Om medlemskapet

Vi organiserer alle arbeidstakere i staten og virksomheter med statlig tilknytning, samt studenter og lærlinger.

NTL Ung har egne aktiviteter for deg som er student eller under 35 år.

Dette får du

Fellesskap i en solid fagforening

Som NTL-medlem har du en solid fagforening og dyktige tillitsvalgte i ryggen når du opplever problemer i arbeidsforholdet.

ReadMore

Gratis kurs og kompetanse

NTL arrangerer kurs og konferanser om arbeidsliv og arbeidslivspolitikk. Og best av alt: kurs, reise og opphold er gratis for NTL-medlemmer!

ReadMore

Stipendordninger

Som NTL-medlem kan du søke utdanningsstipend til kursavgift, bøker og materiell i et av fondene våre!

ReadMore

Forsikring og boliglån

I NTL får du Norges beste innboforsikring og reiseforsikring gjennom LOfavør og masse andre gode tilbud fra LOfavør om forsikring, boliglån, ferie og fritid.

ReadMore

Prisoversikt

Som arbeidstager betaler du 1,1 prosent av brutto lønn i medlemskontingent pluss premier for de kollektive forsikringene. Som hovedregel trekkes kontingenten fra lønnen sammen medforsikringspremiene.
Som student betaler du kun 250 kr per semester, og dette inkluderer LOfavør innboforsikring! Les mer om studentmedlemskapet her: https://www.ntl.no/artikkel/206107
Bimedlemmer betaler 1,1% av brutto lønn fra det arbeidsforholdet de har i en NTL-organisert virksomhet (vanligvis en deltidsstilling).
Som lærling betaler du kun 42 kr per måned, og dette inkluderer LOfavør innboforsikring! Som lærlingmedlem har du samme rettigheter som ordinære NTL-medlemmer.
Hvis du blir arbeidsledig, permittert eller lignenede betaler du kun en lav tilknytningsavgift på 60 eller 100 kr i måneden pluss forsikringspremiene. Husk å si fra til NTL om det er endrigner i situasjonen din!
Når du blir pensjonist betaler du ingen medlemskontingent, kun forsikringspremier. Hvis du har vært medlem og betalt for innboforsikringen sammenhengende i ti år blir også den forsikringen gratis for pensjonistmedlemmer. Se også https://www.ntl.no/artikkel/205720
Prisene endrer seg fra år til år. Gjeldende priser finner du alltid på www.ntl.no/forsikringspremie

Mer om medlemskapet

Hvis du vil melde deg ut, skriv det ned på et ark og undertegn det, scan eller ta bilde og send til post@ntl.no. Hvis du melder deg ut fordi du slutter i jobben gjelder utmeldingen fra den dagen du slutter. Hvis du melder deg ut utenom dette gjelder utmeldingen fra utgangen av inneværende kvartal.

De aller fleste får medlemskontingenten trukket direkte fra lønnen. Hvis du bytter jobb må du derfor si fra til NTL så tidlig som mulig slik at vi rekker å få ordnet dette med den nye arbeidsgiveren uten at det blir opphold i medlemskapet.

Studenter, pensjonister og andre ikke-yrkesaktive betaler med efaktura eller faktura tilsendt på epost. Det gjelder også yrkesaktive som av ulike grunner er unntatt fra lønnstrekkordningen. 

Hvis du bor sammen med en som er medlem i NTL kan det være at du er dekket av noen av ordningene våre. Les mer om dette her.

Du kan bli bimedlem istedenfor ordinært medlem hvis a.) du har to arbeidsforhold, b.) det ene arbeidsforholdet er innenfor NTLs organisasjonsområde og det andre utenfor, og c.) du er medlem i et annet LO-forbund knyttet til det andre arbeidsforholdet. Som hovedregel bør du være hovedmedlem i den fagforeningen der du har størst stillingsbrøk.

Har du blitt pensjonist, ufør eller mottar arbeidsavklaringspenger? Husk å si fra til NTL! Les mer her om vilkårene, og hva du må huske å gjøre: Vilkår for pensjonister, uføre og AAP.

Hvis du bytter fra et annet LO-forbund til NTL eller fra NTL til et annet LO-forbund, f.eks ifm jobbytte kan NTL ordne overgangen slik at du slipper opphold i medlemskap og LOfavør innboforsikring. Si fra til NTL i forbindelse med innmelding eller utmelding, så ordner vi overgangen i samarbeid med det andre LO-forbundet.

Forsikringene gjelder fra det tidspunktet du sender inn skjemaet, gitt at medlemskapet blir godkjent. Stemmerett og valgbarhet i NTLs organisasjon får man når man har betalt.

Hei, jeg heter Isa. Hva kan jeg hjelpe med?