Foto
Hallvard Berge

Ny lov for statens ansatte/Tjenestemannsloven

Den nye loven om statens ansatte trådde i kraft 1. juli 2017. NTLs lovspeil hjelper deg til å gjøre deg kjent med lovendringene. Her kan du også se vår anbefalinger som vil være nyttige ved reforhandling om personalreglement og en mer generell veiledning om personalreglement.

Lovspeilet består av en tabell med en rad per lovendring. Radene er i det store og hele sortert etter paragrafene i den gamle tjenestemannsloven endringne tar utgangspunkt i. Noen av radene referer til nye bestemmelser og har dermed ingen sortering.

Last ned: NTLs lovspeil for tjenestemannsloven og statsansatteloven


Les også:

Høyre, Frp, Venstre og KrF raserer arbeidsvilkårene for statstilsatte
Svekket ansettelsesvern med ny lov
Hastverkspreget behandling av ny tjenestemannslov
LO: Ny lov svekker statsansattes uavhengighet
Ny tjenestemannslov fratar statsansatte grunnleggende rettigheter

Tema
Hei, jeg heter Isa. Hva kan jeg hjelpe med?