Alle aktueltsaker

Filtrer tema

Filtrer år

Lønnsoppgjør

Publisert: 20.10.2021

Ingen meklingsløsning i kultursektoren

-Spekters tilbud i meklingen var for dårlig, for usikkert og mangelfullt til at det var noe vi kunne anbefale til våre medlemmer, sier Fredrik Oftebro, nestleder i NTL som deltok i meklingen. Dette gjelder også tilbudet som kom etter avslutta mekling i går, sier Oftebro. 

Lønnsoppgjør

Publisert: 18.10.2021

Enighet i mellomoppgjøret i HUK-området

NTL og Virke kom 14. oktober til enighet i mellomoppgjøret for de siste fire landsoverenskomstene i HUK-området. Oppgjøret ble delt i tre forhandlingsrunder i år, og denne runden setter dermed sluttstrek for HUK-oppgjøret.

Valg

Publisert: 13.10.2021

Tydelig at Støres regjering vil ta Norge i en annen og bedre retning

- Det er viktig, sier NTL-leder Kjersti Barsok. Allerede i det endelige statsbudsjettet som vedtas senere i høst forventer vi å se en klar styrking av offentlig sektor.

Streik

Publisert: 12.10.2021

Opptrapping ved Nationaltheatret

Kulturstreiken trappes opp med ytterligere 80 streikende ved Nationaltheatret 18. oktober. Streikeviljen er stor etter seks uker i strek for livsvarig og kjønnsnøytral pensjon.

Publisert: 12.10.2021

Nok Solbergpolitikk nå!

Det er godt Solbergregjeringen nå har lagt fram sitt legge fram sitt siste statsbudsjettforslag, sier NTL leder Kjersti Barsok.

Streik

Publisert: 04.10.2021

Kulturstreiken: bakgrunn og grunnlag

Vil du vite mer om grunnlaget for kulturstreiken? Her finner du historikk og bakgrunn, samt forskjellene på hybridpensjon, som arbeidstagersiden vil ha, og innskuddspensjon, som arbeidsgiverne foretrekker.

Streik

Publisert: 30.09.2021

Streiken i kultursektoren fortsetter med full tyngde

Arbeidsgiverne lar heller teater- og konsertsalene stå tomme, enn å gi de ansatte en rettferdig pensjon. Dette til tross for at hybridpensjonen vi har krevd koster langt mindre den offentlige tjenestepensjonen vi gikk fra i 2016, og som har spart virksomhetene for millionbeløp.

Hovedavtale

Publisert: 30.09.2021

Hovedavtalen i staten videreføres

Regjeringsskifte og tillitsreform gjør at hovedavtaleforhandlinger utsettes til utgangen av 2022. Dagens hovedavtale videreføres derfor. - Vi i NTL er tilfredse med at Hovedavtalen prolongeres et år. Det ville vært problematisk om den skulle forhandles under en avgående regjering. Vi vet det nå er flertall på Stortinget for å sette i verk en tillitsreform i offentlig sektor og medbestemmelse er en viktig del av tillitsreformen, sier forbundsleder i NTL Kjersti Barsok.

Streik

Publisert: 28.09.2021

Bli med på kulturmarsj og støtt streiken!

Onsdag 28. september er det kulturmarsj i flere av byene med virksomheter i streik. Møt opp og vis støtte for rettferdig pensjon i kultursektoren!

Streik

Publisert: 24.09.2021

Kulturstreiken trappes opp 1. oktober

30. september blir det tvungen mekling i kulturstreiken. Da har konflikt vart i fire uker. Fører ikke meklingen fram til et resultat, blir streiken trappet kraftig opp. Da går 249 nye kulturansatte ut i streik.

Streik

Publisert: 22.09.2021

Strikk ditt eget streikepannebånd!

Har du en rundpinne og litt garn? Strikk deg et pannebånd som sier tydelig fra om hvilken pensjon vi vil ha i kultursektoren! Streikende Åsta Hoem Hagen har laget en oppskrift på streikepannebånd som du kan laste ned her!

Streik

Publisert: 16.09.2021

Kulturstreiken trappes opp ytterligere

22.september trappes streiken i kultursektoren opp. Da går 121 nye medlemmer ut i streik.

Valg

Publisert: 14.09.2021

NTL-leder: vi har store forventinger til det nye flertallet

- Dette er en god tirsdag for alle som vil ha en politikk med mindre forskjeller, som vil styrke velferdsstaten, ha et tryggere arbeidsliv og som vil sette fart i den grønne og rettferdige klimaomstillinga, sier NTL-leder Kjersti Barsok.

Streik

Publisert: 10.09.2021

Bilder fra streikevakter og arrangementer under kulturstreiken

Se hva som skjer under kulturstreiken!

Omstilling

Publisert: 09.09.2021

NTL saksøker staten etter nedleggelse av domstoler

Søksmålsvarselet kommer i kjølvannet av den nye domstolstrukturen som ble innført i vår. Sorenskrivere og jordskifterettsledere i nedlagte tingretter og jordskifteretter mistet sine embeter. NTL har medlemmer blant alle grupper av ansatte i domstolene. - Vi kan ikke ha domstolledere som må holde seg inne med den utøvende makt for å unngå å bli organisert bort, sier Kristin Tollefsen, leder i NTL Domstolene.

Streik

Publisert: 08.09.2021

Kulturstreiken trappes opp

Kampen for rettferdig pensjon i kultursektoren fortsetter med full styrke. Fra i dag streiker 435 medlemmer i opera, orkestre og teatersektoren.

Streik

Publisert: 04.09.2021

Støtteerklæringer til de streikende i kultursektoren

Det kommer stadig inn støttemarkeringer for de streikende i kultursektoren. NTL, Creo og Fagforbundet streiker for rettferdig pensjon i teater-, opera- og orkestersektoren.

Streik

Publisert: 03.09.2021

Vi streiker for rettferdig pensjon i kultursektoren

Det er streik i teater-, opera- og orkestersektoren etter at LO Stat og Spekter ikke kom til enighet om pensjonsordning for kulturarbeiderne.

Lønnsoppgjør

Publisert: 27.08.2021

Streikefare i kultursektoren - Krever kjønnsnøytrale og livsvarige pensjonsytelser

Det er fare for streik i kultursektoren fra 3. september. Bakgrunnen for mulig konflikt er at arbeidsgiversiden nekter å stå ved løfter om en rettferdig pensjonsordning.

NTLs organisasjon

Publisert: 26.08.2021

Valg av NTL-tillitsvalgte

NTL-tillitsvalgte velges av og blant NTL-medlemmene på arbeidsplassene vervet dekker. Her kan du lese om hvilke regler som gjelder og noen tips til det avstemningstekniske.

Last inn neste 20
Hei, jeg heter Isa. Hva kan jeg hjelpe med?