NTLs rapport om åpenhetsloven

NTL er omfattet av åpenhetsloven. I denne rapporten kan du lese mer om status for vår oppfølging per 30. juni 2023. LOs veileder for aktsomhetsvurderinger og spørsmål om aktsomhetsvurderinger ligger som vedlegg i rapporten.

Rapport_apenhetsloven_NTL300623.pdf

Tema
Hei, jeg heter Isa. Hva kan jeg hjelpe med?