Om medlemskapet

Vi organiserer alle arbeidstakere i staten og virksomheter med statlig tilknytning, samt studenter og lærlinger.

NTL Ung har egne aktiviteter for deg som er student eller under 35 år.

Dette får du

Prisoversikt

Som arbeidstager betaler du 1,1 prosent av brutto lønn i medlemskontingent pluss premier for de kollektive forsikringene. Som hovedregel trekkes kontingenten fra lønnen sammen medforsikringspremiene.
Som student betaler du kun 250 kr for hele studieløpet ditt (opptil 5 år), og dette inkluderer LOfavør innboforsikring og advokatforsikring fra HELP! Hvis du studerer mer enn fem år betaler du for innboforsikringen etter dette. Les mer om studentmedlemskapet
Bimedlemmer betaler 1,1% av brutto lønn fra det arbeidsforholdet de har i en NTL-organisert virksomhet (vanligvis en deltidsstilling).
Som lærling betaler du kun 42 kr per måned, og dette inkluderer LOfavør innboforsikring! Som lærlingmedlem har du samme rettigheter som ordinære NTL-medlemmer.
Hvis du blir arbeidsledig, permittert eller lignende betaler du kun en tilknytningsavgift på kr. 60 i måneden pluss forsikringspremiene. Husk å si fra til NTL om det er endringer i situasjonen din!
Når du blir pensjonist betaler du ingen medlemskontingent, kun forsikringspremier. Medlemmer som får pensjoniststatus fra og med 1.1.2024 kan beholde LOfavør innboforsikring på samme vilkår som yrkesaktive medlemmer (men faktureres årlig). For medlemmer som var pensjonister før 31.12.2023 betaler forbundet forsikringen fram til LOs gratis forsikringstilbud til medlemmer som er 75 år eller eldre trer i kraft. Det er en forutsetning at medlemmet har vært medlem i NTL og betalt forsikringen i 10 år sammenhengende som yrkesaktiv og/eller pensjonist.
Prisene endrer seg fra år til år. Gjeldende priser finner du alltid på www.ntl.no/forsikringspremie

Mer om medlemskapet

Forsikringene gjelder fra det tidspunktet du sender inn skjemaet, gitt at medlemskapet blir godkjent. Stemmerett og valgbarhet i NTLs organisasjon får man når man har betalt.

Hvis du bytter fra et annet LO-forbund til NTL eller fra NTL til et annet LO-forbund, f.eks ifm jobbytte kan NTL ordne overgangen slik at du slipper opphold i medlemskap og LOfavør innboforsikring. Si fra til NTL i forbindelse med innmelding eller utmelding, så ordner vi overgangen i samarbeid med det andre LO-forbundet.

Når du melder deg inn i NTL kan du laste ned det digitale medlemskortet i LOfavør-appen. Der finner du også info om forsikringene dine. Les mer på https://www.ntl.no/artikkel/212631

De aller fleste får medlemskontingenten trukket direkte fra lønnen. Hvis du bytter jobb må du derfor si fra til NTL så tidlig som mulig slik at vi rekker å få ordnet dette med den nye arbeidsgiveren uten at det blir opphold i medlemskapet.

Studenter, pensjonister og andre ikke-yrkesaktive betaler med efaktura eller faktura tilsendt på epost. Det gjelder også yrkesaktive som av ulike grunner er unntatt fra lønnstrekkordningen.

Hvis du bor sammen med en som er medlem i NTL kan det være at du er dekket av noen av ordningene våre. Les mer om dette her.

Du kan bli bimedlem istedenfor ordinært medlem hvis a.) du har to arbeidsforhold, b.) det ene arbeidsforholdet er innenfor NTLs organisasjonsområde og det andre utenfor, og c.) du er medlem i et annet LO-forbund knyttet til det andre arbeidsforholdet. Som hovedregel bør du være hovedmedlem i den fagforeningen der du har størst stillingsbrøk.

Har du blitt pensjonist, ufør eller mottar arbeidsavklaringspenger? Husk å si fra til NTL! Les mer her om vilkårene, og hva du må huske å gjøre: Vilkår for pensjonister, uføre og AAP.

Hvis du vil melde deg ut, skriv det ned på et ark og undertegn det, scan eller ta bilde og send til kontingentavdelingen; kont@ntl.no. Du kan også melde deg ut fra NTL ved å logge deg inn på «mine sider» og skrive en melding til kontingentavdelingen.

 

Hvis du melder deg ut fordi du slutter i jobben gjelder utmeldingen fra siste dagen i den måneden du slutter.

Hvis du melder deg ut uten at du slutter i jobben din, gjelder utmeldingen fra utgangen av inneværende kvartal i henhold til NTLs vedtekter.

 

Merk at alle utmeldinger skal sendes til kontingentavdelingen direkte, og ikke våre organisasjonsledd eller andre lokalavdelinger.

Hei, jeg heter Isa. Hva kan jeg hjelpe med?