Mange har måttet jobbe fra andre steder under koronaen.
Foto
Andrew Neel on Unsplash

Midlertidig avtale om arbeidstid i staten

I staten er det inngått en midlertidig avtale om hviletid, kjernetid og overtid.

Kjernetid
Kommunal – og moderniseringsdepartementet (KMD) og hovedsammenslutningene ble i møte 27. august 2021 enige om at kjernetiden i staten, pkt. II nr. 2 i særavtale om fleksibel arbeidstid i staten, fremdeles er satt ut av kraft og at opphevingen av kjernetiden gjelder til og med 31. desember 2021.
Last ned: tilleggsprotokollen av 27. august 2021.
 
Avregningsperiode
KMD og hovedsammenslutningene ble i møte 26. mars 2020 enige om å midlertidig suspendere grensene for avregningsperiode av opparbeidet plusstid, i punkt II nr. 3 i særavtale om fleksibel arbeidstid i staten (fleksitidsavtalen), som følge av koronapandemien. Avtalen opphørte 31. august 2021.

 

Les mer om avtalen og tilleggsprotokollen på LO Stat sine nettsider

 

Tema
Koronavirus
Hei, jeg heter Isa. Hva kan jeg hjelpe med?