Alle aktueltsaker

Filtrer tema

Filtrer år

Lønnsoppgjør

Publisert: 26.02.2024

Her er NTLs krav til årets lønnsoppgjør

Årets lønnsoppgjør er et hovedoppgjør. Det vil si at partene både skal forhandle om lønn og andre arbeidsvilkår. Men hva krever NTL, nå når vi går inn i lønnsoppgjøret?  

NTLs organisasjon

Publisert: 23.02.2024

NTL-podkasten Vesentlig utforsker arbeidslivet og fagforeningsverden

Nå lanserer NTL podkasten Vesentlig. Podkasten utforsker ulike temaer innen arbeidslivet og fagforeninga. 

Lønnsoppgjør

Publisert: 15.02.2024

Gangen i Spekter-oppgjøret

Oppgjøret i Spekter er delt i sentrale A-delsforhandlinger og virksomhetsvise B-delsforhandlinger. Her kan du lese mer om detaljene.

Publisert: 09.02.2024

Sakspapirer - NTL Ung-konferansen 2024

NTL Ung-konferansen, som er NTL Ungs representantskapsmøte, avholdes 6.-8. mars 2024 på Sundvolden hotell ved Tyrifjorden. Denne artikkelen vil oppdateres med sakspapirer så snart de er klare. 

Lønnsoppgjør

Publisert: 07.02.2024

NTLs tariffpolitiske uttalelse 2024

NTLs landsstyre vedtok onsdag tariffpolitisk uttalelse for 2024. Last ned uttalelsen her.

NTL mener

Publisert: 02.02.2024

NTL krever at Norge gjør mer for Palestina

NTL krever politisk handling og internasjonalt samarbeid for å stoppe krigen på Gaza. 

Pensjon

Publisert: 19.01.2024

NTL kritiske til regjeringas pensjonsforslag

Vi blir stadig eldre her i landet, og regjeringa har foreslått å øke pensjonsalderen i tråd med økende levealder. Norsk Tjenestemannslag (NTL) er imot forslaget, som vi mener er urettferdig og vil slå sosialt skeivt ut.

Lønnsoppgjør

Publisert: 01.01.2024

Lønnsoppgjøret 2024

Lønnsoppgjøret 2024 er hovedoppgjør og de aller fleste tariffavtalene skal forhandles på nytt. LOs representantskap skal i februar bestemme om forbundene skal møte motpartene til forhandling sammen (samordnet oppgjør) eller hver for seg (forbundsvist oppgjør).

 

Publisert: 22.12.2023

NTL Ung skal velge studentsekretærer!

Er du student som vil ha et meningsfylt og sosialt verv for fagbevegelsen ved siden av studiene, som i tillegg lønnes? NTL Ung skal i januar velge alle våre studentsekretærer på nytt, og du kan stille!

Internasjonalt

Publisert: 20.12.2023

Norge må gjøre mer!

NTL støtter oppropet "Norge må gjøre mer!" som krever at Norge forsterker presset for å stoppe Israels krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten. - Å bare uttale seg kritisk, er ikke en tilstrekkelig strategi mot Israels grove brudd på internasjonal rett, heter det i oppropet.

Lønnsoppgjør

Publisert: 19.12.2023

Uten frontfaget får vi en alles kamp mot alle

- Uten frontfaget får vi en alles kamp mot alle, skriver Frontfagsutvalget i sin rapport som ble fremlagt fredag 15. desember.

Streik

Publisert: 18.12.2023

NTL støtter de streikenede i IF Metall

NTL vil uttrykke sin støtte og solidaritet med de streikende arbeiderne i svenske IF Metall og støtter deres kamp for tariffavtale i Tesla.

NTLs organisasjon

Publisert: 14.12.2023

Valgkomite

Alle som skal velge et styre eller andre viktige verv bør ha en valgkomite. Det gjelder for eksempel årsmøtene i NTLs organisasjonsledd og når NTL-medlemmene på et arbeidssted skal velge plasstillitsvalgt eller hovedtillitsvalgt. Også NTLs landsmøte har valgkomite.

NTLs organisasjon

Publisert: 10.12.2023

NTLs strategiplan

NTL har en strategisk plan som hele organisasjonen kan ta i bruk for å prioritere arbeidet fremover. I planen finner dere tiltak og aktiviteter som kan bidra til NTLs arbeid. Planen er vedtatt av NTLs landsstyre.

NTLs organisasjon

Publisert: 10.12.2023

Nye retningslinjer for gratis juridisk assistanse fra NTL

Forbundsstyret vedtok i oktober 2023 en ny versjon av retningslinjene for gratis juridisk assistanse fra NTL. Det er ingen materielle endringer, men teksten er oppdatert. Retningslinjene er også sendt ut til organisasjonsleddene i rundskriv A-12/2023.

LOfavør

Publisert: 04.12.2023

Vilkårsendringer for LOfavør innboforsikring

Fra nyttår forbedres vilkårene i LOfavør innboforsikring på to punkter: tyveri under flytting og overvannsskader ved ekstremnedbør. Du finner mer detaljer om endringene her.

NTLs organisasjon

Publisert: 23.11.2023

NTLs strategiplan 2024

NTLs strategiplan viser hvilke prioriteringer NTL har for året og hvordan de ulike leddene og nivåene i organisasjonen skal jobbe for å nå dem.

Forbundslederspalte

Publisert: 13.11.2023

Internasjonal solidaritet i ei krevende tid

Gode NTLere, jeg skriver denne månedens spalte fylt av bekymring, håpløshet og sinne. I mange uker har vi sett grusomme nyheter fra Israel og fra Palestina. Tusenvis av sivile er drept, veldig mange av dem er barn. 

LOfavør

Publisert: 02.11.2023

Lurer du på noe om advokatforsikringen?

NTL har innført LOfavør Advokatforsikring som en kollektiv medlemsfordel. Lurer du på noe om innføringen av forsikringsordningen kan du lese mer i denne saken.

Beredskap

Publisert: 23.10.2023

- Frykter liv skal gå tapt

Avinor har ikke eget brannpersonell som kan gjennomføre røykdykk eller gå inn i fly med svak sikt. – Jeg frykter liv skal gå tapt, sier Ørjan Kvalvåg, leder i NTL Luftfarten.

Last inn neste 20
Hei, jeg heter Isa. Hva kan jeg hjelpe med?