På arbeidsplassen

NTL er aktive på arbeidsplassen både til daglig og når det oppstår problemer. Vi forhandler lønn, deltar i ansettelsesprosesser, følger med på det som skjer og tar opp saker i medbestemmelsesapparatet. På den måten er vi bedre rustet til å ta kampen når det virkelig gjelder. Hvert arbeidssted sorterer under et NTL-organisasjonsledd, som du kan ta kontakt med om det som skjer på arbeidsplassen.

 

NTLs tillitsvalgte representerer medlemmene overfor ledelsen på arbeidsplassen til daglig. Måten dette skal foregå på er avtalt i hovedavtalen og sikrer at vi som arbeidstagere kommer til orde når det skal bestemmes hvordan arbeidsplassen skal organiseres og drives. Les mer på fokusområdesiden om medbestemmelse

 

NTLs tillitsvalgte hjelper deg når du får problemer i arbeidsforholdet. De fleste problemer kan løses lokalt, men noen ganger må saken løftes til et høyere nivå. Som NTL-medlem er du sikret at saken blir behandlet på best mulig måte.

 

NTL forhandler lønn på vegne av medlemmene. Det varierer om dette skjer nasjonalt eller på den enkelte virksomhet og, ofte i kombinasjon. NTL mener lønn bør forhandles på det nivået der vi har streikerett fordi det gir et likest mulig styrkeforhold mellom arbeidstager og arbeidsgiver. Les mer på fokusområdesiden om lønnsoppgjør.

På NTLs medlemsnett kan du som tillitsvalgt hente ut medlemslister, sende ut epost og sms og en hel del andre ting. Les mer om hva du kan gjøre på denne siden: www.ntl.no/selvbetjening

På arbeidsplassen vil du som regel finne en NTL-tillitsvalgt. Den tillitsvalgte representerer medlemmene i viktige saker og fungerer som bindeledd mellom arbeidsplassen og resten av NTL. Noen steder er medbestemmelse og lønnsforhandlinger lagt til arbeidsplassnivået, andre steder steder foregår det høyere opp i systemet. Uansett gjelder det at du bør ta kontakt med din tillitsvalgte hvis du opplever problemer i arbeidsforholdet eller på annen måte vil påvirke det som foregår på arbeidsplassen. Søk fram kontaktopplysninger til din tillitsvalgte her!

Hei, jeg heter Isa. Hva kan jeg hjelpe med?