LOfavør innboforsikring er en del av medlemskapet i NTL
Foto
LOfavør

LOfavør Innboforsikring

LOfavør Innboforsiring er en del av medlemskapet ditt i NTL, og forsikringspremien faktureres eller trekkes sammen med kontingenten.

Om forsikringen

LOfavør Innboforsikring er den eneste innboforsikringen i Norge uten en øvre forsikringssum. Forsikringen er en innbo- og løsøreforsikring som omfatter husstandens private eiendeler som møbler, klær m.m. i hjemmet mot blant annet brann-, vann- og innbruddsskader. Typiske uhell dekkes også. I tillegg inneholder forsikringen rettshjelp og ansvarsforsikring for privatperson. LOfavør Innboforsikring het tidligere LOfavør Kollektiv Hjemforsikring.

 

Priser

Prisene justeres årlig. Se oppdaterte priser på LOfavør-forsikringene


Lave egenandeler

Forsikringen har lav egenandeler. På LOfavør sine nettsider finner du oppdaterte egenandelssatser.

Dersom det er flere i husstanden som har LOfavør Innboforsikring betaler du ingen egenandel ved skade på innbo.


En fellesordning

Alle medlemmer i NTL omfattes av innboforsikringen, og det er ikke anledning til å reservere seg mot dette, med mindre du reserverte deg ved innføringen 1. juli 1980. Forsikringspremien er lav som en konsekvens av at alle LO-medlemmer er med.

Hvis to i samme husstand er med i et LO-forbund betaler man to forsikringspremier, men dette kompenseres med fritak for egenandel ved skade på innbo.


Mer informasjon

Les mer om vilkår og innhold i innboforsikringen på lofavor.no.

NB: vilkårene ble endret 1.1.2021. Les her om hva som ble endret.


Medlemstelefonen: 416 06 600

Tema
LOfavør
Hei, jeg heter Isa. Hva kan jeg hjelpe med?