NTLs fylkesutvalg står for regionalt politisk og organisatorisk arbeid på tvers av NTLs organisasjonsledd
Foto
NTL

NTLs fylkesutvalg

NTL har i tillegg til landsforeninger, foreninger og avdelinger også fylkesutvalg i endel av landets fylker: Troms og Finnmark, Nordland, Trøndelag, Vestland, Rogaland, Vestfold og Telemark og Oslo.

Fylkesutvalget er et fellesorgan for forbundets medlemmer i ett eller flere fylker. De skal være et bindeledd mellom de lokale avdelinger/foreninger for å styrke NTLs faglige, organisatoriske og politiske arbeid, og være et hjelpeorgan for forbundet. Fylkesutvalgene får bevilget støtte til drift og kurs.

Fylkesutvalgenes ledere og kontaktinfo:

Troms og Finnmark: Marit Martinsen Dahle, e-post: marit.dahle@uit.no tlf: 95747651
- Les mer om Fylkesutvalget i Troms og Finnmark

Nordland: Ståle Torstensen, e-post: stale.torstensen@riksrevisjonen.no tlf: 90114322

Trøndelag: Stig Garberg-Johnsen, e-post: stig.garberg-johnsen@nav.no

Vestland: Arne Jakob Vik Olsen, e-post: arne.jakob.vik.olsen@nav.no

Rogaland: Terje Olsen, e-post: terje.olsen@mattilsynet.no

Vestfold: Jeanette Sogn, e-post: jeanette.sogn@nav.no 

Telemark: Helge Mäkinen, e-post: helge.makinen@skatteetaten.no

Oslo: Marius Helgå, e-post: marius@ntl-sf.no, nettside: www.ntl.no/oslo

 

Fylkesutvalgene skal:

- arbeide for de formål som er nedfelt i NTLs prinsipp- og handlingsprogram

- tilrettelegge og drive informasjons- og vervearbeid

- gi opplæring for organisasjonstillitsvalgte og arbeidstillitsvalgte

- lokalt markedsføre forbundets politikk og ev. avgi uttalelser på forbundets vegne

- utføre arbeidsoppgaver pålagt av forbundet

- koordinere valg av representanter til LOs regionråd og -regionkonferanser og LO Stats fylkesutvalg

- kooridnere NTLs kontakt med de lokale enheter av LO, LO Stat og andre lokale samarbeidspartnere

- oppnevne eget ungdomsutvalg tilknyttet fylkesutvalget

retningslinjer for fylkesutvalg.pdf

Tema
NTLs organisasjon
Hei, jeg heter Isa. Hva kan jeg hjelpe med?