlemmer stemte ja til resultatet av tariffoppgjøret i staten. Med så god deltagelse i uravstemningen så viser det at dette er en sak som engasjerer, sier Ellen Dalen, 2. nestleder i NTL.

På arbeidsplassen

Publisert: 15.06.2022

Arbeidsforholdene for renholdere best i offentlig sektor

Arbeidsforholdene for renholdere er best der renholdet er organisert i det offentliges egen regi, viser en undersøkelse som legges fram idag på renholdernes internasjonale kampdag 15. juni.

NTLs organisasjon

Publisert: 07.06.2022

NTL BUF familie og beredskapshjem

NTL BUF familie og beredskapshjem organiserer statlige fosterhjem. Det vil si ulike typer fosterhjem som jobber på oppdrag for bufetat.

NTLs organisasjon

Publisert: 07.06.2022

NTL Statped

NTL Statped organiserer alle stillingsgrupper i Statped og har rundt 90 yrkesaktive medlemmer rundt omkring i Norge.

LO-kongressen

Publisert: 02.06.2022

Historisk valg på LO-kongressen

LO-kongressen valgte i dag tre kvinner i den øverste ledelsen av LO. -Vi i NTL er glade for å være med på å skrive historie, og for at vår kandidat Julie Lødrup er en av de tre, sier NTL-leder Kjersti Barsok.

Lønnsoppgjør

Publisert: 30.05.2022

Nytt system for ansiennitetsopprykk

Partene i staten har blitt enige om et nytt system for ansiennitetsopprykk. Dette gjelder for alle stillingskoder som er tilknyttet lønnsrammer. Hovedlønnstabellen er fortsatt et bærende element i lønnssystemet i staten, og godskrivingsreglene er videreført, men omformulert for å fungere i det nye systemet.

Last inn neste 20
Hei, jeg heter Isa. Hva kan jeg hjelpe med?