LOfavør reiseforsikring er del av medlemskapet i NTL, men man kan reservere seg mot ordningen
Foto
LOfavør

LOfavør Reiseforsikring

LOfavør Reiseforsikring gjelder for yrkesaktive medlemmer som ikke har reservert seg. Den gjelder for ferie- fritids- og yrkesreiser. Stiller ingen krav til overnatting eller flyreise. Avbestillingsforsikring er inkludert. Ulykkesforsikringen gjelder hele døgnet – også utenom reiser. Kun egenandel ved behandlingsutgifter etter ulykkesskader. De fleste forsikringssummene dobles i forhold til standard reiseforsikring.

Pris
Se gjeldende priser for forsikringen.

Vilkår
- Enkeltreiser med varighet inntil 70 dager
- Deg som medlem, din ektefelle/samboer og barn inntil 21 år, uavhengig om dere reiser samlet eller hver for dere
- Tyveri av, og skade på bagasje
- Forsinket eller forsvunnet bagasje
- Reisesyke og hjemtransport
- Reiseulykke
- Reiseansvar
- Avbestillingsforsikring ved akutt sykdom (Det er en forutsetning at forsikringen er kjøpt før eller samtidig med første innbetaling for reisen/leieforholdet)
- Egenandel på leiebil som følge av skade på leiebil på ferie-, fritidsreise, eller jobbreise, erstattes med inntil kr 12.000 per skadetilfelle maksimalt 30 000 kr pr skadeår. Skriftlig avtale og krav fra utleiefirma må fremlegges. (det som ikke erstattes er skade på helårsleid bil, Leasingbil og bil leid via bilpool). NB! gjelder bare hvis du har topp reiseforsikring
- Skader på mobiltelefon, datamaskin, lese- og nettbrett er IKKE dekket av reiseforsikringen
- Forsikringen kan utvides til å gjelde reise på inntil 90 eller 180 dager.

Fullstendig oversikt over vilkårene finner du på LOfavør sine nettsider

NB: Prisen du blir tilbudt på LOfavør sin nettside er høyere enn den du får som NTL-medlem, siden NTLs reiseforsikringen er del av en egen avtale med spesialpris.

Reiseforsikringsbevis
Elektronisk reiseforsikringsbevis finner du i LOfavør-appen. Du kan også bestille reiseforsikringsbevis fra LOfavør.

Mer informasjon
SpareBank 1: Tlf. +47 416 06 600
SOS: Tlf. +45 38 48 88 35

Spesielt om reiseforsikring og pensjonister
Pensjonister som ikke har reiseforsikring via NTL den dagen de går av med pensjon, kan nytegne denne innen et år etter avgangsdato.
Pensjonister som er blitt utmeldt fra forsikringsordningen pga sen betaling kan komme inn i reiseforsikringen på nytt om de betaler den utestående premien.

Tema
LOfavør
Hei, jeg heter Isa. Hva kan jeg hjelpe med?