Om oss

NTL er et fagforbund for ansatte i staten og i virksomheter med offentlig tilknytning. Vi er tilsluttet LO og har i overkant av 50.000 medlemmer. NTL er delt inn i organisasjonsledd etter sektor, virksomhet og fagområde, altså ikke primært etter geografi. Organisasjonsleddene er sentrum for mye av den faglige aktiviteten, tillitsvalgtsarbeidet og NTLs eget interne demokrati.

Alle på arbeidsplassen kan bli med i NTL, uavhengig av utdanning og stilling. Vi har 3000 dyktige tillitsvalgte rundt om i landet som forhandler lønn, taler medlemmenes sak og hjelper til ved problemer i arbeidsforholdet. Finn din tillitsvalgte i vår tillitsvalgtsoversikt.

NTL er et sterkt faglig fellesskap og jobber for bedre arbeidsvilkår, lønn og pensjon, en tydeligere miljøpolitikk, digitalisering i offentlig egenregi og mot privatisering av offentlige tjenester. Noen av disse sakene kan løses i medbestemmelsen på arbeidsplassen, andre jobber vi med politisk med myndighetene og sivilsamfunnet. Ta også en titt på:
NTL mener
NTLs strategiplan

NTLs høyeste organ er landsmøtet, som møtes hvert fjerde år. Organisasjonsleddene velger representanter til landsmøtet. På landsmøtet velges et landsstyre, et forbundsstyre og en politisk ledelse på fire personer.

Som medlem i NTL kan du delta i dette spennende arbeidet, og du får en tryggere jobbhverdag og meget gunstige forsikringer, banktjenester og andre fordeler i LOfavør-ordningen.

NTL sentralt

Ledelsen

Ledelsen leder forbundets daglige drift.

ReadMore

Forbundsstyret

Forbundsstyret møtes ca. en gang i måneden.

ReadMore

Landsstyret

Landsstyret er NTLs øverste organ mellom landsmøtene

ReadMore

Landsmøtet

Landsmøtet er NTLs høyeste organ og samles hvert fjerde år

ReadMore

Forbundskontoret

Forbundskontoret er forbundets sentrale sekretariat og stab

ReadMore

Kontrollkomiteen

Kontrollkomiteen er forbundets kontrollorgan for demokratiske prosesser

ReadMore

Våre enheter

NTL Ung

NTL Ung organiserer og engasjerer studenter og unge arbeidstagere i NTL

ReadMore

Fylkesutvalg

Fylkesutvalgene er bindeledd mellom de ulike orgleddene i et fylke

ReadMore

Avdelinger og foreninger

NTL er sektorielt organisert. Vi har en avdeling eller forening i bransjen eller virksomheten du jobber i.

ReadMore

Vi er medlem av

Medlem Av
NOFS er et samarbeid mellom forbundene i offentlig sektor i de nordiske landene
Medlem Av
Public Sector International er den globale føderasjonen for forbund i offentlig sektor
Medlem Av
EPSU er den europeiske sammenslutningen av fagforbund i offentlig sektor
Medlem Av
LO Stat er hovedsammenslutning for LO-forbundene i det statlige tariffområdet og forhandler på vegne av forbundene under tariffoppgjør
Medlem Av
LO er den politiske hovedorganisasjonen som NTL er medlem av
Dette jobber vi med nå
Fokusområder i september

Mer om oss

NTLs vedtekter regulerer forbundets interne demokratiske prosesser, vilkår for medlemskap og NTLs organisasjonsledd. Les mer om vedtektene her.

Hei, jeg heter Isa. Hva kan jeg hjelpe med?